Tak nudně už tradičně, opět a zase, znovu, opakovaně, neúnavně, stále dokola a donekonečna (jak u blbejch) – SRPEN 1968 V ČESKOSLOVENSKU

Tak nudně už tradičně, opět a zase, znovu, opakovaně, neúnavně, stále dokola a donekonečna (jak u blbejch) – SRPEN 1968 V ČESKOSLOVENSKU

Podívejme se stručně, jednoduše a řečí čísel obětí na životech na obě ty naše osudové okupace – sovětská a německá (z nichž ale jen jedna byla opravdu „okupace“), zamysleme se a porovnejme…:

Žádná vypálená vesnice s žádnými jejími vyvražděnými obyvateli v době té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic i s jejich vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace (Lidice, Ležáky, Javoříčko, Zákřov, Ploština, Prlov, Vařákovy paseky, Leskovice…). Žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených „jenom“ lidických dětí za německé nacistické okupace. Žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekerárně a na kobyliské střelnici za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace. Žádné uzavření českých vysokých škol, žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než právě za německé okupace uzavření vysokých škol, za německé okupace popravených devíti studentů, za německé okupace odvlečených 1.200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – do 21. června 1991, za 23 let) je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí!! Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici té současné doby – tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné ke všemu ruskému!! A tito – k Rusku zlí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace. Do konce roku 1968 ZEMŘELO 137 lidí. Průměr obětí na životech za jeden rok celé té 23 leté sovětské prý okupace je tak 17 (ano, slovy sedmnáct) lidí!! Zajímavé – čtěte – ti historici sami píšou, že ZEMŘELO!! Ne byli zastřeleni, ne byli umučeni, ne byli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli zplynováni!! Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří – jak píšou i sami čeští historici, ZEMŘELI (tedy během té sovětské prý okupace), nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy (mainstream by jenom napsal proti vojskům Sovětského svazu!), ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a po srpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři!! (Ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak! A bylo tomu tak i v Liberci!!)

Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace (od 15. března 1939 – do 9. května 1945, za 6 let), která trvala podstatně kratší dobu (6 let německých proti 23 rokům sovětským) než ta sovětská prý okupace, je 365.000 NĚMCI ZABITÝCH československých obyvatel!! (tj. přímo zastřelených, oběšených, popravených, zplynovaných). Průměr obětí na životech za jeden pouhý rok celé té německé nacistické okupace je tedy 60.833 (slovy šedesát tisíc osm set třicet tři) lidí!!(Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny! Takto byly naše děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly?!!)

SROVNEJ ČÍSLA!! 17 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu sovětské prý okupace) proti 60.833 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu německé okupace)!! Ještě jednou: 17 proti 60.833!!

Ale podstatně a nesrovnatelně horší zločin je přece těch 17!! 17 je asi více než 60.866!! (podle nenávisti všech těch protiruských/protisovětských pošuků ano!; i proto nechtějí, aby lidé uměli a znali počítat a tak se holt nebude vyučovat matematika, nebude se z ní maturovat a basta!; potřebujeme přece nevzdělané blbce!)

Nu, počítejme dále… kdyby ta německá nacistická okupace trvala ne „jenom“ těch 6 let, ale trvala by jako ta sovětská prý okupace celých 23 let, tak by to vypadalo takto: 60.833 (československých obětí za rok zavražděných Němci) x 23 let = 1.399.159 (slovy jeden milion tři sta devadesát devět tisíc sto padesát devět) obětí na životech!!

Ale hrajeme si štěstím bez sebe na to, jak Němce za to všechno milujeme, kamarádíme se s nimi, objímáme se s nimi v jedovatém hadím fašistickém hnízdě, vlísáváme se jim do přízně, nejen, že před nimi klečíme, olizujeme jim nejen boty, ale i jejich anály, nechceme na jejich zločiny – genocidu českého národa vzpomínat, nechceme si to pamatovat, je nám vnucováno muset nevědět, neznat, muset zapomenout!

