Ti, kdo jsou proti genderové ideologii, se mohou učit od těch, kteří bojovali proti komunismu

Ti, kdo jsou proti genderové ideologii, se mohou učit od těch, kteří bojovali proti komunismu

Podle zpráv, jedna pobočka společnosti Starbucks v New Jersey vyhodila Betsy Fresseovou za to, že odmítla nosit tričko s nápisem „Pride“ propagující LGBT hnutí. Podle společnosti její „chování nebylo v souladu se základními hodnotami Starbucks“.

Už byly i případy, kdy byli lidé propuštěni za nošení náboženských symbolů. Nyní však vstupujeme do nové fáze, ve které můžete přijít o práci ne za to, že něco nosíte, ale za to, že nenosíte oblečení s určitým poselstvím.

To je varování pro zaměstnance mnoha korporací, jejichž úřady podporují „rozmanitost“, „toleranci“ a „integraci“.V mezinárodních společnostech jsou dnes běžnou praxí „antidiskriminační semináře“. Přestože je účast dobrovolná, většina zaměstnanců se jí účastní, protože nechtějí riskovat dobrou vůli svého zaměstnavatele.

To připomíná situaci v bývalých komunistických státech, kdy účast na pochodech byla „dobrovolná“, ale absence vedla k potížím v práci.

Každý rok, když začíná měsíc pýchy, mnoho korporací dává svým zaměstnancům vychytávky v duhových barvách. Mají je veřejně ukazovat, a většina to dělá, protože si je vědoma potíží, do kterých by se mohla dostat, kdyby to odmítla – takových potíží, v jakých se ocitla Betsy Fresseová.

Jeden z nejpopulárnějších křesťanských blogerů v USA, Rod Dreher, na tento fenomén upozorňuje. Domnívá se, že strategie odporu proti ideologii dominující západním zemím by měla být založena na zkušenostech bývalých komunistických států.

Podle jeho názoru by jednou z nejlepších inspirací k akci mohla být slavná esej „Moc bezmocných“, kterou napsal Václav Havel.

V textu psal Havel o manažerovi v obchodě s potravinami v komunistickém Československu, který mezi svou zeleninou vyvěsil nápis „Dělníci světa, spojte se!“ – nikoli kvůli svému nadšení pro sjednocení proletariátu. Udělal to mechanicky, protože to dělali všichni ostatní. Prostě nechtěl riskovat žádné potíže kvůli takové maličkosti.

Havel vysvětloval, že slogan je kód pro konformní sdělení – prohlášení loajality vůči systému maskované jako text, který „odkazuje na nějakou vyšší sféru nesobeckého přesvědčení“.

Proč bylo pro systém tak důležité, že manažer projevil svou loajalitu? Nápisu si málokdo všimne, ale všimne si jeho nepřítomnosti. Tento znak legitimizoval systém ve společenském a symbolickém prostoru.

Havel si také všiml, co by se stalo, kdyby se manažer rozhodl, že už nebude žít ve lži a rituál odmítne. V takovém případě by byl systémem potrestán, zbaven svého postavení a pronásledován. Proč? Havel vysvětlil:

„Tím, že porušil pravidla hry, narušil hru jako takovou. Odhalil to jako pouhou hru. Zničil svět zdání, základní pilíř systému. Řekl, že císař je nahý.“

Proto genderová ideologie neguje antropologii, kterou lidstvo zná, a staví se proti ní. Proto vstupuje do politiky, legislativy a vzdělávání a vnucuje svůj program. Proto se staví nad všechny a jakoukoliv kritiku a požaduje potrestání každého, kdo narušuje její agendu. Proto nakonec Betsy Fresseová přišla o práci ve Starbucks.

Rod Dreher věří, že křesťané v západních společnostech jsou dnes ve stejné pozici jako disidenti v bývalých komunistických zemích. Pokud se nechtějí podřídit dominující ideologii, riskují potíže – ne fyzické tresty, ale problémy v práci, falešná obvinění a společenskou ostrakizaci.

Bez ohledu na to, zda s těmito myšlenkami souhlasíme, musíme připustit, že situace na Západě je vážná, pokud ji vlivní křesťanští myslitelé srovnávají s bývalými komunistickými státy.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*