Úžasné muslimské obohacení Západní Evropy…

Úžasné muslimské obohacení Západní Evropy…

Popravdě řečeno, cizorodý prvek ve městě či v celé zemi nemusí být vždy negativní. Vždyť, co je principem očkování? Malá dávka infekce k vytvoření imunity organismu. A nějaký arabský krámek, kde mají třeba kuskus potěší…

A tím se v zemi vytváří jakási tolerance k cizí kultuře a pokud tato kultura nezačne přerůstat své hranice a nezačne si nárokovat větší práva, než jí přísluší, je všechno v relativním pořádku, protože tak to vždy chodilo.

Pokud pojedeme prstem po mapě nebo autem po dálnici směr Západ Evropy, narazííme nevyhnutelně na Německo. To má muslimských přistěhovalců, lidově řečeno, „tři prdele“. A korektně řečeno jsou to tři milióny Turků v Německu, což vůbec není tak málo.

Konkrétně, ve Spolkové zemi Hamburk to jsou 5,2% a ve Spolkové zemi Brémy dokonce 7,4%. A jako průměr těchto dvou zemí je Berlín se 6,2% Turků. A podle rčení Kolik hlav, tolik smyslů a kolik děr, tolik syslů se dá předpokládat, že 99% Turků v Německu jsou muslimové.

Ilustrační obrázel Foto: REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Ilustrační obrázel Foto: REUTERS/ Alkis Konstantinidis

Ovšem, Turecko je v muslimském světě něco jako Jugoslávie ve stalinském světě. To znamená, že všechna muslimská pravidla dodržují, ale jen s mírou. Turecko zatím, díkybohu, není islámským státem a především, Turci nejsou Arabové.

A v tom možná bude ten zakopaný pudl rozdílu mezi německými, francouzskými a britskými přistěhovalci, přičemž mezi ty německé nepočítám tu současnou podvodnickou vlnu. Ano, podvodnickou, protože původní turečtí a tedy muslimští Turci přicházeli do Německa jak „Gastarbeiteři“.

Zatímco ta současné ví kulové o tom, co a kde chce dělat a zda vůbec chce pracovat. A tato vlna, a její předchůdci z minulosti, znuděni nicneděláním a tristním uprchlickým životem spáchali ty tristní silvestrovské útoky, kterým by se psychologicky dalo i rozumět, ale každý je musí odsoudit.

Geneze francouzského a i britského muslimského přistěhovalectví je trochu jiná. Nemyslím, že by ti příchozí měli předem jasno, do jakého a podniku a na jakou práci přicházejí. Myslím, že to bylo zcela naopak. Francie otevřela brány lidem ze svých (bývalých) kolonií a Velká Británie postupovala obdobně.

Ono se lehko řekne, že všechny ty atentáty a vraždy ať už ve Francii nebo ve Velké Británii, má na svědomí špatná sociální situace přistěhovalců. Něco podobného se žvaní i o našich cikánech, ale ani u nich není vše způsobeno tzv. „sociálním vyloučením“, to každý ví.

Bombové útoky ze 7. července 2005 spáchali čtyři muslimští extremisté:

Hasib Hussain
Mohammad Sidique Khan
Germaine Lindsay
Shehzad Tanweer

Z nichž jeden jediný, Germaine Lindsay se narodil mimo území Velké Británie, na Jamaice. A události v Paříži jsou v čerstvé paměti, takže je možné říci, že i tito atentátníci byli buď ve Francii narození nebo dlouhodobí přistěhovalci.

Tedy, v malém množství jsou muslimové, stejně jako každý jiný národ, pro přijímací zemi zpestření, inspirací, ponaučením. Ovšem, tato současná invaze vůbec žádným obohacením není.

Je naopak smrtící hrozbou a jestliže se nepodaří ji nějakým rozumným způsobem zastavit, tak se jako Evropa, můžeme v dlouhodobém horizontu s naším kulturním dědictvím rozloučit a počítat s tím, že se v muslimské vlně rozpustíme.

V roce 1683 osvobodila spojená vojska Poláků, Litevců, císařských, Němců, Bavorů a Sasů o síle 74.000 mužů Vídeň od tureckého obléhání a je třeba, aby se znovu, po 333 letech podobná síla vzepřela tomu náporu a třeba jen holými těly zabránila průniku vetřelců na výsostné území EU.

A myslím, že jakmile by se podařilo takovéto síle, pouze formálně ozbrojených mužů, obrátit tok vetřelců do protisměru, tak by další již nebyl. Nikdo by za to totiž nechtěl platit. A samozřejmě, současně s tím vyhodnocovat v hotspotech žádosti o azyl.

 

 

Jiří Hermánek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Úžasné muslimské obohacení Západní Evropy…

 • 1. Muslimy pozvala Merkelová do EU. Nemůže ale mluvit za celou EU, tak ať si to řeší v Německu.
  2. Jak řekl Fico, my jsme je nezvali a ani jsme nedestabilizovali jejich regiony. Ať na chyby doplácí ti, kteří se jich dopustili.
  3. Je nutné zavřít do blázicne všechny politiky, kteří sem nelegální migranty zvou.
  4. Kromě hlídání hranic, je třeba hlídat celé území. Migranti musí vědět, že nestačí překonat žiletkový plot, že budou chyceni a právem zavřeni do táborů, odkud se nedostanou, dokud se nenaučí pracovat. Musí vědět, že nedostanou nic zadarmo.
  5. V každých nadcházejících volbách na všech úrovních musíme volit ty politiky, kteří se jednoznačně staví proti diktatuře EU a nesmyslnému přesidlování národů do Evropy. I na krajské úrovni je to důležité, protože to bude důležitý signál Eurohujerům jako je Sobotka.
  6. I když se dnes Sobotka tváří, že chce krizi řešit, nesmíme zapomínat na to, jak jel do Bruselu s jednoznačným mandátem – odmítnout kvóty a vrátil se s úsměvem od ucha k uchu a sdělil, že odmítl kvóty a za nás slíbil přijetí několikanásobného počtu migrantů, než bychom dle kvót museli přijmout. Sobotka je jak turecká šavle (nikoliv ostrý).

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*