Ve Venezuele opět potvrzeno vítězství strany prezidenta Madury…

Ve Venezuele opět potvrzeno vítězství strany prezidenta Madury…

Jak známo Evropská unie na popud administrativy Donalda Trumpa organizovala a podporovala puč samozvaného prezidenta Juana Guidóa. Vzápětí byl v té či oné míře uznán takřka všemi zeměmi Západu a samozřejmě Evropské unie, žel včetně nás.

Po dvou letech kdy stávající prezident Maduro i nadále vládnul, jakkoliv jistě země nemá na růžích ustláno, mohl a měl vzdoroprezident ukázat, jak je silný. Nedělních voleb se odmítl účastnit a podle stanice BBC jeho strana získala 66% hlasů, i když Guidó a jeho stoupenci, zjevně z obavy ze zřejmé prohry volby bojkotovali.Kdykoliv slyšíme megalomanské představy Evropské unie o tom, jakou je silou, uvědomme si, že její síla je virtuální jen na stránkách západního liberálního tisku.

Tak jako před měsícem ve stejné situaci prohrála puč na svržení běloruského prezidenta Lukašenka, kterého rovněž Evropská unie odmítla uznat. I zde se situace opakuje.

A další prohry si Evropská unie svými chybami připravuje…

Zdá se, že se nedohodne s Británii o hladkém odchodu a v týdnu nás čeká hlasování o Maďarsku a Polsku, zda se skloní před diktátem EK o plnění tzv. podmínek právního státu, které absolutně nemají oporu ve smluvním základě EU.

Já jenom, abychom zachovávali střízlivý a vědoucí nadhled.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*