Joe Biden nebyl zvolen americkým presidentem. Kdo to tvrdí, tak neví nic o amerických volbách, anebo přímo lže. První část

Mnozí z nás si myslí, snad pod vlivem lživých medií, že presidentské volby v Americe skončily a že Joe Biden je novým presidentem. Nejen media, ale i on sám se tak dokonce chová a už navazuje styky s představiteli jiných vlád a rozděluje vysoce postavené funkce mezi své přívržence. Asi to své „presidentství“ zkouší na celý svět nanutit. Jakoby nevěděl, že skutečné volby ještě nezačaly, že nemá absolutně nárok cítit se presidentem a že podle americké Ústavy tyto populární volby, neboli volby lidu neznamenají zvolení do funkce. Presidenta v Americe volí tak zvaná „Electoral College“ (Volební komise), což je skupina zastupitelů lidu ze všech států a její členové jsou voleni lidmi samotnými pouze na tuto funkci, což je zvolení presidenta. A tato Volební komise bude volit až 14. prosince 2020. Je pravda, že přihlédne k výsledkům populárních voleb, ale není povinna se jimi řídit.

Volby v USA vyhraje Izrael

Americké volby skončily a my, Američané, budeme muset další čtyři roky snášet pokračující nesmysly, přícházející z Bílého domu a Kongresu.