Toxické chemické látky v barvách k tetování jsou zodpovědné za chronické zdravotní problémy

Toxické chemické látky v barvách k tetování jsou zodpovědné za chronické zdravotní problémy

Tetování je dnes více populární než kdykoli předtím. Zatímco mají tyto vzory tendenci naznačovat naši vzpurnou povahu, ti, kteří sami sebe tetují, by možná chtěli znát velmi reálná zdravotní rizika spojená se zapouštěním potenciálně toxických chemických látek pod kůži. Odhaduje se, že asi 80 miliónů lidí ve Spojených státech má dnes tetování a zároveň se také šíří chronické autoimunní a zánětlivé onemocnění.

Existuje řada vazeb mezi tetováním a chronickými zdravotními problémy, a zatímco mnoho lékařů to může u svých pacientů rozpoznat, existuje velmi malé povědomí veřejnosti o tomto spojení. Část problému spočívá v tom, že tetování je primárně neregulované, což vede k širokému spektru produktů, s velmi malým uvědoměním zákazníků.

„Pigmenty a tetovací inkousty nejsou regulovány Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Úřad pro potraviny a léčiva však zkoumá inkousty pro tetování, aby zjistil jejich chemické složení, jak reagují a rozpadají se v těle, jak s inkousty reaguje světlo a magnetismus a zda existují krátkodobé a dlouhodobé nebezpečí pro zdraví spojená s inkoustem a metodami používanými při tetování.“ Zdroj.              

Ne všechny tetovací inkousty jsou vyráběny stejným způsobem, protože různé barvy a odstíny vyžadují různé složky pro vytvoření požadované barvy. Inkousty různých výrobců a různých druhů jakosti se velice liší, existují dnes dokonce veganské barvy, ale základní věda tetování je již dobře zavedena.

„Tetovací inkousty jsou roztoky spojené z nosiče a barviva. Nosič je tekutina, která se používá k dopravě barviva do místa aplikace. Může obsahovat glycerin, vodu, isopropylalkohol a vilín.

Tetovacími barvivy jsou typicky pigmenty – intenzivně zbarvené sloučeniny, které mohou odrážet světlo ve viditelné oblasti světelného spektra – na rozdíl od barviv, které vyžadují fyzickou nebo chemickou interakci, aby se zakotvily na svém místě. Jinými slovy, barvivo musí reagovat s povrchem kůže, aby se vytvořila barva a zůstala na místě. Naopak pigmenty poskytují barvu bez nutnosti chemické reakce a jsou drženy na místě intermolekulárními nebo fyzickými silami.Historicky byly pigmenty používané v tetovacích barvách získaných z minerálních nebo geologických zdrojů, které produkují určité barvy a odstíny. Například, uhlík (saze) a oxid železa se používaly k výrobě černého inkoustu. Cinnabar, sloučenina sirníku rtuti, byla používána k výrobě červených odstínů. Sloučeniny kadmia, jako „kadmiová červená (CdSe)“ nebo „kadmiová žlutá“ (CdS nebo CdZnSú)“, byly používány k výrobě červené, oranžové a žluté.

Během posledních 20 let výrobci inkoustu přešli z primárních minerálních pigmentů na organické pigmenty. Více než 80% barviv používaných dnes je na bázi uhlíku a přibližně 60% těchto organických pigmentů jsou azo pigmenty. Asi 30% pigmentů a barviv je schváleno pro kosmetické použití, zatímco řada dalších byla původně vyrobena pro průmyslové potřeby, jako jsou barvy a textilie.

Tetovací barvy také obsahují řadu přísad, jako jsou povrchově aktivní látky, pojiva, plnidla a konzervační látky. Mnoho z těchto přísad se používá k udržení pigmentů v jednotné suspenzi, aby se zabránilo růstu mikroorganismů v produktu po otevření. Zdroj

V souhrnném přehledu o toxických nebezpečích tetování, Ali Le Vere sdílel svou perspektivu jako lékařský bloger, který se zajímá o zdravé volby při konzumaci potravin a dalších produktů. Vere konkrétně poznamenává, že různé barvy inkoustu nesou různá rizika v závislosti na jejich složkách

Vere nakonec poukazuje na skutečnost, že inkoust k tetování může být hlavním přispěvatelem k chronickým onemocněním, což je z velké části způsobeno přidáním známých toxických chemikálií a dokonce i nanočástic.

Vědci uvádějí, že „inkousty pro tetování jsou typicky složeny ze zanedbatelně rozpustných nebo nerozpustných pigmentů, dispergantů, u kterých jsou pigmenty suspendovány a jsou přidány jiné přísady pro uchování nebo změnu viskozity inkoustu.“ Ačkoli některé současné inkousty mohou obsahovat organické pigmenty, barevný inkoust obvykle obsahuje kovy. Jelikož ostatní průmyslové aplikace tetovacích inkoustů zahrnují malování a tisk, mohou obsahovat až 10% nečistot. Studie uvádí, že „drtivá většina testovaných inkoustů obsahovala významná množství nanočástic,“ které jsou spojovány se škodlivými účinky na zdraví.“ Zdroj.

