Nový Světový Řád – New World Order ( české titulky)

 

Dokument pojednávající o Novém světové řádu. Nový světový řád (též známé jako zkratka NWO, podle anglického New World Order) je konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví.

JEN PRO SILNĚJŠÍ POVAHY! :: III. světová válka aneb jako lidský druh jsme těsně na hraně dalšího totálního sebe-vyhlazení a zániku civilizace

Skutečně to obrovské množství zpráv, které v poslední době proudí nejen ze západní části planety Země, ale také i jako varující zprávy, které pochází ze zdrojů blízkých Kremlu, skutečně může dojít k naprosto absurdnímu rozhodnutí nějaké lidské bytosti či skupiny o tom, že se tak nebo onak spustí proces, při kterém nejen, že bude vyhlazeno 90% obyvatelstva, ale také na dlouhé tisíce let bude planeta Země neobyvatelná.

Odpočívej v pokoji a spi sladce navěky, strano přeběhlíků TOP 09…

Závistivý topkař Miroslav Kalousek prohlásil v souvislosti s povolebním vyjednáváním v Praze, že ANO je stranou vůdcovského typu a loupežnického charakteru, proti níž je potřeba se spojit. Včera však vnitřně zborcená TOP 09 projela volby, předtím komunální, teď i senátní, kde si ani neťukla, sedláci u Chlumce nedopadli hůř, takže by se zrovna jí asi hodil nějaký ten vůdcovský typ, když toho loupežnického už měli. A ne jednoho…

3. světová válka už probíhá

Ač si to většina lidí nepřipouští, tak válka už otevřela své dveře. Ale proč se rozpoutává a je jí vůbec možné zastavit? Východ založením Brics (hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky), vyhlásil válku dolaru.  Vyhlásil tak především Americe, ekonomickou válku. Amerika bohužel nemá šanci čistým bojem tuto ekonomickou válku vyhrát. Proto je nucena převést ekonomickou válku, na válku vojenskou.