Putin je Jekyll a Hyde, Truman, Nixon a Obama jsou mírotvůrci…?

Významné české noviny otiskly o víkendu na titulní straně hlavní fotografii Putina, obklopeného mladými sportovci. V popisce stálo: Jekyll a Hyde, k tomu dodatek, že tento státník si ráno hraje na mír, odpoledne vyhrožuje světu atomovou zbraní. Zkrátka, protiruská hysterie na pokračování, přitom Putin přece řekl: “Dovoluji si připomenout, že Rusko je jednou z nejsilnějších jaderných velmocí. To nejsou slova, ale skutečnost…”