V Británii je 28 procent školáků z přistěhovaleckých rodin

V Británii je 28 procent školáků z přistěhovaleckých rodin

Statistiky shromážděné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukazují, že téměř jedna třetina dětí v britských školách jsou přistěhovalci, dokonce více než je průměr EU.

Nové údaje ukazují, že jen dva členské státy EU mají ve svých školách vyšší počet dětí přistěhovalců – Švédsko a Irsko – což je odhalení, které ilustruje pozoruhodnou rychlost, která postihuje demografii země.

Podle analýzy údajů OECD z roku 2015 o programu Mezinárodního hodnocení studentů (PISA), hodnocení dosažených výsledků studentů v členských státech OECD po celém světě, přibližně 29% britských žáků ve věku 15 let pocházelo z přistěhovaleckých rodin. Tento údaj staví Velkou Británii značně nad úroveň průměru Evropské unie a globálního průměru EOCD, přičemž oba jsou méně než 25 procent.Studie definovala „děti migrantů“, jako příchozí první generace, kteří se narodili v zahraničí, přistěhovalce druhé generace, jejichž rodiče se narodili v zahraničí, a „domorodce smíšeného původu“ s jedním rodičem ze zahraničí. Čísla z roku 2015 pocházejí ze stejného roku, kdy do členských zemí OECD přišlo přibližně 4,8 miliónů migrantů.

Mezi lety 2003 a 2015 se podíl 15letých domorodých žáků se dvěma britskými rodiči ve Spojeném království snížil o 9%. V Irsku byla tato změna dokonce 16 procent.

Údaje také ukazují, u dětí migrantů je menší pravděpodobnost, že „pocítí pocit sounáležitosti ve škole,“ což je v průměru 11% pozadu za jejich domorodými spolužáky v celé Evropské unii.
Loading...

Podobné články

Komentář “V Británii je 28 procent školáků z přistěhovaleckých rodin

  • To je fakt dobrá zpráva!! Konečně nás nahradí vyšší inteligence… Buď požehnán Alláh..

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*