Tomáš Halík: „Miloš Zeman apeluje na to nejhorší v nás…

Tomáš Halík: „Miloš Zeman apeluje na to nejhorší v nás…

… a pravoslavný fundamentalistický mesianismus Putinova Ruska není o nic lepší a o nic méně nebezpečný než ten islamistický.“ Řekl při příležitosti oslav Vánoc katolický kněz Tomáš Halík.

Toto prohlášení učinil Tomáš Halík v rozhovoru s Danou Braunovou pro Právo 23.12.2015.

Nejdříve se Tomáš Halík zamýšlel nad svým přístupem k oslavě adventu, poté se zmínil o svém životopise, aby se následně obul do kardinála Duky, Miloše Zemana a Vladimíra Putina.

Na otázku, zda souhlasí,že mnozí věřící kritizovali kardinála Duku, že celebroval mši za prezidenta Zemana bezprostředně poté, co vystoupil na shromáždění po boku politického extremisty, Tomáš Halík říká:

Ano, souhlasím. Když se prezident chová tak, jako Miloš Zeman, dává svým chováním a vystupováním soustavně špatný příklad, apeluje na to nejhorší v nás a spojuje se s tím mravně nejnižším ve společnosti a naši společnost soustavně táhne morálně dolů místo nahoru, je povinností pastýřů církve mu to otevřeně říci, jako to dokázali bibličtí proroci.“

halik islam

Když se takto Tomáš Halík ohání biblickými proroky, tak nevím, proč se neozval proti mnohonásobně nadhodnoceným církevním restitucím, neboť si nevzpomínám, že by hlavním vyznáním křesťanské víry byl mamon, chamtivost a honba za majetkem. Stačí jen, že si církve prosadily náhradu za 1m2 zemědělské půdy 44,-Kč, místo běžných tržních 10-15,-Kč/m2… A o soudních žalobách na vydání majetku, za který dostali finanční náhrady ani nemluvě! Dovolím si jen otázku: „Nejsou to náhodou požadavky na legalizaci obyčejných zlodějen? Když si na daňových poplatnících kdokoliv vynutí více, než je hodnota majetku vytvořeného našimi předky?

V další části rozhovoru se Tomáš Halík staví za pomoc islámským imigrantům při jejich masové invazi do Evropy a na námitku, že to většinou nejsou zubožení štvanci, ale zdraví, dobře živení mladíci, odpovídá:

„Ano, mladé a zdravé by bylo dobré vycvičit i vyzbrojit k zápasu za svobodu jejich zemí a poslat je zpět – ale to se lépe řekne, než udělá.“

Vzápětí se Tomáš Halík obouvá do odpůrců islamizace naší země, kdy říká:

„Odmítejme hloupé a nebezpečné výroky o islámu, jaké pronášejí nejen nahnědlí „konvičkovci“, ale i Miloš Zeman, nechcete-li nahrávat ďábelskému plánu islamistů.“

Takže mladí, dobře živění muslimští muži nepředstavují pro Evropu žádné nebezpečí, ale skutečné nebezpečí pro Evropu dle Tomáše Halíka představují odpůrci této masové imigrace a kritici Islámu.

Svůj rozhovor Tomáš Halík končí slovy o všudypřítomné propagandě Putinova Ruska, jehož pravoslavný fundamentalistický mesianismus není o nic lepší a o nic méně islamistický, než ten islamistický.

Co k tomu říct?

Naše média jako ČT, Nova a mainstreamový tisk vytváří přece pouze protiruskou a protiputinovskou propagandu a nedovolí, aby se např. do ČT dostal jediný kladný výrok na adresu Vladimíra Putina.

Takže, o jaké proputinovské propagandě Tomáš Halík mluví, když všechna naše mainstreamová média jsou nejen protiputinovská, ale vysloveně rusofobní?

Co mne z úst Tomáše Halíka překvapilo více než nenávist k Putinovi, tak jeho nenávist ke křesťanskému pravoslavnému náboženství.

Místo smířlivého, vánočního projevu z úst katolického kněze Tomáše Halíka jen slova zloby a osobní nenávisti. Ať již k Dominiku Dukovi, tak k našemu prezidentu Zemanovi a ruskému prezidentu Putinovi.

A tento „duchovní“ vychovává naše studenty na Karlově Universitě (Na Filosofické fakultě UK je profesorem filosofie a sociologie náboženství).

Po boku M.C. Putny, Michala Romancova výrazně přispívá k dehonestaci a úpadku této kdysi naší respektované vzdělávací instituce.

Nyní si může Tomáš Halík ve svojí nenávisti k Zemanovi a Putinovi podat ruku s „profesorem“ M. C. Putnou a s transparentem o „katolických buznách“ vyrazit do průvodu homosexuálů.

Nevím, proč si Tomáš Halík nedal pokoj ani na Vánoce a místo smířlivosti ke svým názorovým odpůrcům dal průchod svojí osobní nenávisti.

 

 

Jaromír Petřík

Loading...

Podobné články

 • · Edit

  Absolutní souhlas!

  Jen upřesňuji: Halík na příkaz Vatikánu, západní vlády, tajné služby, Sutherland, Franta Vatikánský ani Matka Merkla nejsou blbí… oni do Evropy muslimy zvou zcela záměrně… i když DOBŘE vědí že islám je násilnický je to útok na současné lidstvo, je to útok na naši kulturu!

  Někteří při tom lžou jen trochu… ale Halík teď zrovna lže hodně, když třeba mluví o Zemanovi…

  Prezident jen používá prostý selský rozum a má pravdu. Díky za našeho prezidenta!

 • Každopádně, já stokrát raději budu žít ve sféře pravoslavného Ruska, než být součástí evropského Islámského státu za 20 let.

