Varování před americkým filmem „Vzkříšení“ (2016)

Varování před americkým filmem „Vzkříšení“ (2016)

Americký film „Vzkříšení“ je dalším úderem NWO k likvidaci křesťanství. Film nejenže nevychází z pravdivého svědectví Bible, ale vtěluje lež a v mnoha momentech ozvučuje rouhačské až satanské komentáře ve vztahu k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Podle manipulačních metod komunikace, slovo, na které se klade důraz a často se opakuje, zůstává v podvědomí a nejvíce působí na člověka. Paradoxní je, že v tomto filmu, který by měl pojednávat o vzkříšení, je to slovo „mr tvola“. Pro tělo ukřižovaného Pána Ježíše Krista používají nejrozmanitější ponižující, až přímo satanské výrazy, jako například – Pilát řekne: „čertova mrtvola“. V souvislosti se vzkříšením vyvolávají asociaci s upíry a vyvoláváním duchů. Plátno s otištěnou Kristovou tváří nazývají „hadrem“.

Křesťané, kterým do té doby, než se podívali na tento film, ani nenapadlo mít pochybnosti o základní křesťanské pravdě, kterou je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, shlédnutím filmu nasají nespočetné množství iluzí a předsudků. Například ve filmu se vychází z toho, že vojáci spali a Kristovo tělo bylo ukradeno. Sugestivně se tvrdí, že při hlídání hrobu pili, takže byli opilí, a když to jeden z vojáků zapírá, hlavní hrdina filmu mu dokáže, že lže. Tuto lež o opilé stráži ještě doplní tvrzením o narkotikách. Rovněž hlavní hrdina, který prý pak vzkříšeného Ježíš viděl, je podán jako člověk vyčerpaný, unavený, o němž je zde řečeno, že má dispozice k halucinacím. Takzvaní apoštolé jsou v tomto filmu představeni jako pochybná skupina lidí, podobná spíše bezdomovcům, a podávají zvěst o vzkříšení ne jako očití svědkové, ale jako snílci, kteří sami mají problém ve vzkříšení věřit a tvrdí, že nikoho nebudou přesvědčovat. Herecké znázornění vzkříšeného Krista je absurdní, stále je oblečen do černého oděvu, má rozcuchané vlasy, divoký smích, sebevědomý v&yacut e;raz a nepřiměřené chování častého objímání atd. Rovněž Marie Magdaléna nepodává žádné reálné svědectví o vzkříšení, takže to zcela protiřečí evangeliu, ale pouze zasněně říká, že se vzkříšení musí věřit. Úplně chybí historické znázornění šokující reality nedělního rána, kdy se ženy i apoštol Petr stávají očitými svědky reálného a historického Kristova vzkříšení! Svědčili o něm i emauzští učedníci a večer se pak Kristus ukázal i ostatním apoštolům a hovořil s nimi.

Hlavní hrdina filmu se nakonec křesťanem nestává, protože tímto vyobrazením křesťanství nemá sebemenší motivaci k obrácení. Ani jednou film nepodá podstatu křesťanství – co ve skutečnosti byla Ježíšova smrt na kříži a o čem svědčí Jeho slavné vzkříšení.

Říká se: dobrá kniha, plást medu, zlá kniha, láhev jedu. Tím spíše to platí o tomto filmu, který je skutečným jedem! Věřící otráví a nevěřící od Krista a od křesťanství určitě odradí. Vyvolává povědomí, jakoby všichni věřící křesťané byli fanatici, kteří věří iluzím a bájím, a to je hrubá urážka! Pro křesťana, který v Duchu Pravdy, na základě jasného svědectví evangelia, buduje vnitřní vztah ke Kristu, je tento film nožem do srdce.

Je šokujícím, že premiéra byla odvysílána ve Vatikánu, který tento film de facto schválil!

Výrazně varujeme před tímto škodlivým a rouhačským filmem, a vyzýváme vládu křesťanského Ruska a Ukrajiny, aby promítání tohoto amerického filmu zakázala! Rovněž vyzýváme křesťanské umělce Ruska a Ukrajiny, aby na základě jasného svědectví evangelia natočili pravdivý film o Kristově vzkříšení.

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

(Ilustrační obrázek z filmu Ve jménu Krista Foto: Columbia Pictures)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Varování před americkým filmem „Vzkříšení“ (2016)

  • Církev podlehla světským svodům – mamonu. Lidi už jí nezajímají. Jen hrabe, soudí se o majetky a peníze. Katolická církev schvaluje islamizaci Evropy. To je její konec. Nedivme se, že si z ní budou všichni utahovat.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*