A na druhou stranu muset nenávidět tehdejší Sovětský svaz, dnešní Rusko (ale to je jedno, ať SSSR, nebo Rusko – hlavně je – Rusy nenávidět, nesnášet, plivat na ně, štvát proti nim, popichovat je na pro ně nejcitlivějších místech – druhá světová válka, dráždit, pomlouvat, škodit…) za to, že nás před skutečnými bestiemi, vrahy, okupanty, likvidátory našeho národa dvakrát zachránili!! Ano 2 x nás Sovětský svaz zachránil – v květnu 1945 a v srpnu 1968!!

ZNOVU – ještě jednou – za celou dobu trvání té sovětské prý okupace, tedy za 23 let, bylo 400 československých obětí na životech. Zemřelo 400 lidí za 23 let!! To znamená ročně 17 lidí!!

(Roční úmrtí při dopravních nehodách v ČR (například rok 2007 – 1.123 obětí dopravních nehod, r. 2008 – 992, r. 2009 – 832, r. 2010 – 753, r. 2011 – 707, r. 2012 – 681, r. 2013 – 583, r. 2014 – 629, r. 2015 – 660, r. 2016 – 545, r. 2017 – 502, r. 2018 – 571). V době míru, tedy v době žádné okupace, zemře, zahyne každý rok jenom na českých silnicích dvacetinásobně, či dokonce až šedesátinásobně i více krát více obyvatel, než za té hrozné, šílené, strašné okupace sovětské!!

Roční úmrtí v ČR na následky kouření – každý rok na následky kouření zemře, zahyne v ČR v době míru, ne za žádné okupace, 18.000 lidí!! Každý týden zemře 350 lidí v ČR v době míru, ne za žádné okupace, na následky kouření!! Průměrně každý rok, během té hrozné, šílené, strašné okupace sovětské zahynulo 17 lidí!! Proboha!! Jak strašná to musela být okupace, že?!!

Roční úmrtí v ČR na následky nadměrného požívání alkoholu. Pravidelně, rok co rok, zemře, zahyne v ČR v důsledku nadměrného požívání alkoholu 1.500 osob!! 1.500 osob zemře v době míru, tedy v době žádné okupace na alkohol!! Srovnej s oběťmi té jistě hrozné sovětské okupace, kdy během ní ročně zahynulo dokonce celých 17 lidí!! Proboha!! Jak strašná to musela být okupace, že?!!)

… a mohl bych podobně srovnávat do nekonečna. Ta sovětská prý okupace, to musela být hrůza hrůzoucí, že?!! To musel být opravdu masakr, že?!! Divím se, že jsme ji přežili! Jak jsem ji jenom mohl přežít?!

A vážně – Češi, což jsme opravdu takoví DEBILOVÉ, takové odporné, hnusné skety?!! Jestli ano, nezlobte se na mě, ale je pak opravdu hanba být Čechem!! Již nejednou jsem o tom psal a budu psát stále!

Ti praví, jediní a skuteční okupanti ČESKOSLOVENSKA (Němci; německá okupace Československa začala po Mnichovské dohodě podepsané dne 30. září 1938 fašisty, nacisty a „demokratickými“ zrádci zabráním ne nepodstatné části československého území, tzv. Sudet, a následně pak plnou okupací zbytku okleštěného Československa dne 15. března 1939), vrazi našeho národa (Němci) a odvěcí naši zrádci (Velká Británie, Francie) nám stále jen a jen demagogicky vnucují a podsouvají, že prý nás v srpnu 1968 a následujících letech okupoval Sovětský svaz. (pozn.: Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci. “ — H. L. Mencken)

O jejich vlastní (německé) likvidační, vyhlazovací okupaci Československa (365.000 NĚMCI zabitých, umučených, popravených, zplynovaných československých obyvatel) je nyní povinnost ideologicky mlčet, nepřipomínat. Zrovna tak je ideologická povinnost mlčet a ani slovem se nezmiňovat o té pokrytecké, hanebné zradě, které se na nás, na našich slovanských národech, na českém a slovenském, dopustila „demokratická“ Velká Británie a „demokratická“ Francie v Mnichově 1938. Též je zakázáno vědět a znát, že zájmy Polska na úkor Československa zastupoval v Mnichově Hitler a tak jeho věrný přítel a spojenec Polsko se také mohlo podílet a podílelo po Mnichově na rozervání a okupaci Československa. Polsko vůbec není jen oběť (jak samo sebe stále považuje, libuje si v tom, že se stále samo sebe lituje, a vnucuje se jako ublížená oběť i všem ostatním), nýbrž Polsko je i jedním z viníků druhé světové války!

