Tony Blair: Musíme přinutit migranty se integrovat za účelem boje proti vzestupu krajní pravice

Tony Blair: Musíme přinutit migranty se integrovat za účelem boje proti vzestupu krajní pravice

Podle bývalého britského premiéra Tonyho Blaira musí být migranti přinuceni k větší integraci za účelem boje proti údajnému vzestupu „pravicové zaslepenosti“.        

Blair tvrdí, že „selhání“ multikulturalismu vedlo k nárůstu zaslepenosti a že po sobě jdoucí vlády „nedokázaly nalézt správnou rovnováhu mezi rozmanitostí a integrací“.Bývalý premiér také tvrdí, že koncept multikulturalismu byl zneužit jako způsob, jak ospravedlnit „odmítnutí se integrovat“.

Britský deník Guardian napsal: Blair upozorňuje na intervenci ve zprávě svého Institutu pro globální změny, který podporuje, aby byly školy nuceny přijmout rozmanitost, vytvářet program povinného občanství pro mládež a zpřísnit vymáhání práva proti pachatelům nenávistných projevů.

Vyzývá také k povinnému vzdělávání občanů, k zákazu segregovaných směn a k vytvoření nového funkcionáře kabinetu, který by dohlížel na integraci.

„Za významné období, včetně toho, kdy jsme byli naposledy ve vládě, se politikům nepodařilo najít správnou rovnováhu mezi rozmanitostí a integrací,“ píše Blair v předmluvě ke zprávě. „Na jedné straně selhání spojené s integrací vedlo k útokům proti rozmanitosti a je částečně odpovědné za reakce proti migraci. Na druhé straně, slovo multikulturalismus bylo nesprávně interpretováno jako smysluplné odmítnutí integrace, což to nikdy neznamenalo.“

„Právě teď, když se objevuje stále více důkazů o krajně pravicové zaslepenosti, je důležité zavést korektní sociální smlouvu o právech a povinnostech občanů, včetně pro ty, kteří migrují do naší země.“

Tato zpráva podporuje novou formu „ověřování digitální identity“ – návrat k Blairově podpoře průkazů totožnosti, což způsobilo obrovské rozdělení, když byla tato myšlenka protlačována jeho vládou a později se od ní upustilo.

To přichází po nárůstu náboženských nebo rasově motivovaných trestných činů z nenávisti. Podle údajů ministerstva vnitra tyto trestné činy vzrostly z 37 417 v letech 2013 – 2014 na 79 587 v letech 2017 – 2018. Poslanci jako labourista Naz Shah spojil tento nárůst s podporou krajně pravicových skupin.

Nicméně, v komentářích jenž se pravděpodobně setkají s kritikou skupin podporujících práva přistěhovalců, Blair varuje, že vnucení větší integrace nově příchozím je klíčové pro řešení tohoto problému.

Blair píše: „V této zprávě dáváme jasně najevo, že existuje povinnost integrovat se, přijímat pravidla, zákony a normy naší společnosti, které všichni Britové společně sdílí a zároveň zachovat právo praktikovat rozmanitost, která je plně v souladu s takovou povinností.“

„Bez práva praktikovat například něčí víru, by rozmanitost neměla žádný obsah, ale bez povinnosti se integrovat, „kultura“ nebo „víra“ mohou být použity jako způsob, jak narušit tuto základní společenskou smlouvu, která nás spojuje.“

„Vláda by v této otázce neměla a nemůže být neutrální. Musí být vášnivým obhájcem a v případě potřeby vymahatelem povinnosti integrovat se a zároveň chránit řádný prostor pro rozmanitost. Integrace není volbou, je nutností.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*