Varování pro lidstvo: Tento měsíc OSN zavádí plán na Nový světový řád (Agenda 2030) za pomoci papeže

Varování pro lidstvo: Tento měsíc OSN zavádí plán na Nový světový řád (Agenda 2030) za pomoci papeže

Věděli jste, že OSN plánuje v září 2015 spustit „nový univerzální plán“ pro lidstvo? Tato fráze nepochází ode mne, ale je uvedena hned v prvním odstavci oficiálního dokumentu, který formálně schválí každý člen OSN na konferenci, která se bude konat na konci tohoto měsíce. Celá planeta bude muset pracovat na 17 rozvojových cílech a 169 specifických cílech udržitelného rozvoje, a přesto je tato informace úplně ignorována v médiích. Dokument OSN slibuje, že tento plán „transformuje náš svět k lepšímu do roku 2030“, a přesto o Agendě 2030 slyšelo jen velmi málo lidí. Místo toho, většina z nás se zdá být posedlá nejnovějšími drby o celebritách, nebo o nejnovějších urážkách, které naše politické loutky trousí kolem sebe. Naprosto mne udivuje, že více lidí nemůže pochopit, že Agenda 2030 je opravdu, ale opravdu velkým problémem. Kdy se lidé konečně začnou probouzet?

Jak jsem se již zmínil v mém předchozím článku, Agenda 2030 mění zásady a cíle stanovené v Agendě 21 na zcela novou úroveň. Agenda 21 byla zaměřena především na životní prostředí, ale Agenda 2030 řeší prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o plán globálního vládnutí.

Agenda-2030-I

Později v měsíci září, téměř každý národ na celé planetě novu agendu podepíše. Obecné populaci planety bude řečeno, že tato agenda je „dobrovolná“, a že to všechno je k „ukončení chudoby“ a k „boji proti klimatu“, ale to není celý příběh. Bohužel, existuje tolik pozitivního překrucování kolem tohoto plánu, že většina lidí nebude moci přes něj dohlédnout. Přečtěte si jen malý výňatek, který byl zveřejněn na oficiálních internetových stánkách OSN.

Valné shromáždění Organizace spojených národů dnes schválilo rezoluci k zaslání návrhu „Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj“ členským státům, která má být přijata později v tomto měsíci a přináší mezinárodní společenství na práh rozhodnutí, které může pomoci realizovat sen o světovém míru a důstojnosti pro všechny,“ podle generálního tajemníka Ban Ki-moona.

Dnes začíná nová éra. Ušli jsme společně dlouhou cestu k dosažení zlomového bodu,“ prohlásil Ban Ki-moon, a líčil cestu mezinárodního společenství, kterému trvalo 15 let, od adoptování Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) směrem k tvorbě nových cílů udržitelnosti, které budou zaměřeny na zajištění dlouhodobého blaha naší planety a jejich obyvatel.

Očekává se, že světoví lídři přijmou text mezi 25-27 září v New Yorku. Šéf OSN uvedl, že Agenda 2030 míří vysoko, bude se snažit umístit lidi do centra rozvoje; vypěstovat lidské blaho, prosperitu, mír a spravedlnost na zdravé planetě a pokračovat v respektování lidských práv všech lidí včetně rovnosti žen a mužů.

Kdo nesní o světě míru a důstojnosti pro všechny?

Dělají vše proto, aby to znělo tak krásně a neohroženě.

Dělají vše proto, abychom se chystali vstoupit do globální utopie, ve které bude definitivně vymýcená chudoba a nerovnost. Toto je předmluva úředního dokumentu Agenda 2030:

Tato Agenda je akční plán pro lidi, planetu a prosperitu. Usiluje také o posílení světového míru a větší svobodu. Uvědomujeme si, že vymýcení chudoby ve všech jejich formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzva a nezbytná podmínka pro udržitelný rozvoj. Všechny země a všechny zainteresované strany, jednající ve spolupracovním partnerství, budou při realizaci tohoto plánu. Jsme rozhodnuti osvobodit lidstvo od tyranie, chudoby a strádání a léčit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni přijmout odvážné a transformační kroky, které jsou nezbytně nutné k posunu světa na udržitelnou a odolnější cestu. Jakmile se vydáme po této kolektivní cestě, zavazujeme se, že nikdo nezůstane pozadu. 17 rozvojových cílů a 169 specifických cílů udržitelného rozvoje, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální Agendy.

