Tomio Okamura exkluzivně: Pravdivě o islámské imigraci, domácí politice a důležitých mezinárodních otázkách

Tomio Okamura exkluzivně: Pravdivě o islámské imigraci, domácí politice a důležitých mezinárodních otázkách

Rozvovor mezi předsedou SPD Tomio Okamurou a portálem Svobodnenoviny.eu:

Svobodnenoviny.eu: Jak se připravujete na nadcházející parlamentní volby? Máte nějaký plán, jak oslovit co nejvíce voličů?

Naší hlavní strategií je sdělit voličům, jakou práci jsme ve Sněmovně odvedli za poslední 4 roky – jaké zákony jsme napsali a předložili, jaká řešení jsme navrhli a pokud nebyla přijatá, tak kdo je zamítal. Týká se to zákonů, které posilovaly demokracii, a urputně se jim bránili právě ti, kteří se demokracií nejvíc ohánějí.

Týká se to zákonů, které by měly zastavit propagaci islamismu v ČR, návrhy, které by zavedly skutečnou trestnost skutečné lichvy – tedy vymáhání plnění, která překračují zákonem stanovenou úrokovou mez, navrhli jsme do Ústavy zakotvit právo na nepromlčitelnou spravedlnost, protože soudy dnes rozhodují formalisticky a lidé často pro nepodstatný detail nemají šanci dovolat se práva. Těch návrhů zákonů jsou desítky a problém je, že většina je odmítána jen svorně vládními stranami a takzvanou pravicovou opozicí jen proto, že to navrhujeme my. Stručně řečeno, chceme prosadit spravedlnost pro každého občana, nikoliv jen pro elity jako je tomu nyní. Chceme spravedlivé důchody, podporu pro pracující rodiny s dětmi a odstranění přebujelé byrokracie pro podnikatele. A odmítáme podporovat parazitující a nepřizpůsobivé obyvatele. Tady zbytečně mizí miliardy.

Každou schůzi navrhuji projednání alespoň vykastrovaného vládního návrhu zákona o referendu, ale i to už svorně vládní i opoziční poslanci odmítají, protože demokracie se bojí jak čert kříže.

Svobodnenoviny.eu: Jaký máte názor na dnešní politickou situaci v naší republice? Proč občany volení zástupci vždy po volbách neplní závazky, které občanům slíbili a nezajímá je názor většiny?

Protože tu nemáme demokracii – demokracie je systém, ve kterém vládne lid. U nás vládnou stranické elity bez jakékoli přímé odpovědnosti skutečným pánům země  – občanům. Proto naše hnutí SPD navrhuje jako jediné v Parlamentu změny směrem k přímé demokracii, tedy konkrétně zákon o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti. Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nám však naše návrhy neustále zamítá.

Svobodnenoviny.eu: Jak byste změnil tento trend? Existuje vůbec taková možnost, aby občané mohli kromě voleb ovlivnit jednání svých volených zástupců?

Jediné a ve světě vyzkoušené řešení je skutečná demokracie, tedy tzv. přímá demokracie – tedy stav, kdy zástupce občana je přímo občanovi zodpovědný  – je odvolatelný a odvolatelnosti či revizi občanů podléhají i zákony, které zastupitelé schválí.

To je přece pak jednoduché – nikdo si už nedovolí prohlašovat cokoli proti vůli občanů nebo se chovat jako hovado, když „druhý den“ mu referendem zákon občané mohou smést ze stolu a špatného poslance vyhodit ze Sněmovny. Tohle přece platí všude – kde není odpovědnost, nečekejme odpovědnou práci.Svobodnenoviny.eu: Jak by podle vás mohla u nás fungovat forma přímé demokracie?

Viz výše.

Svobodnenoviny.eu: Co si myslíte o takzvaném Centru proti teroristickým hrozbám, které bylo v naší republice založeno? Myslíte si, že potřebujeme nějaký úřad, který bude rozhodovat, co je pravda a co ne a kdo zaručí, že se tito novodobí vykladači pravdy nemůžou mýlit ve svém názoru a že nemohou být naopak ovlivněni propagandou z druhé strany?

Ano, potřebujeme takový úřad, ale zcela jinak koncipovaný, jinak zaměřený a jinak nazvaný. Média dlouhodobě lžou, podvádí, dehonestují,  zkreslují, vynechávají informace a manipulují veřejnost – dělají propagandu ve prospěch svého vidění světa či za peníze a to skutečně bez skrupulí.

