Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit. Kdo si v dnešní době dovolí nazvat zlo zlem, je trestaný jako největší zločinec. (V Německu za zveřejnění zločinů migrantů hrozí 5 let vězení.)

Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami.

NWO zavádí homosexualismus spojený s juvenilní justicí a islamizací. Usiluje o dosažení tzv. zlaté miliardy, to znamená holocaustu 6 miliard obyvatel. Ideologicky nejsilnější silou tohoto profesionálního podvodu jsou církevní Jidáši na nejvyšších místech. To oni zavedli princip, že zlo se nesmí nazývat zlem a pravda pravdou! Nese to stejné ovoce, jakoby lékaři reagovali na smrtelnou infekci pozitivně – masově vyhubí obyvatelstvo.

Podle tohoto principu jsou už oficiální složky ve státě, jako je legislativa, policie, vzdělávací nebo zdravotnický systém, včleněny do organizovaného zločinu holocaustu lidstva. Jedině ten národ v dnešní době přežije, který bude mít vůdčí politiky, kteří budou nazývat zlo zlem a postaví se proti zločinné ideologii a genocidnímu systému NWO! Pokud se všechny národy proti zločinné ideologii NWO nepostaví, zaviní si holocaust!  Priorita záchranné politiky:

1) Odsoudit homosexualismus! Nazvat ho tím, čím byl a je – sexuální zvráceností! (srov. 2Pt 2,6) Jeho důsledkem je autogenocida vlastního národa. Stát musí podporovat jedině zdravou rodinu, kde je otce, matka a děti.

2) Prolomit tabu ohledně medializace juvenilní justice. Piráti a vyvrhelové lidstva v systému sociálních služeb páchají nejtěžší zločiny vůči dětem. Falešná utajenost tyto satanisty chrání a zločinný systém šíří. Jenom v Norsku ročně kolem 100 těchto ukradených, psychicky a sexuálně tyranizovaných dětí páchá sebevraždu. Když se tito piráti prolamují do bytu, chráněni policií, mnohdy zoufalí otcové vidí jako jediné východisko rodinnou sebevraždu (viz mnohé příklady z Finska…).

Takzvané křesťanské národy spolu se svými nejvyššími církevními lídry k těmto zločinům mlčí! Tím berou na sebe zodpovědnost a svolávají spravedlivý trest. Jestliže matka, které ukradnou milované dítě a dovolí jí po měsíci plném zoufalství a útrap na několik minut své dítě vidět, uroní při setkání slzu, je potrestána a už své dítě neuvidí. Toto je jedno z práv žen a dětí stanovené Úmluvou OSN. OSN dnes vydává i jiné podobně debilní a zločinné úmluvy (Haagská Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních adopcích). Zločinný projekt Dětství 2030 už počítá s ukradenými dětmi.

Pokud politici tyto satanské zákony a projekty nezruší, zodpovědnost dopadá na ně.

3) Zakázat genderovou ideologii, která popírá nejzákladnější realitu, že muž je mužem a žena ženou. Oběti této ideologie mají vykořeněné reálné myšlení a jsou posedlí démonem. Gender je dalším autogenocidním projektem NWO.

4) Zamezit islamizaci spojené s terorismem a krvavým vykořeňováním evropských národností, kultury a křesťanství. Politická korektnost spolu s pseudopapežem Františkem hrubě lže a diktuje národům kvóty k přijetí islamistů!

5) Odhalit v masmédiích pravdu o nejtěžších zločinech proti jedincům a národům diktovaných z nadnárodních organizací.

6) V legislativě musí být zrušeny všechny antizákony, které nadiktovaly OSN, EU a Rada Evropy. Vedou k sebezničení jedince i národa a byly prosazeny podvodem pod pozitivními pojmy.

7) Zakázat organizace, které za jidášské peníze či příslib kariéry slouží architektům NWO (Rotary, Lions kluby a jiné nadnárodní organizace jako svobodní zednáři…). /viz zrušení sítě Sorosových organizací v Maďarsku/

Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Všichni jednou zemřeme a čeká nás Boží soud a věčnost. Smysl našeho života není v kariérismu a materialismu, ale v hledání pravdy. Za pravdu se musí bojovat a oddělovat se od ložiska zla v nás (hříchu) a v okolí! Systém NWO má za cíl udělat z lidí vtělené gender démony a z kradených dětí vyprodukovat mstitele na vlastní společnosti, která jejich tyranii dovolila. Lidi, kteří tento program NWO prosazují a realizují, čeká peklo a nic na tom nemění, jestliže ho bojkotují.

Bohorodička před 100 lety skrze děti ve Fatimě vyzvala k pokání, především nejvyšší církevní hodnostáře, ale i ostatní zatvrzelé hříšníky. Citace ze zjevení: „Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem. Míhaly se v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře. Padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství. Vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku… jinak bychom byli zemřeli hrůzou. Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: ‚Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků…‘“

V dalším zjevení řekla: Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“

Vybízela rovněž k modlitbě růžence.

