Václav Klaus ml. / Miroslav Kudláček – Inkluze – Debatní klub

Václav Klaus ml. / Miroslav Kudláček – Inkluze – Debatní klub

Inkluze je pojem znamenající zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Inkluze handicapovaných dětí v rámci školství je nahlížená státem, jako velmi potřebná.

V běžných základních školách se vzdělává téměř 52 tisíc dětí s postižením, z toho téměř 46 tisíc formou individuální integrace. Z celkového počtu 4 100 běžných základních škol individuálně integruje děti s postižením 3 175 škol. V praktických a speciálních školách se vzdělává téměř 24 tisíc dětí s postižením. Největší podíl dětí v těchto školách tvoří děti s mentálním postižením, i jejich počet v běžných školách však trvale roste.

Zdroj: ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, která usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu.

Na téma inkluze přijali pozvání do Debatního klubu Václav Klaus mladší a sociolog Miroslav Kudláček. Otevřou téma z pohledu těch, kteří mají s handicapem osobní zkušenost.

Je koncept inkluze handicapovaných dětí do systému školství v ČR pozitivním příspěvkem nebo jde o riskantní systémový krok?

 

zdroj: Youtube.com
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Václav Klaus ml. / Miroslav Kudláček – Inkluze – Debatní klub

  • O inkluzi se netřeba moc bavit, je vidět úplně jasně, že jde o nekonvenční útok s cílem zhoršit vzdělanost. Společnost, její samotná existence stojí na tom, že poctiví, pracovití a chytří lidé budou nahrazeni novou generaci a tohle je alfa omega úkol školy. Kdo nahradí postižené, na tom až tak nezáleží. Inkluze sabotuje proces ktery vede k nahrazení našich odborníků novou generací.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*