Aby demokracie fungovala, je třeba mít v prvé řadě objektivní a informace. Takže my v SPD prosazujeme ustavení maximálně nezávislé mediální rady, profesního sdružení se zastoupením dalších institucí, která by projednávala porušení závazného etického kodexu, který by médiím zakazoval lhát a zkreslovat. Samozřejmostí by měla být citelná finanční sankce. Svoboda slova neznamená svobodu lhát – a to si čeští novináři pletou. Poškozeným je pak běžný občan, který je nevědomky obelháván a manipulován.

Svobodnenoviny.eu: Podle nejnovějších statistik Gatestonova institutu se v Londýně během relativně krátké doby uzavřelo 500 kostelů a otevřelo 423 nových mešit (zdroj), myslíte si, že je toto číslo alarmující a že se jedná o postupnou likvidaci křesťanství v Evropě jako takového a že se islamizace Evropy již nedá zastavit? Jedná se opravdu o řízenou islamizaci Evropy na základě islámských dobývacích tradic, a nebo o přirozený globální jev? Měli bychom těmto lidem pomáhat?

Nejde jen o kostely – v Marseille zavřeli a prodali synagogu a dnes je z ní mešita. Velká část místních Židů emigrovala. Emigrace Židů z Evropy je největší od nástupu nacismu v Německu. Co to asi znamená? Kolonizace Evropy muslimy je v plném proudu – zatímco Židé, kteří mají historickou zkušenost, to chápou a prchají, my stále stojíme a děláme, že se nic neděje. Tak jako evropské elity po nástupu nacismu ve třicátých letech minulého století. Je strašné, jak se podobají pitomci jako Daladier a Juncker, Macron nebo Merkelová.

S nacisty ani s muslimy nelze uzavřít mír – protože v jejich programu je od prvopočátku zničení naší kultury. Islám i nacismus z principu netoleruje demokracii nebo lidská práva. Jen idiot se může domnívat, že se teď během let změní ideologie, která dobývá svět přes tisíc let a vždy stejným stylem – migrace a následně války a násilí.

Svobodnenoviny.eu: Paul Nehlen, světoznámý producent a režisér a mnoho jiných známých osobností se postavily proti mainstreamu (zdroj) a tvrdí, že takzvaná „uprchlická krize“ je ve skutečnosti řízená islamizace Evropy, ze které těží neziskové organizace, někteří politici, různé spolky a pašeráci lidí. Tito lidé tvrdí, že v žádném případě nejde o žádnou solidaritu, jak je nám často v médiích prezentováno, ale jen o business několika zasvěcených lidí. Co si o tom všem myslíte? Nejedná naše vláda protizákonně a proti naší Ústavě a nejedná se zde i o náznaky vlastizrady? Každý národ má přece výsostné právo na sebeurčení, a pokud většina občanů s přijímáním „uprchlíků“ nesouhlasí, jak je možné, že naše vláda může bez referenda rozhodovat o tak důležitých otázkách?    

Bezesporu mnozí, co podporují migraci, mají z uprchlíků byznys a zisk – „neziskovky“ mají peníze, ale jsou tu i politici. Muslimové ve Francii v mešitách vyzývají k volběMacrona- politici v zemích, kde je velká část muslimů, usilují o jejich hlasy, aniž by jim došlo, jak to je krátkozraké. I moderní historie ukázala, že muslimové podporu a pomoc nikdy neoplácí dobrem. Talibán, Al-Kaida, Islámský stát – ty všechny financovaly a podporovaly USA –a stejně se nakonec tihle muslimští teroristé stvoření Američany obrátili i proti Američanům. Jejich víra, ideologie jim káže, že křesťan nebo nevěřící jsou jen otroci, které mají právo i povinnost využívat k džihádu – k šíření islámu.

Bohužel je spousta hodných avšak naivních lidí, kteří pomáhají migrantům ze soucitu a křesťanské lásky, aniž by si uvědomili, že jsou zneužívaní a že oplátkou jim stejně bude pohrdání, nenávist a na konec zničení.

Svobodnenoviny.eu: Maďarský premiér Viktor Orbán zavedl proti migrantům tvrdá opatření, včetně postavení střeženého plotu na svých hranicích (zdroj), založení uprchlických center pro žadatele o azyl bez možného volného pohybu po Maďarsku, dokud nebude jejich žádost vyřízena, což obhajuje vysokým nárůstem bezpečnostních rizik v souvislosti s migrací. Byl byste také pro zavedení takových opatření? Nechal byste občany, aby sami rozhodli, zda s přijímáním migrantů souhlasí?

