Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let

Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let

Přátelé, vezmu to trochu ze široka, ale věřte, že vše souvisí se vším, kdy to mé ze široka poskytne odpovědi i na falešné útoky co skrze ně nás Evropany ve svém důsledku nyní tahají buď do 3. světové války nebo nám Evropu rozvrátí tak, že se staneme opravdu neškodnou banánovou kolonií.

Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let a úplně stejně se vede přes 100 let trochu jinými prostředky těmi samými proti Rusku, jakož přes 200 let proti Číně a Indii!!!

uprchlici 10

Tu teroristický útok pod falešnou vlajkou, tu humanitární bombardování, tu červené kartičky a nějaká ta barevka, tu nový výklad školního dějepisu, tu ze zahraničí chválený a všemi prostředky protlačovaný nějaký ten líbivý domácí politik, tu dosazený správný rektor univerzity, soudce, prokurátor a vrchní policajt, tu filmík, kde je do jinak krásného příběhu vložena zcela scestná historická realita a přirozeně deno-denní mediální sprška lží spolu s mediálním tichem o všem co se nehodí.

Proto tak ze široka a zároveň na co si dávat moc velký pozor prakticky každý běžný den.

Je to jak o té žábě. Když jí hodíš do horké vody, tak vyskočí a zachrání se. Když jí dáš do studené a pak zapneš hořák, uvaří se a ani neví jak se to stalo!

Již jsem to sem dával jednou, přesto v zájmu nalití si čistého vína o naší minulosti si dovoluji své názory znovu zopakovat a trochu rozšířit.

Každý by si měl uvědomit, že my takzvaní západní Slované a východní Germáni jsme prakticky jeden národ, u kterého se po 1500 let pouze různě přelévalo, zda-li se v tu či onu historickou dobu dorozumíval spíše Germánsky nebo spíše Slovansky. (původně okolo roku 500 slovanizovali východní germány slovanské kmeny z východu, potom zase okolo roku 1300 přes drang nach Osten zpět germanizovali již slovansko-germá nské míšence západní germáni. S koncem 2. světové války zase došlo ke slovanizaci takřka celé střední Evropy, kdy ale pozor celá východní část Rakouska a prakticky celé východní Německo v roce 1000 mluvilo Slovanksy, nyní jim však říkáme Němci, kdy nám bylo minimálně po celou dobu 20 století ze strany různých pátých kolon (Masaryk byl mimo jiné agent Británie a zednář), později vítězi obou světových válek podsouváno, že jsou ti co mluví Německy našimi krajně agresivní nepřáteli a to i ti co se vždy cítili Čechy, kdy jen v průběhu generací začali ve svých rodinách mluvili Německy.

Přesto že každý z nás Čechů je původem napůl germán a na půl slovan, stačil jen trochu jiný výklad Kristova učení (Husitství – později Rekatolizace po Bílé hoře) a ačkoli jsme více méně po celá tisíciletí žili společně v míru ať jeden soused mluvil doma aktuálně spíše Německy a druhý spíše Česky, kdy prakticky všichni znali oba jazyky a ačkoli jsme my uprostřed Evropy, i přes určité odlišnosti ve víře, kulturně prakticky totožní, stejně to nezabránilo, aby nás strůjci zla dokázali vcelku hravě zmanipulovat ke konfliktům, které vyvrcholily vzájemnými pogromy před, za a po 2.SV.

Těm v jejichž zájmu toto vše bylo, stačilo prakticky vždy vymýt mozky jen jediné generaci školáků (20 let) skrze pokroucený výklad historie, jimi v první řadě kontaminovaným školstvím a najednou se zde objevila jednostranná nenávist převychovaných vůči těm jejichž otcové spolu s otci převychovaných chodili generace po společné práci poklábosit do hospody.

Pohleďme na dnešní Ukrajinu jak dokonale za 20 let kontaminace jejich školství nevládkami made in CIA stačilo přesvědčit převychovávané, že zabít Rusa je historicko-srdcařská touha každého pravého Ukrajince co svět světem stojí. Ano Ukrajinci mají pravdu, že oni jsou (ačkoli historicky jako ukrajinský stát nikdy neexistovali) původními nejčistokrevnějšími Slovany a to díky takřka nepřerušené slovanské kontinuitě původně Kyjevské Rusi, následně Polsko-litevské mu království, potom Rusku a SSSR, kdy současní Rusové (Moskali) jsou zase na rozdíl od nás germáno-slovanů spíše tataro-slovanští míšenci.

