„Uprchlická krize“ je islámská invaze!

„Uprchlická krize“ je islámská invaze!

Celý západní svět je zaplaven islámskou invazí. Ale muslimové nepřichází v uniformách a s puškami. Oni přichází hromadně za pomoci západních vlád.     

Někteří to nazývají přesídlení uprchlíků. Jiní prostě věří, že je to jen imigrace. Málokdo je ochoten přiznat o co ve skutečnosti jde – o akt dobývání, v souladu s tradičním islámem.     

Jedním z nich je Paul Nehlen, producent a režisér nového dokumentu „Hidžra: globální invaze radikálního islámu.“ Nehlen je nejlépe znám jako populistický republikán, který vyzval předsedu Sněmovny reprezentantů Paula Rayana v primární kampani v roce 2016. Ve svém dokumentu Nehlen poskytuje přesvědčivé důkazy týkající se imigrace a terorismu, o kterých se zmiňoval během své kampaně.

Nehlen tvrdí, že média hlavního proudu jsou spoluviníky v utajování pravdy o tom, co islám skutečně reprezentuje.„Když média hovoří o náboženství, ony vybírají jen části, o kterých chtějí hovořit, příběhy, které chtějí sdílet nebo šířit,“ tvrdí Nehlen v dokumentu. „Ale to, o čem budeme hovořit, je politický islám. Budeme hovořit o tom, jak se islám vyvinul v průběhu let a jaké základní principy islámu byly stejné od doby, kdy byl islám vytvořen až do současnosti. Je to odlišné od toho, co vám řeknou média hlavního proudu. Je to pravda.“

Cílem tohoto dokumentu je představit Západu dvojí význam termínu „Hidžra“. Nehlen tvrdí, že média touží projektovat nevinný význam tohoto termínu, který je často používán při odkazu na cestu islámského proroka Mohameda z Mekky do Mediny. Může být také použit ve více abstraktním, duchovním kontextu jako jakýsi „útěk před hříchem.“

Ale Nehlen tvrdí, že je tam více zlověstný význam, neboť tento termín se může také odkazovat na podrobení prostřednictvím imigrace.

„Zjištění dvojího významu slova „Hidžrá“ má zásadní význam pro pochopení řízené uprchlické krize a migrace ve jménu Alláha,“ tvrdí Nehled ve filmu.

Je to islámská invaze, která by mohla ukončit naši civilizaci navždy. A ta je posvěcena stejnými lidmi, kteří nás mají údajně chránit. Odhalte děsivou pravdu o nejstarším nepříteli naší kultury a odhalte nejtemnější zradu v historii západní civilizace.

Nehlen není sám, kdo hovoří o islámském přistěhovalectví tímto způsobem. Jak informoval Leo Hohmann z deníku WND v roce 2014, muslimští vůdci s přímým napojením na muslimské bratrstvo vysvětlili, že imigrace je součástí strategie, jak převzít Západ.

Protiteroristický expert a bývalý agent Oddělení pro národní bezpečnost Philip Haney a spoluautor knihy „See Something, Say Nothing“ také tvrdí, že imigrace je nástroj, který používají islámští radikálové k dosažení svého cíle dobývání.

„Vždy se musíme obrátit proti této gravitační síle šaría,“ řekl Haney. „Síla, která pohání globální islámské hnutí ve skutečnosti, není džihád. Je to cíl jak zavést globálně právo šaría. Džihád je taktika, která se používá prostřednictvím různých kaleidoskopických formulářů ze strany různých skupin, které všechny chtějí to samé.“

Konečným cílem v zavedení práva šaría je hnací síla celosvětového islámského hnutí. A Nehlen ukazuje stohy důkazů ve svém dokumentu, aby ukázal, jak masová imigrace a „uprchlické přesídlení“ podporuje hlavní cíl džihádistů.

„Pokud víme, že islám má značný počet obyvatel, kteří věří v právo šaría nad sekulárními zákony, proč riskujeme naše životy tím, že dovolíme Hidžru ve jménu Alláha, aby nadále proudili k našim břehům?“ Ptá se bývalý kandidát do Kongresu.

Nehlen také sám zkoumá islám, ukazuje extremismus, násilí a poukazuje na dobývání prostřednictvím vlastní víry. Dokument „Hidžra“ poskytuje důkladné prozkoumání islámské historie, vyučování a učení. Je to budíček pro všechny lidi, kteří věří, že islám je jen další náboženství, které se ničím od jiného neliší. Jeho dokument také zahrnuje citace z Koránu, které chtějí média hlavního proudu ukrýt.

A konečně, Nehlen ukazuje, jak přesídlení uprchlíků zdaleka není charita, je to lukrativní byznys. Federální dodavatelé dostávají stovky tisíc dolarů od západních vlád, aby usnadnili islámskou invazi. Mezi smluvními partnery, kteří jsou silně dotováni, je mnoho křesťanských a židovských náboženských organizací – tytéž organizace, které média hlavního proudu milují citovat, když tvrdí, že přesídlení uprchlíků je morální nutností. Jak Nehlen ukazuje, tyto organizace opravdu jen chrání svoje příjmy.

Západní civilizace je v krizi a Američané a Evropané hledají odpovědi na to, čemu naše civilizace skutečně čelí. Tento dokument ukazuje, proč se islámská invaze koná, kdo z ní těží a co je v sázce.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*