Pokud se jedná o „univerzální agendu“, co se stane s těmi, kteří nebudou chtít být její součástí?

Jak chtějí zajistit, že „nikdo nezůstane pozadu“, pokud některé národy, nebo skupiny, nebudou ochotni jít spolu s jejich plánem?

Srdcem Agendy 2030 je sada 17 udržitelných rozvojových cílů:

Cíl 1: Konec chudoby všude ve všech jejích formách 

Cíl 2: Ukončit hlad a zajistit globální potravinovou bezpečnost a lepší výživu a podporu udržitelného zemědělství.

Cíl 3: Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku

Cíl 4: Zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělávání pro všechny

Cíl 5: Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek

Cíl 6: Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a kanalizací pro všechny

Cíl 7: Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny

Cíl 8: Prosadit udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat udržitelnou industrializaci a podporovat inovace

Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi

Cíl 11: Vybudovat města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná

Cíl 12: Zajistit udržitelné modely spotřeby a výroby

Cíl 13: Přijmout naléhavá opatření pro boj proti změně klimatu a jeho dopadů

Cíl 14: Zachování a udržitelné používání oceánů, moří a mořských zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj

Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelného hospodaření v lesích, bojovat proti desertifikaci, a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biologické rozmanitosti

Cíl 16: Podporovat mírové a vstřícné společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a vytvořit účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Cíl 17: Posílit prostředky implementace a oživení globálního partnerství pro trvale udržitelný rozvoj

Opět, většina zní docela dobře.

Ale co většina těchto slov doopravdy znamenají z pohledu elity?

Například, co vlastně znamená „trvale udržitelný rozvoj“ a jak OSN plánuje zajistit, že bude dosažen na celém světě?

Jedná se o něco, o čem bylo nedávno napsáno v jednom článku:

Co je „trvale udržitelný rozvoj?“

Patrick Wood, ekonom a autor knihy „Povstání technokracie: Trojský kůň globální transformace,“ říká, že je jasné, že OSN a její příznivci vidí udržitelný rozvoj jako něco více než jen cestu k čistšímu životnímu prostředí. Vidí to jako nástroj pro vytvoření dlouhotrvajícího nového ekonomického řádu, neboli „Nový světový řád“.

Woodova nová kniha sleduje moderní technokratické kroky Zbigniewa Brzezinského, Davida Rockefellera a Trilaterální komise od začátku roku 1970.

A Wood má pravdu. Prostředí je ideální prostředek pro elitu, aby použila jejich vlastní verzi utopie, protože každá možná forma lidské činnosti nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Nakonec, doufají, že budou centrálně plánovat a přísně regulovat prakticky všechno, co děláme, a bude nám řečeno, že je to potřeba pro „záchranu planety“.

A oni nikdy nevyjdou na veřejnost, aby otevřeně řekli, že se jedná o „Nový světový řád“, protože „udržitelný rozvoj“ zní mnohem lépe, a je tak mnohem více přijatelný pro obecnou populaci.

Netřeba dodávat, že nebude existovat velký prostor pro individuální svobodu.

Netřeba dodávat, že nebude existovat velký prostor pro individuální volnost, svobodu a dobro, ale jen staromódní kapitalismus, který se elita snaží nastavit. Ve skutečnosti, úředník OSN číslo 1 to veřejně připustil:

„To je asi nejtěžší úkol, jaký jsme si kdy dali, který má záměrně transformovat model hospodářského rozvoje, poprvé v lidské historii,“ řekl v únoru novinářům Figuras, stojící v čele Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

„Je to poprvé v historii lidstva, kdy jsme si záměrně dali za úkol, v rámci vymezeného časového období, změnit model hospodářského rozvoje, který panoval nejméně 150 let, od průmyslové revoluce,“ uvedl Figuras.

