Válka v Jugoslávii „byla esej bloku NATO pro zásahy v jiných zemích“

Válka v Jugoslávii „byla esej bloku NATO pro zásahy v jiných zemích“

Po téměř 20 letech bombardování NATO v bývalé Jugoslávii – pak už jen Srbsko a Černá hora – v roce 1999, akce západních vojenských sil se rozšířily po celém světě. Ze Slovinska do Bosny, tehdejší země jižních Slovanů, která byla domovem odlišných etnik a náboženství, které žily v harmonii posledních 40 let, byla rozčtvrcena a utopena v krvi.

Eduardo Vasco

Pod záminkou ochrany civilního obyvatelstva povstalecké provincie Kosovo před údajnými srbskými perzekucemi, Západ podpořil skupinu považovanou za teroristickou osvobozeneckou armádu Kosova a vnímal její neefektivnost v rozdělení země, tak zasáhl přímo. Byla to první vojenská akce NATO za jeho 50 let existence, a to i po ukončení studené války – což bylo také důvodem pro jeho vytvoření.

Nevinní civilisté zavraždění blokem NATO

Tisíce nevinných civilistů bylo zabito při každodenních útocích v Bělehradě a dalších regionech.

Válka NATO proti Jugoslávii byla poslední v sérii válek, kterým země čelila v průběhu roku 1990. Ze Slovinska do Bosny, tehdejší země jižních Slovanů, která byla domovem odlišných etnik a náboženství, které žily v harmonii posledních 40 let, byla rozčtvrcena a utopena v krvi. Pak přímé útoky NATO skončily zničením země.

Monitoring tisku byl rozhodujícím faktorem, aby vůbec mohlo dojít k bombardování. Po celá léta, Srbové a jejich prezident Slobodan Miloševič, byli obviněni ze zločinů a násilí – přestože haagský tribunál sám uznal, že taková obvinění byla přehnaná.

Neobjektivní mediální pokrytí     

Podle novináře Mária Augusta Jakobskinde, v té době redaktora „Tribuna da Imprensa“, deníku v Rio de Janeiru v Brazílii, mediální pokrytí během válek v Jugoslávii „bylo obecně zaujaté pokrytí, ve kterém vítězilo schéma z jednoho pohledu.“

V jeho rozhovoru, Jakobskind, který je také historik a autor knihy „Yugoslavia: New World Order Laboratory“, hodnotil válečné zprávy a srovnával je s touto akcí NATO a dalšími zásahy po celém světě.

Co válka v Jugoslávii, na konci dvacátého století, představovala z historického hlediska?         

Byla to tak nějak západní zkouška, přesněji zkouška Severoatlantické aliance (NATO), a nikoli západní aliance, jak tvrdilo brazilské televizní zpravodajství, před následnou akcí v Libyi o několik let později, a poté i v jiných zemích, jak je například Irák.

Přispěla globalizace, namísto rozpuštění hranic, ke zhoršení nacionalismu?         

Ve skutečnosti, nacionalismus se stal strategií sebeobrany pro země ohrožené imperialismem, což je termín, který byl v poslední době umlčen, ale který ve skutečnosti existuje a je umocněn. Jinými slovy, cílem globalizace bylo rozpustit hranice a nacionalismus se stal jediným způsobem, jak se některé národní státy mohou bránit.

Kromě pokrytí války v Kosovu, sledoval jste zprávy z minulých válek v jiných regionech Jugoslávie? Jak hodnotíte mediální pokrytí v těchto konfliktech?            

Obecně platí, že to bylo zaujaté pokrytí, ve kterém vítězí jednostranný pohled a informace, jak je tomu ve válkách obecně. Konkrétní příklad byl jugoslávský vůdce Slobodan Miloševič, který byl zatčen a odsouzen předem, aniž by byl souzen. Asi o deset let později, když byl již mrtev, haagský soud jej zprostil obvinění, že by byl zodpovědný za „genocidu“. Média ho obecně srovnávala s Adolfem Hitlerem. A stejná média, národní i mezinárodní agentury, prakticky mlčela o verdiktu soudu v Haagu.

Informovaly brazilské i mezinárodní sdělovací prostředky zkresleně o kosovské válce? Byly tam rozdíly v pokrytí?

Národní zprávy, až na vzácné výjimky, mezi nimiž byly noviny Rio de Janeira Tribuna da Imprensa, informovaly neobjektivně proti Srbům.

Proč byly informace v brazilských médiích zkreslené? Jaké v tom byly zájmy?      

Nepodmíněné kopírování zpráv mezinárodních agentur, převážně severoamerických, anglických, francouzských, německých a španělských, bylo konstantní u mezinárodních tiskových zpráv. A to bylo v příbězích o Jugoslávii, Kosovu, Miloševiči atd. a stejně tak to pokračuje i v současné době a to i s ohledem na sousední Venezuelu. Automatické naklonění těmto zprávám byl konstantní faktor.

Zdá se mi, že před válkou v Kosovu, média požadovala v Jugoslávii zásah OSN. Poté, co se OSN do toho vložila, bylo to těžce kritizováno a část sdělovacích prostředků volala po západní vojenské akci. Myslíte si, že to bylo součástí strategie, aby NATO bombardovalo Jugoslávii v roce 1999 a nebralo zřetel na rozhodnutí OSN?

Vše bylo naplánováno předem, protože cílem byla vždy intervence NATO, pod vedením Pentagonu.

Kdo měl zájem na rozdělení Jugoslávie? Proč tomu tak bylo? Co s tím mají společného média?      

Myslím, že tato otázka je již zodpovězena. Byl v tom zájem Evropy a Spojených států. Historická fakta to jasně ukázala. Mediální pokrytí toto schéma v podstatě dokončilo.

Vidíte podobnosti mezi mediálním pokrytím v Jugoslávii a v dalších zemích, které zažily konflikty nebo krize v 21. století?      

Jak jsem již uvedl: Libye, Irák a nedávno i Venezuela, nemluvě o dalších příkladech, mají být lépe analyzovány jako jsou události v různých částech světa, včetně Súdánu a dokonce i Egypta, nemluvě o Tunisku a nejnověji v Sýrii.

 

(PRAVDA/ svobodnenoviny.eu Foto: Pravda.ru)
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*