Zabíjí nás kapitalizmus?

Americká firma Monsanto vyvinula v r. 1970 herbicid (prostředek ničící polní a zahradní plevel), obsahující glykofasfát zvaný Roundup (Zátah).

Monsanto a elity rychle zkupují celou Ukrajinu!

Předpokládá se, že na světě existuje jen něco málo přes 1.4 miliard hektarů půdy potencionálně vhodné pro zemědělskou produkci. Podle mnoha západních odborníků, jsou v dnešní době aktiva zemědělských pozemků vysoce ziskovou obchodní investicí, a proto se předpokládá v příštích letech nákup zemědělské půdy za asi 150 miliard dolarů ze strany různých zemí.

GMO plodiny likvidují zemědělskou půdu a Monsanto to tají všemi prostředky!

Evropská asociace pro biotechnologický průmysl, EuropaBio, chce, abyste věřili, že „Geneticky modifikované plodiny mohou chránit půdu před erozí kvůli zmenšené orbě a zachování vlhkosti půdy. GM plodiny, snášející herbicidy, snižují potřebu orání pole v rámci přípravy na pěstování plodin. Tím se šetří palivo, protože není nutná větší orba. Plodiny odolné proti GM hmyzu nevyžadují takové ošetření insekticidy, což také snižuje nutnost používání zemědělských strojů.“ Ale toto prohlášení je zcela nepravdivé.

Obyvatelé státu Michigan budou mít zákaz farmařit na vlastním dvorku

Člověk by si myslel, že chovat malá hospodářská zvířata na své malé farmě je v rámci Bohem daných práv, ale nedávno odhlasovala michiganská Komise pro zemědělství a rozvoj venkova, že zbaví rodiny práv,aby se mohli sami uživit. Drobní zemědělci a zahradní pěstitelé budou muset své farmy a zahrádky, které kdysi chránil zákon Right to Farm Act, s konečnou platností zrušit.

Potvrzeno : DNA z geneticky modifikovaných organismů se přemisťuje do lidí, kteří je konzumují

Myšlenka, že DNA z geneticky modifikovaných organismů (GMO) se rozloží v trávicím traktu a jsou pro uživatele neškodné, jak běžně tvrdí průmysl, je zjevně nepravdivá. V nedávné studii publikované ve vědeckém časopise PLOS ONE zjistili, že velké, jídlem dodané fragmenty DNA z GMO jsou plně schopné přenášet své geny přímo do krevního řečiště a tím vyvrací mýtus, že transgenní potraviny působí na tělo stejně jako přírodní potraviny.

Studie ukazuje spojení mezi autismem a pesticidy

Komplikace během těhotenství, virové infekce a genetické poruchy, byly všechny spojovány s autismem. Ale v posledních několika letech, začal rostoucí počet vědců  soustředit svoji pozornost na další důležitý rizikový faktor, škodliviny v našem životním prostředí. Tyto neurotoxiny, které zahrnují vše od pesticidů, rtuti a nafty, mohou ovlivnit změnu vývoje mozku u plodu.