V centru Klinika se mělo zasáhnout dříve a tvrději!

V centru Klinika se mělo zasáhnout dříve a tvrději!

Slušní občané zákony dodržují a ctí, někteří je záměrně porušují, aby na sebe upozornili – viz centrum Klinika.

Zákony v naší demokratické republice vychází z moci soudní a všichni občané jsou povinni se jimi řídit. Naneštěstí mezi námi žijí i ti, co zákony záměrně porušují. Činí tak, aby na sebe upoutali pozornost a svým protiprávním jednáním dosáhli svých cílů. Patří mezi ně i aktivisté z centra Klinika v Praze.Autonomní sociální centrum Klinika vzniklo koncem roku 2014, kdy její příznivci (skvoteři) nelegálně obsadili sociální a kulturní centrum v Praze na Žižkově. Skvoter je člověk, který se skupinou dalších skvoterů, obsazuje neobývané budovy nebo pozemky, ke kterým nemá žádná práva. Takovéto jednání dle naší právní úpravy naplňuje skutkovou podstatu přečinu podle § 208 trestního zákoníku (neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru).

Od té doby vzniklo kolem Kliniky menší pestré hnutí. Tvoří ho squateři, pro které je primární oživovat prázdné prostory i za cenu občanské neposlušnosti. Část hnutí jsou sousedi ze Žižkova, kterým se líbilo, co se tu děje, část je neparlamentní levice. Mezi hlavní představitele patří mediální vědec a ekolog Arnošt Novák, sociální pracovnice Anna Hausnerová, politoložka Tereza Virtová, fotografka Martina Sosnová, výtvarný a hudební umělec Ivo Mathé a moderátor ČRo Wave Jakub Ort. Posledně jmenovaný se v médiích vyjádřil o dění kolem centra Klinika takto: „Bylo to místo, kde se mohou setkat lidé, udělat koncert zadarmo, tvořit. Potřeba toho prostoru se ukázala, když začala migrační krize. Při příchodu válečných uprchlíků do Evropy ze Sýrie, kdy měla česká společnost i část té evropské problém být solidární, tak právě v Klinice mohli lidé uprchlíkům pomáhat.“ Už ale nějak zapomněl zmínit, že jejich činnost byla štědře podporována nadacemi, které propagují probruselskou politiku a  spolupracují s představiteli „pražské kavárny“. V květnu 2016 získalo centrum Klinika Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost udělovanou Nadací Charty 77. Centrum bylo oceněno za dobrovolné aktivity překračující hranice ideologií i tržního světa.

Dne 10. ledna 2019 začala Správa železniční dopravní cesty s vyklízením budovy. Postupně dal exekutor aktivistům čas na její opuštění. Ani po jednom z termínů aktivisté z objektu neodešli, několik se jich usadilo na střeše. Vyklízení tak bylo nakonec přerušeno a bude dále pokračovat.

Naše hnutí SPD veškeré aktivity a činnost centra Klinika odsuzuje a jejich přístup k vnímání práva se jeví nadřazeně. Před zákonem mají všichni naši občané stejné – rovné postavení, což je v pořádku a v souladu s demokratickými zásadami.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*