Proč o tom mluvím? Protože stejně tak havloidní zlo vymylo hlavu našim současným třicátníkům a mladším jak buzi-multikulti je cool a zcela normální. Pohleďme jak zvrhlé názory mají někteří rektoři našich vysokých škol. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rektor-Grubhoffer-S-Klvanou-souhlasim-Ruda-armada-nas-osvobodila-i-dobyla-A-Zeman-v-Moskve-Provokace-375423

kdy navíc aktivně lobují, aby jim podobní naše vysoké školy ještě více kontaminovali!

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rektor-Jihoceske-univerzity-povazuje-nejmenovani-Putny-za-skandal-272525

Pokud budou takové „osobnosti“ nadále zastávat nejvyšší místa našeho školství, kam to jako Evropané dopracují naše děti? Přesně sem!

Takže si sem nyní nasadíme podle plánu USA haldy nevzdělaných, kulturně neadaptovatelných, krajně nebezpečných, velice plodných rodin, které jsou navíc hned od počátku čistokrevnými příživníky.

Je třeba Evropu řádně oslabit, aby nemohla konkurovat dolarovému hegemonovi a dovést ji k ještě k většímu rozvratu a zmaru než se jí stalo ve 20 století.

Současnou Evropu řídí dílem mantinelové mdlého ducha, dílem zaprodanci FEDu, kdy nám vysvětlují, že ty haldy islamistů co utíkají k nám ze zemí, které jim FED-USA rozbombardovali ve vylhaných válkách. Jsou naši přátelé, co nás obohatí a že jim máme povinnost humanitárně pomoci, když oni jim před tím humanitárně rozbombardovali domovy.

Opravdu super! Dvě mouchy jednou ranou. Ropa nadále proudí do USA za falešné dolary a potenciální konkurent EU bude vnitřně rozvrácena nepřizpůsobivými-

Je komické, že přesně proti těm samým bankovně-mafiánským rodinám co tzv. „západní demokracie“ již 100 let ovládají, svého času bojoval jak ten zlý Hitler, tak i v přeneseném slova smyslu náš císař František Josef.

Od rozpadu Rakouska-Uherska a prohrané první světové války jsme si my Češi, ale i všichni středoevropané pomohli opravdu jen co je pravda! Pravda je taková, že tuto první válku jsme prohráli a po ní se z nás stala partička rozhádaných, nesamostatných, ne akce schopných a ovladatelných státečků. Vládnou nám zpoza oceánu asociálové, kterým jsme dobří jen jako otroci, případně jako kanonenfuter proti jejich dalšímu konkurentovi Rusku a Číně.

Pokud se máme postavit znovu na nohy, tak je třeba se kouknou pravdě do očí vzhledem k naší minulosti a ne jen omílat do nekonečna stále jedny a ty samé z kontextu vytržený a pokrouceného historické paskvily, které nás naučili ti co nás ve 20. století porazili.

Je nanejvýš důležité, aby si každý uvědomil kdo je náš skutečný nepřítel a zároveň, kdo jsou jejich přímo vědomě zaprodaní přisluhovači a kdo pouze naivové s vymytými mozky, kteří kdyby chápali veškeré souvislosti, tak by nikdy nečinili to co nyní činí.

Těm co jsou pouze ve vleku, z ciziny sofistikovaně jim do hlavy nalitých, v důsledku naprosto sebedestruktivn ích pa-hodnot, které jsou jak zcela proti přirozeným přírodním zákonitostem, tak i v nejhrubším rozporu s hodnotami křesťanského světa, dle kterých jsme zde spolužili 2000 let, lze aktivním šířením osvěty otevřít oči. Mnozí z nich potom rádi posílí řady nás všech, co se snažíme jednak otevřenou diskusí dobrat pravdě o tom co jsou skutečné lidské hodnoty a dále nalézt ze současného zmaru cestu ven.

Zde bych si dovolil vložit velmi radikální kázání, které dokazuje, že i v české katolické církvi jsou osobnosti, které skutečnosti chápou v plné míře a dokážou věci nazvat pravým jménem.

V první řadě je nutné znovu nalézt hodnoty přirozené rodiny a sousedské pospolitosti.

Zároveň je nanejvýš nutné nalézt odvahu aktivně se postavit proti všem, kteří pravidla této pospolitosti nedodržují a takto šíří rozvrat, který vede v konečném důsledku ve všeobecný zmar.