Ale o to více, právě všichni tito farizejci, zrádci, intrikáři, skuteční okupanti a aktéři tehdejších událostí a vlastně i hlavní viníci druhé světové války (celý ten západ, včetně USA, ale také Polsko) velice promyšleně, systematicky, agresivně, demagogicky všemi možnými prostředky nám soustavně vnucují a neustále připomínají tu sovětskou okupaci – okupaci, která ve skutečnosti žádnou okupací nebyla!! Ta sovětská okupace byla ve skutečnosti „okupace“!! Proč nám stále podsouvají, vnucují a připomínají srpen 1968, invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a úmyslně o tom píší jako o sovětské okupaci? No protože chtějí, abychom zapomněli úplně na zvěrstva jimi páchaná za té skutečné, německé, nacistické okupace Československa, na ty statisíce československých obyvatel umučených těmi našimi současnými největšími přáteli a spojenci (já za sebe vždy budu psát takto – „přáteli“ a „spojenci“!!), abychom zapomněli na desítky jimi vypálených obcí s vyvražděnými obyvateli, abychom zapomněli na umučené, udušené v autoplynových komorách lidické děti, abychom zapomněli, že oni jsou viníky druhé světové války, a že oni jsou opravdoví, skuteční okupanti Československa se vším všudy, co k okupaci náleží – (cílená likvidace národa, teror, popravy, zastrašování obyvatel, vynucená práce pro říši pod pohrůžkou smrti, okupační správa na všech úřadech, gestapo, špehování a pronásledování lidí, mučení a likvidace odbojářů a odpůrců režimu, koncentrační tábory, všude přítomná cenzura, zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic pod pohrůžkou trestu smrti i s celou rodinou, zákaz neohlášených a nepovolených porážek domácího zvířectva pod pohrůžkou trestu smrti, vnucení německého jazyka jako úředního na úřadech, evidence všeho možného, zákazy, příkazy, nařízení, jejichž nesplnění se trestalo v nejlepších případech koncentračními tábory i okamžitými popravami…!). Ano, toto byla německá okupace!! Srovnej s tou sovětskou prý okupací!!

Chtějí, abychom právě na toto zapomněli, nepřipomínali si to, chtějí, aby naši mladí, nové generace vůbec o tom neznali a neměli ponětí. Naopak, vnucují nám za okupanta Sovětský svaz, který nás od těchto jimi prováděných zvěrstev osvobodil v roce 1945 a který nás před těmito nepřáteli českého a slovenského národa, před těmito zrádci, přijel ochraňovat i v srpnu 1968! Chtějí rozeštvávat slovanské národy, chtějí je poštvat proti sobě a tak nás, Slovany oslabit a následně i vyhubit. Chtějí tímto zamaskovat svoji vinu na rozpoutání druhé světové a nepřipomínat jejich zvěrstva, přepisují a falšují historii, kdy z oběti dělají agresora a glorifikují původní zločince a agresory. Stavějí oběť – Sovětský svaz na roveň původce všeho toho zla, na roveň agresora, na roveň nacistického Německa.

Já ale nikdy nezapomenu, jak vše ve skutečnosti bylo. Své zkušenosti a znalosti předávám a budu předávat svým dětem, vnukům. NIKDY NELZE ZAPOMENOUT!

