Tak už máme, co jsme chtěli, malér je v tom, že král je nahý a po každých volbách nastupuje nový exhib,

Tak už máme, co jsme chtěli, malér je v tom, že král je nahý a po každých volbách nastupuje nový exhib,

jenž oblažuje veřejnost svou myšlenkovou ejakulací

Kdopak asi bude v budoucnu novým premiérem?? Toť otázka. V naší ryze České rádoby elitě máme tolik osobností, tolik vybroušených charakterů a tolik morálních vzorů, že bude těžko určit toho nejlepšího. A ty politické strany!! Pohleďte se mnou na ten výkvět lidství, pravdy, poctivosti a pracovitosti.

Nechci zde, na tomto místě, obtěžovat ctěného čtenáře jakousi štvavou kampaní proti tomu, či onomu. Jak je bůh nade mnou a to jsem ateista-přesně podle činů našich politiků se budu vyjadřovati. Ne-nebojte, tak hluboko bych opravdu klesnout nechtěl, ale chtěl bych, aby jste se i vy-vážení čtenáři a milí spoluobčané, co nejaktivněji zapojili do diskuse a v co nejširší možné míře vyjádřili své pocity, tužby, názory nebo třeba dokonce možná východiska. Víte-já nejsem politik, ba ani novinář. Jsem obyčejný člověk, jako každý z Vás a možná o to více mě zajímají Vaše názory a stanoviska. Jsem totiž přesvědčen, že tímto způsobem si lze udělat takovou malou sondu do nitra společnosti.  Názory mocipánů mě až tak nezajímají, protože tito sice také žijí v našem světě, ale jejich úhel pohledu na život té nejširší masy lidí je poněkud zkreslený a posunutý mimo realitu. Ti mají svůj-imaginární svět a my, normální občané do něho zapadáme jen do té míry, že sloužíme jako výrobní nástroj na tvorbu kapitálu o který jsme i když jej tvoříme, z valné většiny připraveni.

Ano – kapitál, to je to slovo, ta veličina, okolo niž se úplně vše točí. Není to člověk, ba ani společnost, ale je to kapitál!!!!! Ten je šikovně zahalen rouškou falešné demokracie a humanity. Bojíme se tu roušku poodhrnout nebo nám je to jedno??? No-myslím si, že jedno to je málokomu, ale strach nás svazuje, protože víme, že majitelé ekonomické formace si skrze své koně v politice vytvořili systém represivních opatření, kterými jsme drženi v šachu. Legitimitu těchto opatření opticky stvrzuje legislativní proces, ale jaký je to legislativní proces, když politické strany a samotní politici jsou přímo závislí na kapitálu a jeho majitelích???  Pravdou je, že celá legislativa je šitá na míru velkokapitálu a elitářské skupince nejmocnějších lidí v zemi. Normální občan má tak právo držet hubu a krok. Ta doba, kdy si člověk vážil člověka, kdy dělník měl nějaké slovo, či dovolání-ta je dávno pryč. Máme, co jsme chtěli a to je bohužel pravda. Chtěli jsme stále víc a víc a na to, co jsme skutečně měli jsme zapomněli a nevážili jsme si toho. Skočili jsme na špek lháři století, po kterém se jmenuje dnes jakési letiště, lháři, kterému se staví sochy nebo se instalují lavičky na kterých spí bezdomovci a ochcávají je psi. My blbci děláme sochy lháři??? Je to normální nebo provozujeme sebemrskačství?? Vždyť ten šašek je ubohá falešná modla!! Modla mamonu, lži a podvodu. Všude tam, kde tato veš má čestné občanství a kde si dovolila jakýmsi způsobem zanechat svůj Jidášský odkaz, by měla být vyobcována a zatlačena na okraj společnosti. Takto se má zacházet s falešnou modlou a ti jenž dovolili zanechání jejího odkazu musí být vyobcováni s ní jako falešní proroci.

