UFO, ne drony, nad jadernými elektrárnami ve Francii, říká ředitel

UFO, ne drony, nad jadernými elektrárnami ve Francii, říká ředitel

Během několika posledních měsícůbylo nad jadernými elektrárnamive Francii aBelgii pozorováno několik UFO.Bylahlášenajakoneidentifikované drony, aleředitel zjedné jadernéelektrárnyve Franciijednoznačně říká, žeto nebyly žádné drony, ale byla to UFO.

OpřeletechUFO nad jadernými elektrárnamive Francii a Belgii jsme nejprve psaliminulý týden. Byli jsme na tento příběhajehonejnovějšívývoj upozorněni blogerem z německýchnovinek,AndreasemMüllerem. Ten provozujewebové stránkyGrewi.de, které se zabývají „hraničnívědou anadpřirozenými věcmi“.

ufo ve francii

Ještě předtímzveřejnilpříběh, zahrnujícívýpovědiočitýchsvědků, kteří tato UFO spatřili. Müller měl pocit, že jejichpopisynenaznačovaly, že se jednalo o drony.

Podlerakouskýchzpravodajských stránekORF.at tam proběhlo18různých příležitostí, kdy byla UFO pozorována, jaklétají nadjadernými elektrárnamive Franciimezizačátkem říjnaazačátkem listopadu 2014. Poslední incident byloznámen3. ledna2015. Jaderná elektrárna vNogent-sur-Seine jihovýchodně odPařížeříká, žedvabezpečnostnístrážcividěli „dva létající objekty“.

Médiaaúřady chovaly podezření, že tyto objekty byly drony, které byly ovládány anti-nukleárními aktivisty, aby dokázali, že jaderné elektrárny byly otevřenyteroristickým útokům prostřednictvím dronů. Nicméně tyto drony jsou tedy na tak vysoké úrovnipropracovanosti, že je úřadynebylyschopny vysledovat. Rovněž největšíanti-nukleární organizace popřelyjakoukoliúčast.

JakměsíceplynulyaobavyrostlyFrancie se kidentifikacipůvodu těchto tajemných letounů nepřiblížila azdá se, že nevšechny úřady se domnívají,že jsou na vině drony.

Podle francouzskéhodeníkuSudOuestřediteljedné elektrárnyvyjádřil svůjnázor, že to nejsou drony, co létá nad elektrárnami. PascalPezzani, ředitel jaderné elektrárny Blayaisv jihozápadní Francii, uspořádal prezentaci o výsledcíchelektrárnyv roce 2014a jejímu výhledu do budoucnosti.

Pezzani se zabýval otázkoudronůauvedl(přeloženo pomocí „Google Translate“): „Tadyjsme dronyneviděli. Viděli jsmeUFOa něměla žádný vlivna bezpečnostnašich závodů. Nášpostoj je jasný, když máme přelet nad elektrárnou, stěžujeme si akomunikujeme.“

I když se v onom překladu něco ztratilo, podleMüllera sePezzanivyjadřuje, že když nastane přelet, tak podajístížnost na úřady. NicméněSudOuestpoukazuje na to,žepřelet nad touto konkrétní elektrárnoubylv říjnu2014, alebylo to oznámenoaž v prosinci.

Bylo ohlášeno, žev důsledkutěchtopřeletůUFO je Francieve „vysoké pohotovosti“,a s oním nejnovějšímpřeletemna začátku tohoto rokutoto tajemství samo jasně dávánajevo,že v roce 2015 nastaneještě většíznepokojení.

zdroj : http://www.openminds.tv překlad: http://www.exopolitika.cz
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*