Australská vláda schválila politiku nuceného očkování – „žádná injekce, žádné peníze“. Za jak dlouho tomu tak bude u nás?

Ohromujícím příkladem pohrdání práv občanů v Austrálii je fakt, že australská vláda nejenže schválila opatření ke „zpřísnění“ pokynů k získání náboženské výjimky k očkování, ale australská vláda také schválila novou politiku„žádná injekce, žádný plat“, kterou zastaví vládní výplaty sociálních dávek pro ty rodiny, které odmítají očkování.

Co obsahuje jedna vakcína?

Napadlo vás někdy, proč vám po očkování v ambulanci u lékaře zdravotní sestra nikdy neodevzdá příbalový leták k dané vakcíně? Článků bylo o vakcínách napsáno mnoho. Tento ale nepatří k těm, které se očkování zastávají, nebo jsou proti. Podívejme se přímo na to, co tvrdí a deklaruje o své vakcíně proti chřipce britský farmaceutický gigant GlaxoSmithKline.

Velká lež o vymýcených nemocech: většina chorob se vymýtila již před vakcinací, ne až po, jak nám tvrdí

Všeobecná shoda mezi zastánci vakcín je, že vakcíny zachraňují životy, a kdyby neexistovaly, svět by byl přebujelý infekčními onemocněními. Ale bližší pohled na data ukazuje, že počet úmrtí u nemocí jako jsou spalničky, tyfus, černý kašel a záškrt byly všechny ve výrazném poklesu ještě před příchodem vakcín, což bylo přímým důsledkem lepší výživy a lepší hygienické praxe.

Svobodní si přejí, aby očkování bylo dobrovolné

Svobodní hájí právo rodičů rozhodnout, zda chtějí své děti očkovat, a nesouhlasí s tím, aby byli rodiče sankcionováni, pokud dítě očkovat nedají. Nesouhlasíme s konceptem ochrany zdraví, v němž se jednotlivec musí podrobovat zákrokům i proti vlastní vůli.

Anita Petek: Pravda o očkování  (Video cz titulky)

Není pochyb o tom, že převážná většina obyvatel České republiky si při vyslovení slova očkování, představuje ochranu zdraví. Ať už se jedná o děti, které jsou očkované bez jejich vědomí, nebo o dospělého člověka, který očkování podstupuje ze svého rozhodnutí, o kterém se domnívá, že mu pomůže ochránit jeho zdraví. Takřka všichni jsme v ČR očkováni. Jestli je to nejlepší řešení jak ochránit tu nejcenější věc kterou máme, to je otázka.

Nová vakcína proti malárii většinou nefunguje, ale výrobce tvrdí, že je to dost dobré nato, aby se prodávala

Je velmi pravděpodobné, že drtivá většina lidí, kteří tuto vakcínu dostali, nebudou mít z ní žáden prospěch. Ale ani to nezastaví britský farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK), aby si obstarali regulační schválení pro nové vakcíny proti malárii, známé jako RTS, S, u které nedávná studie prokázala, že je účinná v prevenci závažných onemocnění jen asi ve 30 procentech.

Španělská chřipka z roku 1918 byla způsobená očkováním

Jak bylo uvedeno již dříve, všechny zdravotnické i nezdravotnické autority v oblasti očkování se shodují v tom, že vakcíny mají způsobit lehkou formu toho onemocnění, kterému mají údajně zabránit. Vědí ale a i přiznávají, že neexistuje žádný způsob předpovědět, jestli bude průběh mírný, nebo závažný, nebo dokonce smrtelný. Zahrávat si s něčím tak cenným, jako je lidský život s tak velikou nejistotou je velice nevědecké a aplikovat tuto pochybnou proceduru jako očkování je mimořádně nebezpečné.