Trest za globalizaci – světově rozšířené pandemie

Trest za globalizaci – světově rozšířené pandemie

Před časem jsem napsal článek „Chamtivost mocných“. Čas od času přichází trest. Ten však bohužel dopadá na nevinné. Ti, kteří jsou původci všeho zla, si za miliardy vytěžené z globalizace své zdraví dokáží ochránit.

A tak se nyní setkáváme s nakaženými v Bavorsku i jinde v Evropě ve firmách, které mají své pobočky v Číně. Nevíme do jakých hrůzných podob se vyvine současná pandemie, která díky globalizaci proniká i do dalších zemí a kontinentů. Možná, že se ji podaří zastavit drastickými opatřeními izolujícím nakažené oblasti od okolního světa.Měla by být ovšem výstrahou, že není možné neustále „optimalizovat“ výrobu. Akcionáři globálních firem chtějí samozřejmě neustále zvyšovat své příjmy a tlačí na manažery, aby produkovali za co nejmenší výdaje největší zisky. Tím se dříve lokalizovaná výroba přesouvá do různých států a světadílů.

Někdy lidé v oněch státech pracují za špatných podmínek a za velmi nízkou mzdu. Produkty se pak prodávají za mnohonásobné ceny. Pracovníci se v těch státech, kam se přesouvá výroba, stěhují z venkova, kde byla zaručena určitá, byť minimální, soběstačnost jejich výživy, do megapolí. Tam si přinášejí své hygienické návyky, které ovšem s moderní dobou nejsou kompatibilní. A upozorňuji: Venkov v mnoha asijských státech (o Africe ani nemluvě) se diametrálně odlišuje od venkova tak, jak jej známe u nás.

V megapolích se logicky nákazy šíří daleko rychleji než v lokalizovaných venkovských sídlech. Zvláště, když si uvědomíme, že v Číně, ale i jinde v Asii (či Africe, Jižní Americe), mnohdy nepodléhají produkty, ze kterých se připravují pokrmy (živá zvířata atd.) hygienické kontrole.

Necháme se unášet supermoderní technickou vybaveností Číny. Jejich rychlovlaky, výstavbou dálnic, obrovských mostů atd. Existuje však i jiná Čína. V té jiné, tradiční Číně, jsou podmínky na tržnicích naprosto nevyhovující. I ve velkoměstech se obchoduje na tržnicích se živými zvířaty. Hygiena skladování masa a ryb veškerá žádná. Nákaza se šíří právě z těchto tržnic. Zde zřejmě leží častá příčina pandemií (vzpomeňme v minulosti SARS a pod.).

I když se na internetu šíří jiné teorie. Jestli se ony teorie zakládají na pravdě, či jedná-li se o pouhé výmysly, osvětlí až budoucnost.

To, že v této rozlehlé zemi vyrábějí své produkty globální firmy (a nejenom tam, také na Filipínách a i jinde v jihovýchodní Asii), je jednou z příčin rychle se šířících pandemií. Samozřejmě na vině je také turismus oběma směry. V zájmu přežití, by se lidstvo mělo zamyslet a vrátit se k tomu, co bylo obvyklé v minulých dobách. Vyrábět a spotřebovávat v místě. Hlavně by kazatelé boje proti klimatickým změnám měli obrátit svá ostří proti těm, kteří ničí planetu nejvíce. Proti globálním megafirmám. Jinak možná lidstvo vyhladí dříve něco zcela jiného než oteplování planety.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*