Pravda se nedá zničit ani usilovnými zoufalými pokusy o falšování a přepisování dějin. Pravda je totiž věčná. Zrovna tak láska k blízkému národu, víra a přesvědčení se nedá zakázat, ani zničit vyrváním ze srdce nebo vyhnat z hlavy! V našich srdcích a paměti proto i nadále zůstává pevně zakořeněna láska a vděk k ruskému národu a jeho lidu.

Stejně tak se ale nedá lidem nakázat a vnutit „láska a přátelství“ k jinému národu, či národům, víra a přesvědčení, a to ani pod pohrůžkou pro tento účel záměrně vytvořených zákonů zaprodané vlastizrádné vlády,

Já jsem naopak upřímně velice vděčný za to, že sem – do Československa, k nám v srpnu nejen sovětské tanky přijely! Oni, sovětští vojáci spolu s dalšími, a jejich tanky, nám opravdu zachránili náš stát a vše, co jsme vybudovali. A nejen to, celých 21 dalších let jsme mohli budovat naši zemi a žít v míru, v bezpečí a v jistotách. A zachránili nám náš stát, naše voda byla naše voda (ne francouzská jako nyní!), naše banky byly naše banky…

21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými – O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká tak poeticky revoluce barevné.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích „Z“ se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru – Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

 

Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo!

     Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, takto jsme žili, pracovali, studovali, budovali za té sovětské prý okupace!!

OPAKUJI – ano takto, viz vše výše popsané, jsme žili za té sovětské prý okupace!! Jsem živým svědkem toho všeho, vše můžu dosvědčit. O všem tomto budu veřejně říkat a psát, co živ budu.

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené, deviantní, poraženými nacisty založené Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!!

Shrnutí – Znovu, jasně, stručně opakuji a ZDŮRAZŇUJI – v srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné, protičeskoslovenské, protisocialistické  smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA.

Západ a USA nikdy netoužily, neprahly, ani nechtěly, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci!! Odjakživa nás chtěly jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky! Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu!! Viz všechny ty události současné smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin!

     Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!!

Vážně jsou již otravně nudné názory těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat a nic více, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní mainstreamové papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 75 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Nejen Německo, nevadí, že 75 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují Japonsko?!! Německo a Japonsko vůbec nejsou kvůli vojenské okupaci americkými vojsky suverénními státy!! Jsou státy okupovanými, nesvobodnými, tedy vazaly!! Okupace Evropy americkými vojáky a prostřednictvím amerického teroristického paktu NATO těm lidem nevadí?! Sovětský svaz již přece dávno stáhl svá vojska ze střední a východní Evropy, dokonce i z Německa!! Proč jsou zde všude ještě američtí okupanti?!!

Čeští politici (nevím, co je na nich českého, prostě ti dočasní zločinci u koryt, tj. ve vládě, v parlamentu, v senátu, ale i místní, lokální političkové) nám podsouvají, vnucují nám a lžou, že prý my, jako český a slovenský národ máme stále nějaké trauma ze srpna roku 1968 a tedy trauma z té sovětské okupace. Dokonce tito polistopadoví zločinci přijali (myslím v loňském roce) zákon, kterým je nám vnucováno vzpomínat povinně na 21. srpen 1968 jako na Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tento trapný zákon má za úkol hlavně rýpat do Ruska, popichovat ho na citlivém místě, udržovat nás, a zejména mladé lidi a nové generace, v nenávisti k Rusku.

Na tomto místě mi to nedá nezeptat se: – Babiši, Petříčku a vy, politici, jste cynici?! Jste normální?! Doufám, že tedy též tak usilovně, vehementně a zmedializovaně držíte tryznu za oběti německého nacistického řádění a teroru v období německé okupace!! Věřím tedy, že držíte minimálně takovou tryznu a máte trauma z 30. září 1938 (zrada Francie, zrada Británie), z 15. března 1939 (začátek okupace okleštěného zbytku Československa německými hitlerovskými hordami), z 10. června 1942 (vypálení obce Lidice a vyvraždění obyvatelstva německými – nynějšími přáteli)! Logické by tedy bylo věřit tomu, že adekvátně větší zlobu a nenávist pociťujete a projevujete i medializací vůči původcům těchto zločinů německé okupace, než je vaše bezbřehá nenávist k původcům zločinů té sovětské prý okupace! Navrhuji, že by též bylo vhodné nově přijatým zákonem každoročně připomínat Den památky obětí 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem, Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými vojsky, Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného, nelidského německého zločinu vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic.)