Pokud jde o barevné inkousty, Le Vere komentuje publikovanou studii, která uvádí, že „většina tetovacích inkoustů je průmyslová barva určená k použití jako tiskařská barva nebo jako automobilová barva.“

Barevné pigmenty se mohou na jedné straně rozkládat po vystavení světlu na nebezpečné aromatické aminy, které se následně rozptýlí po celém těle a hromadí se v lymfatickém systému a přímo působí na složky imunitního systému. V nedávné studii byly zvláště problematické úrovně genotoxicidy (poškození DNA) a oxidační stres (zánětlivé cesty) indukované červenou a žlutou inkoustovou barvou, protože vyvolaly větší odezvu. Další studie, kterou provedli Falconi a kolegové v roce 2009, zjistila, že červené inkoustové barvy výrazně snižují životaschopnost fibroblastových buněk, které jsou zodpovědné za produkci extracelulární matrice, která poskytuje strukturální rámec tkání.

Při expozici přirozeného nebo ultrafialového světla bylo prokázáno, že azo pigmenty obsažené v červených a žlutých barvách vyzařují nebezpečné sloučeniny a také ukázaly, že obsahují pravděpodobný lidský karcinogen 3,3-dichlorobenzidin jako prostředníka při jejich výrobě(11).  Zdroj

Černé inkousty obsahují zcela odlišnou sadu otázek založených na jejich nejpravděpodobnějších složkách.

„Černé inkousty…převážně sestávající ze sazových produktů, jsou také problematické (9). Uhlíkový černý inkoust se získává z neúplného spalování uhlovodíků, což odpovídá obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) (17). PAH představují všudypřítomné znečišťující látky derivované z hoření organických materiálů, jako je dřevo, benzín, ropa a uhlí, které vyvolávají dobře definované karcinogenní účinky (mutace způsobující rakovinu), mutagenní účinky a toxické účinky (18).

Jedna toxická složka nacházející se v černém tetovacím inkoustu, hexachloro-1,3-butadien (HCBD), je vedlejším produktem výrobních postupů pro chlorovaná rozpouštědla a v minulosti byl používán jako fumigant nebo pesticid (9). U studií s hlodavci dochází k poškození kůže, ledvin a jater (19). 9-fluorenonzískaný z černouhelného dehtu, byl rovněž nalezen v černém tetovacím inkoustu a ten může vyvolat fototoxické reakce nebo chemicky vyvolané podráždění pokožky po expozici slunečním zářením (20, 21). „Zdroj

Celá tato analýza je k vidění na webu Green Med Info, ale obecné varování o ochraně zdraví je, že tetovací inkousty dodává odvětví kosmetického průmyslu, které je neregulované a že se standardy a kvalita značně liší. Toxické přísady jsou poměrně běžné a závisí na tom, jaký druh inkoustu používá spotřebitel při tetování, což může mít dlouhodobé účinky na jeho zdraví a to se často nebere v úvahu při rozhodování o tetování.

 

(Wakingtimes/ svobodnenoviny.eu)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Toxické chemické látky v barvách k tetování jsou zodpovědné za chronické zdravotní problémy

  • S clánkem i komentárem od anaj lze jen souhlasit. Je mi vsech tech „oznacených“ upríme líto. Jeste by bylo snad dobré zahrnout do této skupiny ty, kterí si nechají delat piercing. O skodách zpúsobených touto „ozdobou“ by mohli vyprávet akupunkturisté. Znám prípady, kdy – v tom nejlepsím prípade – nastaly zdravotní problémy prakticky okamzite, a tím bylo mozné i následky jeste zmírnit, nebo zcela vylécit. Pokud nastanou potíze pozdeji, uz to je zpravidla problém.

  • Čipování je novodobá reakce stáda, kdo není očipován není in. Ale vždyť mnozí mají na kůži přímo nehezké hrůzy a když vidím velice potetovaného člověka tak si myslím, že si tím řeší nějaké svoje mindráky. Člověk zdravého rozumu si přece na doživotí nenechá zničit svou kůži a vůbec neví jaké jedy mu do této kůže jsou vpraveny. Dříve to byla moda trestanců, bohužel i těm uvězněným lidem v německých lágrech byly tetovány číslice´. Myslím, že je to neúcta ke svému tělu a do jisté míry degradace a záměrné zblbnutí mladých lidí, neboť není dobře, když by mladí lidé používali svůj zdravý selský rozum. Všechny ty kteří se nechávají čipovat a kteří si dávají nebo budou dobrovolně čipovat tak je lituji jako ztracenou generaci.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*