Můžeme hledat jistou formu útěchy ve volbách-určité možnosti, i když malé, tu jsou. K tomu však potřebujeme chladnou hlavu a zachování si zdravého rozumu. Nic nesmíme dát na předvolební průzkumy, neb tyto jsou dělány na zakázku a jsou doslova a do písmene psychologickou hrou, postavenou na předpokladu, že váhavý volič se přikloní k volbě mediálně prezentovaného subjektu, jenž je zcela uměle uváděn jakožto subjekt s největšími preferencemi. Většinou je to dobře zaplacená lež!!!! Přemýšlejte o tom, zda z morálního hlediska je správné volit subjekty, jejichž barvy hájí lidé s pérem v ruce, teplouši, opilci, zloději, či lidé, kteří ani neudrží vlastní moč či stolici. Vždyť takoví lidé vytváří obraz celé strany. Takové nepotřebujeme, ba snad ani nemůžeme dávat za vzor našim dětem. Z politického a společenského hlediska je nutné vědět, že žádná strana, jenž je přímo, či nepřímo napojena na vlastníky ekonomické formace, nikdy nemůže přinést zásadní politické a společenské změny. Tyto strany tu nejsou pro nás pro voliče, ale pro těch pár mocných k umetání volné kapitálové cesty. Naší volbou musí být lidová hnutí a nic nedejte na to, že ANO se též nazývá hnutím. ANO marketingově zneužilo pojem lidového hnutí. Stejná situace je i u KSČM, která zneužívá a dehonestuje pojem komunistická. V kostce řečeno-s ohledem na společenské potřeby a zachování národní identity jsou veškeré současné parlamentní strany nevolitelné. K tomu je nutno připočíst i stranu zelených a jim podobné. Koho tedy volit???  K tomuto právě potřebujeme onen zdravý rozum a je jisto, že prostor pro výběr je velice úzký. Já osobně bych volil komunisty, ale bohužel skutečně komunistická strana u nás není. KSČM volit nemohu, protože jsem měl tu čest tuto stranu poznat zevnitř a vím po zkušenostech, že i ona je závislou na vlastnících ekonomické formace, což je v přímém rozporu s komunistickou ideologií ve své prvotní podobě a tudíž není žádnou zárukou jakéhokoliv přínosu na poli celospolečenském.

Je důležité zvážit, co dnes Česká republika a lidé v ní potřebují. Je to především klid, jistoty, práce, národní identita a integrita. Toto mi bohužel u našich politických stran chybí. Absentuje zde totiž trochu nacionalistický pohled na věc. Ten je z hlediska zachování budoucí existence národa zásadní. Chceme li jako národ přežít a nebýt asimilováni kýmkoliv-třeba Němci nebo islámem, chceme li chránit Český národ a jeho děti-musíme jistou formu nacionalismu připustit. Osobně bych se přikláněl k terminologii-konzervativní nacionální socialismus. Ten programově vychází z rovnoprávného postavení jedinců ve společnosti daného národa, v přímém podílu na vytvořeném HDP, v sociálních jistotách daného národa, v ochraně společnosti před jakýmikoliv vetřelci zvenčí, v přísné ochraně pracovního trhu, v kladení zvláštního důrazu na mladou generaci a to jak z hlediska zdravotnictví, tak i školství a výchovy neb tyto oblasti jsou v současnosti velmi zanedbány. Dalším výrazným prvkem konzervativní nacionální politiky je důraz na kulturu a historii národa. Toto nemá nic společného s nacistickou terminologií a světonázorem. Nacismus byl společenskou deformitou infikovanou rasismem a fiktivní nadřazeností rasy. Můj názor vychází čistě z filozofického základu a potřeb současné společnosti s ohledem na 25 let tunelování naší malé zemičky. Je samozřejmé, že po nápravě škod způsobených takzvaně demokratickými vládami a po zvládnutí celoevropského problému s migranty, lze upustit od nacionálního způsobu politiky a bude li situace příhodná, dá se uvažovat internacionalisticky. Uplynulých 25 let tunelování České republiky dokazuje, že parlamentní demokracie je tím nejhorším způsobem vládnutí, kde každý mamlas může mít vysokou funkci a zodpovědnost žádnou. To musí prostě skončit. Mít odborníky na všechno a nic, je velmi drahý koníček s velmi negativními dopady do společnosti.

Nemohu a ani nechci nikomu říkat, aby volil toho či onoho-je to otázka vůle a inteligence každého z nás. Bojím se však, že díky otupělosti a strachu naší společnosti se opět neposuneme dále. Proto Vás všechny nabádám k zamyšlení. Nedovolte aby Vaše hlasy byly zneužity. Je to jen chvilka. Vzorem nám budiž voják hrdina, který hodil své vyznamenání NATO pod nohy, vzorem nám buď voják-záložák, jenž si dovolil vystrčit holou prdel na konvoj Americké armády. To je postoj-to je názor a né jen hloupé žvásty u piva!!!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*