Nedotknutelný Daniel Herman?

Premiér Bohuslav Sobotka odvolal dle svého a Babišova mínění dva nejslabší ministry. Že odvolal Jiřího Dienstbiera se asi nikdo nediví, ale že odvolal Svatopluka Němečka a ne Daniela Hermana, je více než podivné…

Masaryk by je ze Staromáku hnal

Samozřejmě ne s býkovcem v ruce, ale pěkně od plic by jim to řekl: „Vzýváte mě zde jako modlu, demokracie a svobody máte v ústech tolik, že se jimi div neudusíte, ale skutek utek.

Obluda musí z vlády ven

Je to obluda mravní, a každý, kdo má schopnost vnímat osobnost nejen rozumem, ale i smysly, to už dávno ví. Ví to od prvního okamžiku, kdy toho člověka spatřil třeba i jen na TV obrazovce.

Herman a Dvořák aneb setkání televizních amatérů!

Tento čtvrtek se ředitel naší veřejnoprávní televize sejde s ministrem kultury. Tito dva pánové zamýšlejí projednat výroky pana Zemana o ČT. Jak typické. Dva odpovědnost nesoucí amatéři se sejdou za účelem prodiskutovat výrok třetího amatéra. Mé poněkud hanlivé označení odbornosti těchto ctihodných zástupců lidu se pochopitelně vztahuje jen na oblast televizní tvorby.    

Zešíleli jste? Daniel Herman ministrem kultury?

Všichni ho známe skrznaskrz, i když jsme ho na obrazovce slyšeli v souhrnu možná jen pár minut. Ale těch pár minut poslechu jeho nelítostného hlasu a stejně nelítostných a nenávistných sdělení, kterých se nám z toho poslechu dostalo, nám přebohatě postačilo k tomu, aby se nám všem rozezvučel v hlavách výstražný signál