Nikdo jiný než majitel naší země, tedy občané, nemá právo ji rozdávat cizincům – ale je fakt, že toto právo nemá jen současný občan. Tato země patří i našim předkům a našim potomkům – my nemáme a nebudeme mít nikdy stoprocentní právo ji předat někomu cizímu. Naší povinností je předat ji dětem, tak jako jsme ji dostaly propůjčenou od našich rodičů a prarodičů. A jak známo, naše hnutí SPD od počátku tlačí na referendum, avšak Sobotka, Babiš a Bělobrádek referendum nejen odmítají, ale kontinuálně migranty natrvalo do České republiky přijímají.

Svobodnenoviny.eu: Máte představu, v jakých číslech se pohybuje výše dotací, které naše země dává na neziskové organizace? Myslíte si, že existuje způsob, jak tyto finanční toky kontrolovat a zjistit, na co jsou tyto peníze daňových poplatníků doopravdy využívány? Byl byste pro zrušení státních dotací pro neziskové organizace?

Přesné číslo neznám, protože mi vláda odmítá tyto informace poskytnout, byť o tyto informace jsem premiéra i jeho ministry opakovaně žádal. Z dosud obdržených  informací však vyplývá, že tzv. politické neziskovky, které se zabývají integrací migrantů do ČR včetně muslimských, inkasují od vlády stamiliony korun ročně. Na úkor našich potřebných občanů. My v SPD říkáme jasně, dejme peníze našim potřebným, ne nezákonným a ekonomickým migrantům. Naše hnutí SPD prosazuje ukončení státního financovaný všech tzv. neziskovek, které mají politický program – to znamená migraci, multikulturalismus, propagaci islámu atp.

Naopak nemáme problém s neziskovkami, které pomáhají například našim dětem, seniorům, handicapovaným atd., jejichž práce pro společnost je výsostně důležitá a prospěšná a podporu zaslouží.

Svobodnenoviny.eu: Souhlasíte s naším prezidentem Milošem Zemanem, nebo také zastáváte názor mainstreamu, že se chová nepatřičně jako hlava státu? Myslíte si, že hájí naše národní zájmy? Souhlasíte s přímou volbou prezidenta? 

S většinou názorů pana prezidenta se shodujeme včetně toho, že hájí národní zájmy. S některými zásadními se ale rozcházíme–například my v SPD odmítáme přijetí eura pro ČR a také jsme přesvědčení o tom, že je EU nereformovatelná a prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU. Také si rozhodně nemyslíme, že by si senioři měli platit pobyt v nemocnici, jak řekl pan prezident. Senioři mají tak nízké a neadekvátní důchody, že další finanční zátěž seniorů rozhodně nepodporujeme.

Přímá volba byla od počátku jedním z našich programových bodů  – my ale samozřejmě žádáme změnu systému tak, aby tu byla i přímá odpovědnost – tedy i přímá odvolatelnost prezidenta. To je velmi důležité. Žádný politik nesmí být bez odpovědnosti vůči těm, které zastupuje.

Svobodnenoviny.eu: Souhlasíte se sankcemi proti Rusku? Je v pořádku, že světové společenství nechce uznat to, že se občané Krymu sami rozhodli v referendu o připojení k Ruské federaci a vyostřuje se kvůli tomu napětí? Jste pro to, abychom směřovali více na Západ, nebo na Východ, nebo bychom měli zůstat ve středu?

Sankce byly naprosto nelegální – odporují mezinárodním smlouvám a statutu Světové obchodní organizace, kdy sankce smí vyhlásit pouze OSN. Sankce byly nejen nelegální, ale i nelegitimní – pokud vím, tak smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 1994 umožnovala právo Krymu na sebeurčení. Přesnou dikci smlouvy jsem nečetl, ale samozřejmě vychází to z obecného lidského práva a práva národů na sebeurčení – díky kterému vzniklo i Československo a koneckonců odtržení Ukrajiny od Sovětského svazu, resp. Ruska také Rusové přijali jako výraz práva Ukrajinců na sebeurčení. Takže jen pokrytec může odmítat druhým to, co sám využívá. Právo národů na sebeurčení je jedno ze zásadních práv, které musí respektovat každý demokrat.

