Velikonoce a Turinské plátno

Velikonoce a Turinské plátno

Každý článek má svou inspiraci. K napsání tohoto mě vedl příspěvek jedné diskutérky, reagující na můj poslední článek, který jsem věnoval Ježíšovu velikonočnímu příběhu.

Ve svém příspěvku jinými slovy napsala: „Vědci potvrdili, že Turinské plátno zachycující Ježíšovu tvář je podvod“. Ano takový názor se objevuje v internetu, či tisku často. Nechtěl bych se nyní podrobně zabývat kauzou Turínského plátna. Je řada knih a filmových dokumentů věnujících se tématu.

Přesto uvedu pár faktů. Kritici pravosti plátna vycházejí zpravidla z radiokarbonové datovací metody, která určila období vzniku plátna 14.století. Často ale nezmiňují to, že plátno bylo postiženo požárem a vyspravováno, což současné datování pochopitelně ovlivnilo.

Mimo to často přecházejí bez většího povšimnutí další fakta spojená s plátnem jako např: krev skupiny AB zachycenou na plátně, stopy pylu rostlin rostoucích pouze na území Palestiny, otisk římské mince z doby vlády císaře Tiberia, způsob tkaní látky praktikovaný v Palestině v 1.století a další indicie.

Takže jak je to tedy s tím vědeckým důkazem o vyvrácení pravosti plátna? Jedná se pouze o názor některých vědců, zatímco jiná část vědecké obce má názor přesně opačný a považuje pravost plátna za dokázanou. Jinými slovy žádný vědecký konsensus na vyvrácení pravosti plátna neexistuje.

Zbývá si položit otázku, proč někteří vědci se tak urputně snaží dokázat, že plátno je podvrh? Myslím si, že důvod je stejný, jako křečovitá snaha vysvětlit zážitky lidí v blízkosti smrti chemickými procesy v mozku i za cenu popření logiky a zdravého rozumu. Je to úsilí v žádném případě nepřipustit existenci spirituálního světa a jeho propojení s naší hmotnou realitou.

Dnes vrcholí velikonoce. V jejich křesťanské podobě je „boží hod velikonoční“ a zmrtvýchvstání Ježíše okamžikem naděje, že žádná tragédie není konečná. Je docela zvláštní a alespoň pro mně obtížně pochopitelné, že existují lidé, kteří se snaží všemi silami existenci této naděje popřít a snaží se utvrdit v přesvědčení, že jsou jen prach a po smrti se jen v prach navrátí.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*