Třetí francouzský plán proti radikalizaci muslimů

Třetí francouzský plán proti radikalizaci muslimů

Půjde prý o nový meziresortní výbor, který má porozumět tomu, proč se mladí muslimové radikalizují. Macron si slibuje, že národní plán prevence „Předcházet a tím chránit“ vyřeší nekončící teroristické útoky a zamezí radikalizaci

Národní plán prevence má těchto pět hlavních cílů:

  • Ochránit mysl lidí tváří v tvář radikalizaci
  • Dokončit síť na detekci a prevenci
  • Porozumět a předvídat evoluci radikalizace
  • Profesionalizovat místní aktéry a vyhodnotit přijatá opatření
  • Adaptovat odpojení, tedy neradikalizovat

Kdyby těmi radikálními násilníky byli rodilí Francouzi nebo původní obyvatelstvo Evropy, Macronův plán by se jevil jako přiměřený s výhledem na slušný úspěch. Jenže radikální násilníci mají hluboko a nevykořenitelně pod kůží kulturu, kterou pan Macron, ani jeho spolupracovníci nemohou pochopit. Vláda má moc, také má své neomarxistické přesvědčení a především evropský způsob uvažování a bez oproštění se od těchto vlastních kulturních nánosů nic nepochopí a dosáhne pravého opaku, než zamýšlí

Ochránit mysl lidí tváří v tvář radikalizaciV lepším případě se může jednat o nesprávný překlad tohoto cíle. Pokud však skutečně jde Macronovi o to, aby si lidé ve svých myslích nevytvářeli záporné postoje vůči pachatelům teroru, tak se jedná o výsměch všem Francouzům a zároveň o potvrzení, že pan Macron podporuje záměrnou islamizaci své země.

Cíl Dokončit síť na detekci a prevenci přeskakuji, nemám k němu žádnou výhradu

Porozumět a předvídat evoluci radikalizace

Ano, pane Macrone, to je důležité. Učení islámu je prošpikováno poučkami o tom, že za prvé je islám jediné správné náboženství a za druhé, že kdo není muslim (nejlépe ten správný muslim, kterým je konkrétní terorista), musí muslimovi sloužit a když to odmítne, má muslim svatou povinnost takového bezbožníka zlikvidovat. Muslimové, kterým se říká umírnění, jsou-li v menšině, tvrdí, že toto po nich Alláh nechce. Ve chvíli, kdy jsou ve většině, už nemají potřebu se obhajovat a svatý džihád přijímají za svůj. Takže evoluce radikalizace se odvíjí od toho, zda mají muslimové nějakou početní převahu, například i v těch francouzských věznicích, kde jich je mnoho a kde se zákonitě radikalizují. V souhrnu, pane Macrone, muslimů můžete mít v zemi jen určitý omezený počet a když je budete držet na uzdě co se týče jejich svatých práv, včetně sociální podpory těch, co jen natahují ruce, radikalizaci si uhlídáte především proto, že muslimové nebudou propojeni. Jenže toto už jste prošvihli.

Profesionalizovat místní aktéry a vyhodnotit přijatá opatření je určitě namístě.

Adaptovat odpojení, což má zřejmě zajistit, aby radikálové neměli žádné možnosti získávat nové adepty pro teroristické akce, je mimořádně srandovní, přímo vědecké označení cíle. Pokud tedy Macron počítá s tím že bude mít imámy trvale pod kontrolou a ty, kteří budou sebemíň radikalizovat své věřící, čekají tvrdé tresty, že radikály je nutno trvale pozavírat, všem, kdo by o radikalizaci uvažovali pohrozit a následně uplatnit tvrdé tresty, všem „umírněným“ muslimům pohrozit a následně uplatnit tvrdé tresty, budou-li radikálům „měkce“ napomáhat např. jejich ukrýváním, logistickou podporou a podobně, všem zločincům z neziskového sektoru připomenout a následně naplnit, že pokud budou navádět muslimy k rozkládání společnosti, taktéž je čekají tvrdé tresty … Je toho mnoho a ptám se, kde jsou lidi a kde jsou prostředky, pomocí kterých lze něčeho významného dosáhnout. Zároveň tuším, že to, co by běžní Francouzi považovali za žádoucí a účinné, pan Marcon nezamýšlí vykonat, pouze ustavil další meziresortní výbor – kéž se mýlím.

Komentář ke zprávě https://zpravy.idnes.cz/francie-plan-deradikalizace-mladi-lide-vlada-fze-/zahranicni.aspx?c=A180301_125018_zahranicni_kha
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*