A směřování není otázkou kompasu –jsme malou středoevropskou zemí a my bychom měli spolupracovat se všemi zeměmi, které o nás stojí a které jsou k nám přátelské. Měli bychom usilovat o mír a stabilitu, nikoliv o konfrontaci. Je jedno, zda to je Rusko, USA nebo Indie nebo Mexiko. Odmítám vytváření nějakých bloků proti někomu nebo pro někoho. V každé zemi žijí lumpové i slušní lidé, kteří si zaslouží naši úctu a přátelství.

Svobodnenoviny.eu: Koho byste volil v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii? Jaký máte názor  na Marine LePenovou a naopak na Emmanuela Macrona? Mnoho předních analytiků tvrdí, že je Macron pouhou loutkou establishmentu a globalistů a LePenová je nadějí pro záchranu Francie. Co si o tom myslíte? Dokážete odhadnout, jak to dopadne?

Odhadnout se dalo jen spojení všech politických gangsterů proti Marine, kterou osobně znám z mnoha našich setkání. Marine je skvělý, milý, lidský a velmi inteligentní člověk a má moji důvěru.

Macron je finanční žralok, člověk napojený na nadnárodní koncerny a zájmy normálních lidí jsou pro něj neznámý vesmír.  Člověk, který veřejně hlásá, že Evropa a Francie potřebují ještě víc migrantů, člověk, kterého veřejně podporují muslimské komunity v celé Evropě, je zcela evidentním nebezpečím Francii i Evropě.

Svobodnenoviny.eu: Když se přesuneme do Spojených států, mnoho pozorovatelů si všimlo, že Donald Trump po necelých třech měsících ve funkci po neustálých útocích na jeho osobu zcela změnil svou politiku, což zcela odporuje jeho předvolebním slibům. Myslíte si, že je politický systém v USA nastaven tak, že prezident ve skutečnosti nemá žádnou moc, nebo jen podlehl tlaku a nic jiného mu nezbývá?

Někdy jsou lidé bohužel skutečně donuceni dělat věci, které třeba ani nechtějí  – vidím tak třeba útok na syrskou základnu. Mám teorii, která ještě nikde nezazněla – víme ze zpráv CIA, že An-Nusrá z Iráku přes Turecko (a s jeho vědomím) pašovala nervové plyny, které pak používala k útokům, ze kterých pak Západ obvinil Asada.

Vesnici, kde údajně Asad vypustil plyn, byly bez pochyby zásobníky na nějaké plyny – to je zdokumentované. A když Asad konvenčními bombami porušil tyto zásobníky, bylo třeba rozhodnout, co s tím – buď se přiznat, že zakázané chemikálie byly našich spojenců, kterým jsme je poskytli před lety k vyvolání občanské války, nebo to hodíme na Asada.

Jinak se totiž výskyt plynu nedá vysvětlit – z vojenského hlediska nemělo použití plynu proti vesničanům žádný vojenský význam – jedině, že by se někdo zbláznil.

Faktem také je, že Trump před tzv. odvetným ostřelování základnu varoval, protože samozřejmě nechtěl způsobit skutečné škody – ruští i syrští vojáci se tedy přesunuli a Trump symbolicky udělal odvetu, která také neměla žádný vojenský význam – pouze šlo o udržení tváře USA. Druhá volba byla přiznat kompletně americkou vinu na vyvolání války v Sýrii, vinu za statisíce mrtvých za ISIL, za migrační vlnu do Evropy. To je tak šílené, že to nemohl dopustit ani Donald. Navíc je otázka, jaké má informace.

Svobodnenoviny.eu: Věříte, že BašárAsad, který vyhrával na všech frontách a byl blízko politického urovnání v Sýrii, by učinil tak šílený krok a použil proti svým občanům chemické zbraně?

Viz výše.

Svobodnenoviny.eu: Co říkáte na to, že se o velice důležitých otázkách, které se týkají naší země, rozhoduje v Bruselu? Jste pro to, aby naše země setrvala v Evropské unii, nebo byste to nechal na našich občanech? 

Prosazuji referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti. Právo rozhodnout o setrvání země v tak děsivém spolku Junckera, Merkelové a milionů muslimských migrantů musí být jen na našich občanech. Sobotka, Babiš i Bělobrádek však náš návrh jen letos ve Sněmovně se svými poslanci již osmkrát zamítli.

Když něco zlého končí, může něco hezkého začít – a já spolu s Marine LePen a dalšími členy naší evropské parlamentní frakce prosazujeme nový evropský model – co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí, bez diktátu Bruselu. Tedy volný pohyb osob, pracovních sil, služeb i kapitálu na základě vzájemně výhodných podmínek.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*