 • Tomáš Halík (jezuita) je jen agentem chazaro-iluminátů-zednářů z USA a černého papeže z Vatikánu (černý papež, který je už dlouhodobě vládcem papežské církve, řídí Ilumináty a svobodné zednářství). A ta jeho nenávist k pravoslaví? Má to své vysvětlení:
  Roku 1569 schválila šlechta na zasedání sejmu v polském Lublinu 1. července 1569 úplné sjednocení Litvy s Polskem do jednoho státu, který se dále nazýval Rzecz pospolita Polska.

  Již na počátku 16. století se zde šířila reformace mj. vlivem husitství. Což stejně jako v případě Čech a Moravy vzbudilo nelibost a protiakce na straně papežské: Roku 1565 povolal fanatický biskup Hosius do Polska jezuity.
  Proti tomu polská a litevská šlechta všech protestantských vyznání vyhlásila svobodu rozličných vyznání a jejich vzájemnou svornost. Toto bylo deklarováno tzv. Varšavskou konfederací roku 1573.

  Roku 1575 nasedl na polský trůn sedmihradský kníže Štěpán Báthory (1575 – 1586), který byl velikým příznivcem jezuitů. A to byl víceméně i konec protestantského Polska a Litvy.

  V Litvě si jezuité brzy získali své tovaryše obzvláště díky působení fanaticky zapálených studentů vileňské koleje Warsewicze a Skargy, kteří na katolickou víru přivedli vysoké panské a šlechtické rody.
  Vlivem diplomacie jezuity Skargy byla zrušena rovnoprávnost nekatolíků, zaručena Varšavskou konfederací z roku 1573.

  Polský král Zikmund III. Vasa (1587–1632) zařídil unii (ekumenické společenství) mezi pravoslavnou řeckokatolickou církví se svou synodou v litevské Brestě s církví římskokatolickou. Tato unie byla přijata v Rusku s velikými protesty a povstáním, zvláště u kozáků.

  Unie byla na Rusi a Litvě úspěšně šířena jezuity a jejich přívrženci pod vedením Velemina Rutského, který se roku 1613 stal jezuitskou diplomacií metropolitou kyjevským. Mezi fanatiky zde vynikal Jozafat Kuncevič, unitářský mnich, roku 1618 prohlášený za polockého a vitebského arcibiskupa v Litvě. Tvrdě upevňoval unii ve své litevské diecézi a ve městech Bílé Rusi např. tím, že přísně trestal jakoukoliv nespokojenost pravoslavných řeckokatolických věřících, zvláště v Mohylevě a Vrši. Malý příběh z historie pro dokreslení:
  Svým rozkazem, aby byly ze země vyhrabány mrtvoly pravoslavných věřících a aby byly předhazovány psům rozbouřil velikou vlnu protestů prostých obyvatel.

  A je známo, že VŘSR a nacismus v Německu byl podporován a financován kromě USA-Wall Streetu také Vatikánem. Vatikán totiž chtěl a má zájem dodnes ovládnout a zničit pravoslavnou církev, která, když nepočítám protestanství, byla další církví, co se ubránila snahám Vatikánu o její ovládnutí a zůstala nezávislou církví. A během bolševické revoluce v roce 1917 byla pravoslavná církev téměř opravdu zničena. Poté ale přišel Stalin a odstranil postupně všechny agenty západu (Trockého a jemu podobné) a Vatikán ztratil nad Ruskem vliv. A proto musel přijít Hitler (agent Vatikánu a USA-FEDu). Cílem Hitlerova tažení bylo potrestat stalinský SSSR za svou neposlušnost vůči západu. Ale nacistické Německo bylo poraženo a plán opět selhal.

 • Komu tahle osoba vlastně slouží, dělá to na mě takový divný dojem, že Bůh to nejspíš nebude. Trochu dění sleduji, ono pro všechny, kdo mají opravdový zájem, je nyni k dispozici materiálů dost na to, aby si dokázali vytvořit aspoň trochu reálný pohled na svět. A tak mi tvrzení i činy tohoto člověka přijdou tak nějak účelové a hlavně hlavně v podstatném rozporu s křesťanskými principy a božími přikázáními. Čí tedy zájmy doopravdy hájí, když se svými skutky i slovy staví – na úkor svých oveček a jejich bližních – za expanzi takového hnutí, jakým je právě islám, a jeho masová migrace do Evropy?
  Příslušníci tohoto vyznání jsou známi svojí nenávistí, nadřazeností a agresivitou vůči všem ostatním, katolíky ani židy nevyjímaje, ženám, a v neposlední řadě i krutostí k ostatním živým tvorům. Pokud to ale shrnu, samotné křesťanství je dnes postaveno na docela odlišných základech, svých krvavých praktik se zbavilo již v dobách dávno minulých. Většina opravdových věřících tedy vyznává život v míru a lásku k bližnímu, a snaží se žít dle Desatera přikázání. Jen tak namátkou: V jednoho Boha věřit budeš. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého.
  Pokud si tedy někdo říká kardinál a je hodnostářem římskokatolické církve, měl by své kroky řídit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ve prospěch svých věřících a též jejich spoluobčanů, se kterými oni chtějí žít v míru.

  Podle některých materiálů mají mocní tohoto světa záměry kompletně změnit jeho uspořádání. A prý se s většinou populace, včetně té evropské, v její současné podobě, moc nepočítá Takže je na místě otázka: Komu tedy, pane Duko, pod maskou svatosti, sloužíte doopravdy? A komu pak váš nejvyšší představený ve Vatikánu, když vyzývá svoji církev k hromadnému přijímání muslimů, tedy masy lidí s nesmiřitelnou nenávistí vůči všem ostatním?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*