Ukrajinu se pokoušejí zatáhnout na evropský Titanic

Ukrajinu se pokoušejí zatáhnout na evropský Titanic

eu

Nynější situace kolem Ukrajiny je výsledkem dvacetileté intenzivní práce na vymývání mozků. Na jedné straně byla na Ukrajině po rozpadu SSSR vychována generace voličů, kteří svatě věří v to, že EU je dobročinnou organizací, a evropští politici jsou kouzelníci, kteří mohou změnit najednou Ukrajinu v Provence.
Na straně druhé, se objevila generace evropských politiků, kteří svatě věří v to, že za štěstí přiblížit se „velikému projektu sjednocené Evropy“ mohou lidé přinést jakékoliv oběti. A přitom pokládají každý požadavek konkrétní ekonomické pomoci za drzost.

Necháme-li stranou emoce, je leitmotivem reakce evropských politiků na rozhodnutí prezidenta Janukovyče nepodepisovat smlouvu o asociaci heslo „Neopovažujte se počítat peníze!“. Obviňují ukrajinské vedení z vypočítavosti a připomínají také o nějakých „ekonomických výhodách“, které bude Ukrajina údajně mít z asociace s EU, nikdo ale přitom nenabízí Ukrajině peníze na modernizaci ekonomiky.

Je třeba si vzpomenout na zkušenosti Východní Evropy. Po její integraci do EU levné a přístupné úvěry poskytnuté západoevropskými bankami dočasně zmírnily záporné následky rozkladu reálného sektoru ekonomiky. Vyvolalo to u obyvatel Východní Evropy euforii z „ekonomických úspěchů ve spolupráci s EU“. Teď ale nastalo zklamání: staré závody jsou zbourány, infrastruktura stagnuje, a sektor služeb, který obsluhoval „úvěrovou poptávku“, nemůže zajistit růst. „Ekonomický zázrak“ skončil.

Je příznačná reakce na Janukovyčovo rozhodnutí obyčejných uživatelů sociálních sítí v Rumunsku. Značná jejich část to Ukrajincům závidí a lituje o tom, že v Rumunsku se nenašli politici, kteří by byli schopni zhodnotit následky sblížení s EU předtím, než sbližování začalo. Hodnocení evropských politiků orientovaných na „vnitřní spotřebu“, se značně liší od prohlášení zastánců evropské integrace. Poradce rumunského prezidenta pro otázky národní bezpečnosti Iulian Fota v interview pro rumunský tisk prohlásil, že „Brusel je vzdálen realitě a naráží na vážné následky vlastní neschopnosti uvažovat strategicky. EU se stává ve Východní Evropě bezvýznamnou“. Neochota Bruselu pomáhat svým věrným východoevropským spojencům finančně nutí dokonce i ty nejoddanější a nejvytrvalejší k tomu, aby si hledali financování jinde. Místo EU přicházejí do Východní Evropy Čína a Rusko, politici rusofobských režimů v Polsku, Pobaltí a Švédsku však dělají všechno pro to, aby Ukrajina zůstala izolovaná od tohoto celoevropského procesu.

Evropští rusofobové už měli celou řadu geopolitických porážek. Kromě „obratu“ Ukrajiny, začala v posledních týdnech výstavba plynovodu Jižní proud v Srbsku a byly podepsány dokumenty o připojení se k němu Turecka. Nejcitelnější ranou však byl summit Čína – Východní Evropa, který se konal v Bukurešti. Přání Číny domluvit se s východoevropskými zeměmi o investicích bez účasti Bruselu ho rozzuřilo. Evropská komise rozeslala do kanceláří 15 účastnických zemí dva oběžníky, v nichž v ultimativní formě zakázala podepisovat separátní dohody s Čínou. Tento nátlak neměl ale žádný výsledek. Východoevropské země podepsaly rekordní počet dohod, a mnozí politici si využili této příležitosti, aby Bruselu ukázali, že řeči o evropských hodnotách nenahradí nikdy reálné peníze.

V den, kdy na „euromajdanu“ křičeli zastánci asociace s EU „Ukrajina-Evropa!“ a mávali vlajkami EU, vynesli ze zasedací síně rumunského parlamentu vlajky EU a nahradili je vlajkami Čínské lidové republiky, aby udělali radost čínskému premiérovi, který přivezl do Bukurešti opravdové peníze, a nikoli sliby „sladkého života v evropské rodině“.

zdroj : czech.ruvr.ru

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*