Mají v plánu „záměrně přeměnit model hospodářského rozvoje“?

A jak tedy bude tento nový systém vypadat?

Jak chtějí dosáhnout tohoto utopistického cíle, který nám slibují?

Je smutné, že to jsou jen prodejné stejné lži, které byly prodávány lidem po tisíce let. Paul McGuire, spoluautor nové knihy s názvem „Babylon Code: Solving the Bible’s Greatest End-Times Mystery“, toto nedávno komentoval slovy:

Hluboko uvnitř každého muže a ženy je touha po mnohem lepším světě, světě bez války, nemoci, smrti a bolesti. Náš současný svět je krutý svět, ve kterém každý život končí smrtí. Od počátků věků se lidstvo snažilo využít vědu a technologie k vytvoření dokonalého světa, který někteří nazývají utopií nebo rájem. Jak se lidstvo začalo samo organizovat, vědecké a technokratické elity povstaly na síle tím, že slíbily masám, že mohou vybudovat tento dokonalý svět. Starověký Babylon reprezentoval historicky první pokus vybudovat ráj na zemi.

V dávných dobách, Babylon byl úplně první pokus vytvořit typ „globální vlády“, a od té doby se globální elita snaží dokončit to, co začal Babylon.

Slib je vždy stejný- elita přísahá, že konečně přišli na to, jak vytvořit dokonalou společnost bez chudoby a války. Ale nakonec všechny tyto pokusy o utopii vždy skončí degenerací a extrémní formou tyranie.

Dne 25. září papež cestuje do New Yorku, aby pronesl úvodní slovo na konferenci, kde bude zahájena Agenda 2030. Bude naléhat na celé lidstvo, aby podpořilo snahu OSN. Existují bezpočetné milióny lidí, kteří implicitně papeži důvěřují, a oni uvěří všemu, co řekne.

Nenechte se zmást- Agenda 2030 je plán na Nový světový řád. Přečtěte si dokument sami, a představte si, jak by náš svět ve skutečnosti vypadal, pokud půjde jejich cestou.

Oni chtějí zásadně transformovat naši planetu, a svobodu, kterou si ještě dnes užíváte, to je prostě nepřijatelné. Pro elity je odevzdání svobody lidem nebezpečné, protože oni věří, že tím trpí životní prostředí a způsobuje to společenský chaos. Podle jejich způsobu myšlení, jediný způsob, jak si užívat něčeho jako je harmonická utopie, je pevně regulovat a kontrolovat, co si všichni myslí, říkají a dělají. Jejich řešení vždy zahrnuje větší centrální plánování a větší kontrolu v jejich rukou.

Tak co si myslíte?

Měly bychom elitám přenechat tuto moc a kontrolu?

Pokud ne, pak my všichni musíme hovořit o této zákeřné Agendě dokud ještě můžeme!

 

EOAD/ svobodnenoviny.eu

odkazy: https://sustainabledevelopment.un.orghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21, www.un.orghttp://www.un.org/sghttp://www.wnd.com

Loading...

Podobné články

 • Když čtete o těchto “globáních cílech”, mnohé z nich se zdají být celkem dobré. Nakonec, kdo by nechtěl „skoncovat s hladem“? Vím, že já bych rád „skoncoval s hladem“, kdybych mohl.

  Klíčem je podívat se za mluvené slovo a pochopit, co se skutečně říká. A to, co se skutečně říká je, že elita chce posunout svůj sen o systému jednoho světa na další úroveň.

  Následující seznam pochází od Truthstream Media a myslím, že odvádí velmi dobrou práci v překládání těchto nových „globálních cílů“ do jazyka, kterému můžeme snadno rozumět ;-))

  – Cíl 1: Skoncovat s chudobou ve všech podobách všude
  – Překlad: Centralizované banky, MMF, Světová banka, Fed bude kontrolovat všechny finance, digitální jednosvětová měna v bezhotovostní společnosti

  – Cíl 4: Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vyučování a propagovat celoživotní vzdělávací příležitosti pro všechny
  – Překlad: Propaganda … vymývání mozků pomocí povinného vzdělávání od kolébky po hrob

  – Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit všechny ženy a dívky
  – Překlad: Kontrola populace pomocí nuceného „plánovaného rodičovství“

  – Cíl 8: Propagovat udržitelný a inkluzivní ekonomický růst, plné a produktivní zaměstnání a slušnou práci pro všechny
  – Překlad: TPP, zóny volného obchodu, které upřednostňují zájmy megakorporací

  – Cíl 17: Posílit způsoby implementace a revitalizovat globální partnerství pro udržitelný rozvoj

  – Překlad: Odstranit suverenitu států na celém světě, propagovat globalismus pod „autoritou“ a nafouklou, Orwelovskou byrokracií OSN

  Jestliže o něčem z tohoto pochybujete, můžete najít oficiální dokument pro tuto novou OSN agendu přímo tady. Čím více budete rozrývat detaily, tím více si uvědomíte, jak zákeřné tyto „globální cíle“ ve skutečnosti jsou.

  Elita chce jednosvětovou vládu, jednosvětový ekonomický systém a jednosvětové náboženství. Těchto věcí však nedosáhnou dobytím. Spíše chtějí, aby každý přistoupil na tyto nové systémy dobrovolně.

  „Globální cíle“ jsou šablonou pro spojený svět. Pro mnohé „utopie“, kterou elita slibuje zní docela slibně. Ale pro ty, kteří vědí, která bije, je toto volání po „spojeném světě“ velmi, velmi mrazivé.

  29. září 2015

 • díky za skvělý článek… docela by mne zajímalo co s tím dělají teď, jak jsou daleko s prosazováním… není o tom moc slyšet…

 • …uverím, že chcú zmeniť svet k spravodlivejšiemu, ak zoštátnia všetky centrálne a súkromné banky na svete…len to je cesta k zmene…

 • · Edit

  Rok 2030, rok završení islamizace Evropy a zavedení klerofašistické totality. Pak minimálně 600 let zotročení Evropanů, neboť přibližně o tolik roků jsou muslimové ve vývoji za námi. Nicméně ani za těch 600 let nás vývojem nedoženou, budou zlikvidováni jinou totalitní silou, pravděpodobně Čínou. OSN usilovně pracuje, aby vše bylo naplněno.

 • Naprosto spravny postreh !!! Jako maly jsem se v totalite ptal maminky co je na tom socialismu spatneho – vzdyt vse co rika je spravne, tvrdil jsem… Jeji odpoved byla „ano muze vse co rikaji znit spravne, ale pokud vytesni ze sveho stredu pana Boha, je to spatne“
  V tom textu OSN neni Buh ani jednou zmineny. Takze cele je to spatne ackoli, jak rikate, muze to znit spravne. Kde se zaviraji dvere Bohu prichazi Nepritel se vsemi jeho ohavnostmi a bestialitou. Nemůže to z principu skončit jinak, než globálním totáčem :-). Pro nás, co si ho ještě pamatujeme, to bude Dejavu s přívlastkem „hustý“… Ale hlavu vzhůru aneb „jeli s nami Buh, kdo proti nam ?“ přeji krasny večer a dekuji za článek.

 • A i kdyby co se změní ? Nic. Oni to beztak už ovládají. Když bude Bill Gates chtit vyhodit nekoho z Microsoftu udela to, kdyz z jine firmy rekne to znamemu a ten mu urcite vyhovi. Nejaké jejich plácání nepředstavuje pro nás žádné nebezpečí protože pro nás už se moc nezmění, oni už tu moc dávno mají a ať se o ni klidně poperou.
  A ztráta svobody ? Troufne si někdo z vás pod skutečnou identitou napsat něco protivládního třeba na facebook ? Ano ? Ja teda ne. Takže s tou svobodou ono to není zas tak horké. Svoboda nikdy úpně nebyla ani nebude, když máte moc okatě blbé kecy, prostě vám zavřou pant, to platilo před tisíci lety a bude to platit vždy. A kdo se pustí do hry moci, musí si prostě připravit velmi ostré lokty, protože to není čestná bitva. To se taky nikdy nezmění.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*