Nevážení čeští politici (spíše vy politická česká sebranko),

opravdový a skutečný český a slovenský národ, tedy obyčejní, normální, slušní a pracující lidé s pevným charakterem a morálně volními vlastnostmi ( mimochodem – což vy ani jeden z vás nejste), kteří řádně a poctivě platí daně, ze kterých jste placeni i vy jako jejich služebníci a sloužící těmto národům a jeho všem obyvatelům,

mAJÍ trauma z vás, z vašich lží, překrucování a falšování dějin, z vašich podlostí, z vašich zlodějen, z vašeho chorobného podněcování k nenávisti k Rusku, k ruskému národu, z vašeho lokajského poklonkování západu, z vašeho vlísávání se Evropské unii, z vašeho patolízalského podbízení se USA, z vaší nechutné odporné servility k Bruselu, z vašeho cynismu a vaší snahy překrucovat fakta o vinících a obětech druhé světové války, z vaší odsouzeníhodné souhlasné podpory prohlášení Evropské komise o tom, že druhou světovou válku začal společně Hitler se Stalinem, tedy fašistické Německo a Sovětský svaz, z vaší úmyslné provokace namířené proti Rusku přijatým zákonem připomínat den 21. srpen 1968 jako Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Český a slovenský národ (a věřím pevně, že je to většina jejich obyvatel), rozhodně NEMAJÍ žádné TRAUMA ze dne 21. srpna 1968, jak stále usilovně, cíleně, promyšleně, záměrně podsouváte lidem a snažíte se tak již desetiletí přiživovat, vzbuzovat a u jisté části populace (- neschopné analyzovat geopolitické události a vývoj) udržovat při životě jejich vzdor, odpor a nenávist ke všemu nejen tehdy sovětskému, ale i k ruskému, k Rusku.

Stručně vám to zopakuji: – vy, česká politická polistopadová sebranko, český a slovenský lid NEMÁ TRAUMA z 21. srpna 1968, nýbrž MÁ TRAUMA z vás, z vás všech těch polistopadových zaprodanců, vlastizrádců a kolaborantů!!“ Ještě jednou – český a slovenský národ NEMÁ ŽÁDNÉ TRAUMA spojené se dnem 21. srpnem 1968!!

To tak zvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z tohoto dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností „pracovali“ na rozbití ČSSR, dále pak i „ukřivdění“ potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou Rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku.

Příchod spřátelených vojsk pěti socialistických zemí tím také narušil plány všech těch už natěšených nejrůznějších továrníků, fabrikantů a spekulantů, či již vlastně jejich potomků, kterým byl v souladu s Košickým vládním programem z roku 1945 zcela správně znárodněn majetek v únoru 1948. Vstup spřátelených vojsk VS (Varšavské smlouvy) též znemožnil na dlouho chutě revanšistům a po právu a zásluze odsunutým sudetským Němcům požadovat nazpět majetek, který jim byl zcela po zásluze a právu zabaven v souladu s tak zvanými Benešovými dekrety.

Vstup vojsk VS na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu a tedy kontrarevolucionářům pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno.

Vstup vojsk VS na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů.

Právě všem těmto výše jmenovaným sortám, které se již tak moc těšily na „radostné“ znovu nastolení kapitalistického režimu a „pořádku“ v dosud socialistickém dobře prosperujícím Československu, to jest okrádání, znovu kapitalistické vykořisťování dělníků a zemědělců, rabování, drancování a vyvezení majetku do kapitalistického západního „ráje“, zotročení obyvatelstva, vyrvání prosperující socialistické země ze svazku spřátelených zemí východního bloku a její zavlečení do pařátu a chřtánu západu, do područí USA, do vojenského teroristického bloku NATO, na vraždění a pronásledování členů komunistické strany a pogromy na ně, a těm čekajícím na onu jakousi satisfakci za porážku ve druhé světové, zatknul tipec bleskový, perfektně zorganizovaný a včasně razantně provedený vstup nám spřátelených vojsk Varšavské smlouvy (jejíž jsme ostatně byli také členem) v čele s vojsky Sovětského svazu dne 21. srpna 1968.