Přísloví říká: „Moudrý je ten, kdo myslí na konec.“

Každého z nás čeká smrt. Boží soud a pak věčné štěstí ve slávě s Bohem, anděly a svatými, anebo věčné utrpení v pekle se satanem, démony a vyvrheli lidstva. Pokud nás, lidi, nemotivuje k boji se zlem, lží a duchem lži láska k Bohu a k bližnímu, pak ať nás motivuje alespoň strach ze spravedlivého soudu a z věčného utrpení v pekle.

Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu. Není tajemstvím, že Kristus je „Cesta, Pravda a Život“ (J 14,6). Toho, kdo hledá pravdu, miluje pravdu a bojuje za pravdu, čeká po smrti věčná odměna a nikdy nekončící štěstí. Pravda nakonec zvítězí! (srov. J 8,32)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

 • CÍRKVE VÁM LŽOU O KRISTOVĚ UČENÍ! HLAVNÍ JEHO SMYSL JE JINÝ!

  Víte jaká je skutečná historie lidstva za posledních 2000 let? Tím myslím tu, co v učebnicích nenajdete. Tu co napsali a zfalšovali vítězové… vítězové nad lidstvem. Ano na této planetě se vede válka… válka pro většinu lidstva bohužel neviditelná — válka o lidské duše! Válka ve které moderni lidstvo momentálně silně prohrává… teprve když si spojíte stará proroctví s těmi z moderní doby — a hlavně s tím co se už stalo — pak užasnete, jak vše do sebe zapadá a jak neuvěřitelně přesným se ukazuje Janovo Zjeveni. Neuvěřitelný rozměr dostává i potlačené 3. Fatimské proroctví (označené jako Tajemství protože jej Vatikán zatajil).

  Na webu ragauian.cz naleznete velmi důkladně fakty podloženou analýzu, která úkazuje ďábelskou snahu Vatikánu cosi zatajit — a to zatajit velmi důkladně — to je také jediná jistota, kterou máme. Krom toho že Vatikán vší silou tají pravdu, je zde druhý problém — i Ti kdo se pokouší dát lidem k dispozici skutečné proroctví, jsou v zajetí nesprávné interpretace Janova Zjevení, na které se Fatima velmi Jasně odvolává. Což je i případ jezuity Malachiho. Když si tato dvě proroctví spojíte, zjeví se vám úžasná až šílená realita.

  V první řadě zopakujeme že většina interpretací je zcela mimo — především můžete s jistotou vyloučit veškeré modlení k tzv. panence Marii, která s Fatimou nemá nic společného… smysl se vám zjeví když se podíváte na dekódování Janova Zjevení a jeho veledůležité symboliky dvou šelem, jakožto mocností které vládnou světu v těchto Posledních dnech. Především tedy:

  V Janově proroctví je výstižná symbolika dvou sil jako šelem, přičemž 2. šelma pracuje pro tu první. A samozřejmě i ta 1. má svého loutkovodiče:

  1. šelma = Vatikánské papežství
  2. šelma = Spojené Státy Amerického FEDu

  Kdo si toho ještě nestačil všimnout, tak by měl otevřít oči a uvidí že papá Franta se stal horlivým propagátorem NWO…

  PTEJME SE PROČ to soudruzi dělají? PROČ NÁS TAK MOC CHTĚJÍ UZAVŘÍT DO KLECE NWO totalitního systému! TO JE KLÍČOVÁ OTÁZKA! Proč se tak hezky shodují papeženci s finančními mocenskými elitami?

  Ve skutečnosti jde totiž o to, co Vatikán potlačuje od svého vzniku ve 4. století! ÚZCE SE TO DOTÝKÁ SVOBODY LIDSKÉ DUŠE… i proto tak HODNĚ moc papeženci i globální mocenské elity protlačují islám, jelikož islám likviduje svobodu člověka důkladněji než komunismus!! A naše jediná šance je zapracovat na sobě a mrknout se na to co říkal Ježíš doopravdy… KDYŽ SE TO TAK MOC všichni SNAŽÍ POTLAČIT, TAK NA TOM NEJSPÍŠ NĚCO BUDE! NEMYSLÍTE?!

  viz web: ragauian.cz/fatimske-zjeveni-1-zfalsovane-proroctvi-ktere-nema-nic-spolecneho-s-panenkou-marii/

  viz web: http://www.ragauian.cz/papez-chce-vice-muslimu-vice-vitani-a-jejich-volny-pohyb-po-evrope-aby-zrychlil-islamizaci-tak-krestany-nabada-aby-meli-mene-deti-drive-cirkev-antikoncepci-zakazovala-antikrist-je-tady/

 • Tohle vše je nepodstatné, je dokázáno historickým výzkumem a dokazatelně PŮVODNÍMI dokumenty jako např. Tomášovo evangelium, KTERÉ OBSAHUJE NEJSTARŠÍ ZÁZNAM KRISTOVA UČENÍ, že církev je antikristem již od 4. st.! Jsou pro to jasné důkazy!

  Kdo hledá najde!

  A jen ten kdo není líný hledat pravdu najde!

  A co vy vážení čtenáři? Chcete najít Pravdu nebo raději žít ve lži a nechat ze sebe dělat blbce?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*