Takhle s lidmi nezacházel ani bolševik

Takhle s lidmi nezacházel ani bolševik

Demokracie skutečně nevzkvétá, demokracie umírá, svoboda slova umírá, lidská práva umírají a práva zaručená ústavou se stávají cárem odpadového papíru

Totalita EU je mnohem horší než socialismus. Ani komunisté si nedovolili s lidmi vytírat prdel tak, jak to činí současná Česká vláda a jí nadřazený Bruselský diktát. Ano-mluvím tu o chystaném perverzním náhubkovém zákonu, který má lidem zavřít ústa prakticky ve všech oblastech lidského bytí.

 Aby jste byli lépe v obraze, tak Vám zde nový návrh zákona představím a vy velmi pozorně a pomalu čtěte. Raději vícekrát a pak popřemýšlejte, komu to co přinese a komu, či v čí prospěch má toto svinstvo sloužit. Běžnému občanovi dozajista ne.
​ § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

 

Zákony po změně budou vypadat takto:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

  1. a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  2. b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. a) nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  2. b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem

Podle důvodové zprávy však třída není chápana v komunistickém pojetí, kdy byly známy pouze příslušníci dělnické třídy a buržoazie. Jak vyplývá ze zprávy, příslušníkem nějaké třídy je každý. Lidé s podobným vzděláním, životním stylem a příjmy pak vytvoří onu třídu: „Do trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) se doplňuje kvalifikační znak ,třída´, který je nyní obsažen v demonstrativním výčtu vymezení skupin u trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356). Podle odborné literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální stratifikace. Jde tedy o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd..

Změnu dozná i §356 trestního zákona, kam budou dopsáni noví adresáti podněcování k nenávisti nebo násilí v České republice, a to i přesto, že takové podněcování se v ČR prakticky nevyskytuje. „Rovněž se navrhuje doplnit znaky sexuální orientace a „pohlavní identita“.

V konečném důsledku to tedy znamená, že nebude možné poukázat na záležitosti nekalého charakteru veřejně. Například zastupitel nebo jiný orgán si bude za peníze daňového poplatníka žít nad poměry, bude si budovat honosné sídlo a vy budete vědět, že ukradne vše, co není přišroubované či přivařené, ale říci to veřejně nebudete smět, neb se z vaší strany bude jednat o trestný čin hanobení třídy z pohledu majetku, životního stylu nebo společenské prestiže. To je hovadina, že?? Zde je jasné, že návrh zákona směřuje především proti dělnické třídě ve smyslu jejího zbavení veškerých práv a možností jakkoliv se bránit. Dále se také jedná o umrtvení národního cítění a o potlačení vlastenectví.

Především však tento zákon přímo nahrává uprchlíkům z Islámského světa, který de facto zajišťuje stav, kdy se původní domovské obyvatelstvo bude muset přímo podřizovat uprchlíkům, či etnickým menšinám. Nebude možno mít vůči nim žádné výhrady a budete li je mít, tak můžete dostat až 2 roky vězení.

Svoboda slova je už nyní dosti okleštěna a tímto zákonem bude ještě více. Některá média jako např. i Dnes se už v předstihu zbavují mnoha autorů, kteří nevyhovují mainstreamovému zadání. Cenzura internetu také nabírá otáčky a lidé jsou zablokováváni. Ústavní práva občanů jsou pošlapávána a zneuctěna. Co chcete více, aby Vám ti šmejdi ještě udělali?? Vždyť oni chystají předpolí, abychom my-původní národ, mohli být legitimně zabíjeni!!! Tady už nezbývá mnoho času se vzepřít!!

Dá se namítnout, že každý režim provozuje cenzuru a je to pravda. I ti komunisté to tak dělali, avšak rozsah cenzury nebyl tak velký a především ta cenzura v socialismu měla chránit udržení systému, kdežto nyní cenzura směřuje k umlčení a postupné likvidaci národa jako takového. To je velký rozdíl. Socialismus dával lidem na oplátku mnoho životních jistot, kdežto současný systém lidi postupně likviduje-od dělníků počínaje až po střední třídu a živnostenský stav.

Kdysi jsem napsal, že migrační vlna bude záminkou k postupnému zotročení Evropanů a světe div se-je to tady. Ten odporný zákon, co chce vláda prosadit to dokládá. Takováto svinstva ani ti komunisti nedělali. Havle vylez a pojď se podívat jak je ta tvá svoboda slova, názoru a přesvědčení dodržována. Lhal jsi národu!!!! Svoboda a demokracie nejsou. Jsou jen velká a malá slova, ale člověk v nich není.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Takhle s lidmi nezacházel ani bolševik

  • Bude zase ráj udavačů, prospěchářů, anonymů, pletichářů a jiných darmožroutů, podrazáků,práskačů. Lidská důstojnost půjde do bláta, tahaná po zemi. Přijdou nová ještě výkonější 50léta, bože kam jsme se to dostali!!!!!!

  • V současném světě je dokonce diskutabilní, jestli zákony obecně přináší spravedlnost, nebo jsou jen nástrojem kontroly obyvatel a šíření strachu. Kolik je dnes případů kdy zákony zloděje chrání místo aby přinášeli spravedlnost? Dnes až příliž mnoho. Nejvyšším zákonem by mělo být naše svědomí, popsané papíry nás nezachrání.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*