Tisková zpráva: Vznik nového státu Liberland

Tisková zpráva: Vznik nového státu Liberland

Skupina českých občanů, shromážděná v přípravném výboru, se rozhodla v souladu s mezinárodním právem na níže uvedeném a souřadnicemi vymezeném území vyhlásit nový stát, Svobodnou republiku Liberland.

Svojí celkovou rozlohou cca 6 kilometrů čtverečních je Liberland hned po Vatikánu a Monaku třetím nejmenším suverénním státem. Liberland se nachází u toku Dunaje mezi Chorvatskou a Srbskou republikou. Území si nenárokuje ani jeden z těchto dvou států. Jednalo se tedy o zemi nikoho – terra nullius – dle definice mezinárodněprávních zvyklostí.

liberland2

Přípravný výbor 13. dubna 2015 přímo v místě nový stát vyhlásil a území označil vztyčenou vlajkou. Zvolil také prezidenta republiky, kterého rovněž pověřil, aby vznik nového státu Liberland v rámci příslušných diplomatických nót oznámil nejen oběma sousedním státům, ale také Organizaci spojených národů a postupně i dalším zemím.

Cílem zakladatelů nového státu je vytvořit společnost, kde poctiví lidé mohou prosperovat bez toho, aby jim stát znepříjemňoval život zbytečnými zákazy a daněmi. Jedním z důvodů vzniku Liberlandu je stále se rozšiřující vliv zájmových skupin na fungování státních celků a s tím související horší podmínky k životu lidí. Zakladatelé se inspirují státy jako Monako, Lichtenštejnsko nebo Hongkong.

V čele Liberlandu stojí prezident Vít Jedlička, kterého zvolil přípravný výbor. Svobodná republika Liberland hodlá přijímat žádosti o státní občanství. Další podrobné informace jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách státu www.liberland.org.

Poloha státu: 45°46’N 18°52’E

Vít Jedlička – prezident Svobodné republiky Liberland

Loading...

Podobné články

Komentář “Tisková zpráva: Vznik nového státu Liberland

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*