Pro všechny výše vyjmenované v předcházejících několika odstavcích ANO,21. srpen 1968 je trauma!! Pro ně!! A to je dobře!! Věřím tomu!

Nevážení čeští politici (lépe vy, polistopadová politická sebranko), je-li pro vás opravdu toto datum takovým traumatem, jak oba dva tak prohlašujete v médiích a na sociálních sítích, jistě máte (a jsem o tom přesvědčen) nejednoho společného jmenovatele právě s těmi výše vyjmenovanými v předcházejících odstavcích! Jste pak tedy opravdoví, skuteční, nebezpeční nepřátelé českého a slovenského národa a jeho lidu!

Vy, politická sebranko, já se se vám přiznám, že naopak – naprosto žádné trauma z onoho dne, tedy 21. srpna 1968, nemám a nikdy jsem ani neměl v celém svém dosavadním životě! Prostě ne!! Nemám!! Netrpím žádnou duševní poruchou, jako vy, kvůli tomu datu. Jsem si jistý, že převážná většina české a slovenské společnosti, TO vnímá a cítí stejně jako já. My totiž stále tvoříme to zdravé a normální jádro národa, českého i slovenského! A český i slovenský národ přežije tuto falešnou, prolhanou dobu jen tehdy, pokud si uvědomí, kde je pravda, nebude se bát tuto pravdu říkat, hlásat, šířit a bránit třeba proti všem.

 

Mgr. Petr Michalů, Donbass
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Tak nudně už tradičně, opět a zase, znovu, opakovaně, neúnavně, stále dokola a donekonečna (jak u blbejch) – SRPEN 1968 V ČESKOSLOVENSKU

  • · Edit

    Trestaný, vlastizrádce, mlátí ženský a ještě žebrá. Místo aby přijal nějakou zodpovědnost a začal pracovat, tak se vymlouvamá, hází vinu na druhé. Zasloužil by postavit ke zdi a jednu mezi oči. A nebo by zasloužil pád z okna v Rusku. Plivat špínu umí, to je ale vše. A ty slohy co se furt opakují jsou jen výplody jeho choré mysli

  • Má to v hlavě všechno popletený. Je to bývalý kriminálník, co utekl z CR a kydá jenom hnůj na svoji vlast a lidi, kteří tady žijí. Z Ruska ho taky vykopali jako psa. Je to naprostý hlupák, který si ani nebyl schopný v Rusku zařídit vízum. Jenom tahá peníze z důvěřivých důchodců v CR a žije z toho jako příživník.

  • Tenhle člověk dělá akorát ostudu v Rusku a nyní na Donbassu. Sakra, vždyť jsme stejný ročník a on přitom se chová jako dítě. A jen čeká s nataženou rukou, až něco přistane. Furt žije jen zbraněmi, násilím, nenávistí. Viz jeho foto, military dokola, znovu a znovu.
    Vybírá peníze od naivních starších lidí a pokud někdo řekne jen něco co je proti jeho názoru, hned plive a blokuje. Naposledy vybíral na cestu kolem Ruska v koupeném autě. Chlubil se tím i v televizi. Kolik lidí mu přispělo. A nic z toho nebylo. S penězi utekl z Petrohradu na Donbass. Prostě zloděj, převlékač kabátu a vlastozrádce. Až vykopneme tu luzu co dnes vládne a nastolíme pořádky jako před r. 89,on bude mezi mnoha na oprátce. Za vlastizradu trest nejvyšší, za krádeže useknout ruku. A bez podmínky, však to je recidivista již trestaný

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*