V poslední době jsou patrné snahy o zavedení přímé demokracie, za vzor je nám předkládáno Švýcarsko. Ta však může fungovat pouze ve společnosti, která pravidla dobrého sousedského soužití, jednak s vnitřním přesvědčením dodržuje, ale jejich dodržování ve svém okolí i důsledně od ostatních vyžaduje. Chronické porušovače pospolitosti a rozvraceče aktivně a velmi asertivně vychovává, případně účinně eliminuje. Běžný Švýcar nad nepravostí pouze nekroutí hlavou s tím, že nápravu sjedná někdo jiný. Běžných Švýcarů se okolo rebela seběhne hned několik, aby mu velmi asertivně vysvětlili, že „tak ne!“, jedná-li se o cizince, je velmi rychle vyhoštěn.

Přímá demokracie ano, ale nejprve se musíme stát mentálně Švýcary, kteří většinově výše uvedené hodnoty soužití zastávají, pravidla těchto hodnot dodržují, kdy je potom nemá šanci rozdělit ani ta skutečnost, že ve svém společném státě mluví čtyřmi naprosto rozdílnými jazyky. Všichni se cítí Švýcary a táhnou za jeden provaz.

Jako vzor pozitivních změn občanské společnosti lze sledovat současné Rusko, respektive Čínu se svými návraty k jejich po generace ověřeným kulturním kořenů, které vycházejí z ruského Pravoslaví a čínského Taoismu.

Ti kteří zdegenerovaný demokraticko-ko rupční systém skrze falešný dolar ovládají, nás nejenom buzi-multi-kult i rozvrací, ale navíc nás proti Číně, ale zejména Rusku poštvávají, s cílem vytvořit podhoubí pro 3. světovou válku, kdy jediným jejím důvodem je, pod pláštíkem ochrany pseudohodnot tyto země vyloupit a zachránit svůj krachující parazitický systém.

Návrat k tradiční pospolitosti v našich končinách se neobejde bez toho, aby většinová společnost aktivním tlakem ze společenského života vyobcovala všechny ty co šíří okolo sebe zlo za jídášských pár stříbrných, ty, které po sobě u nás zanechala havloidní rakovina, zejména ty kteří mají zhoubný vliv na naše děti.

Ještě přidám, něco, co je potřeba vidět, vědět a znát ze současné Itálie.

Nedopusťme aby probrání se do reality u nás v ČR vypadalo tak jako se již stalo současným Italům, že se náhle zamykají v domech, aby se jim nic nestalo.

Potom na problémy s našimi cikány, které prezentují například takovéto vtípky,

„Vyřízená stížnost. Aktivisté romských organizací si na Komisi pro rozhlasové a televizní vysílání stěžovali, že je v televizi málo pořadů věnovaným romskému etniku a romské otázce. – Vedení ČT se proto rozhodlo vysílat pořad Policie pátrá 2x denně!“

romove

budeme vzpomínat, jako na zlaté dobré časy!

Přátelé přestaňte klimbat, u nás začala již odbíjet dvanáctá. Alláhu akbar na Letné 2.5.2015:

Kdo velmi dobře vystihl celkovou situaci je Martin Koller, bývalý analytik ministerstva obrany, kterém zakázali vstup do ČT: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Analytik-Je-uchylne-myslet-si-ze-nas-pristehovalci-miluji-Vykrikuji-ze-nas-pobiji-Obohati-nas-AIDSem-Jde-o-zniceni-nas-puvodnich-Evropanu-376952

Ještě jeden odkaz a citace:
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1699-brusel-s-nami-hraje-ruskou-ruletu-525-uprchliku-nesmysl-desetitisice-povinnost-maji-ti-co-tu-hruzu-zavinili-skoncime-v-rezervacich-jako-americti-indiani-a-co-muzeme-udelat-proti.htm

„…Omyl. Nejedná se jenom o 525 uprchlíků, ale asi o 20 000 – 30 000 ročně. Povinné kvóty se týkají dvou záležitostí. Ta první mluví právě o čísle 525 (pro ukolébání společnosti) a týká se uprchlíků, kteří mají být přesídleni do Evropy z uprchlických táborů. Takže v podstatě půjde o legální imigranty.

Pak je tady druhá záležitost, o které se už dopracujeme k číslu 20 000 – 30 000. Což je v podstatě takové menší městečko každý rok.“taktně mlčí. A to nelegální imigranti, kteří připlouvají do Evropy přes Středozemní moře. Těch bylo minulý rok 650 000 a letos se očekává příliv asi 1 000 000 imigrantů. Tudíž povinnou kvótou pro ČR se dopracujeme k číslu 20 000 – 30 000. Což je v podstatě takové menší městečko každý rok!!!

 

Václav Kytička

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Ta válka proti nám Evropanům se vede více prostředky a to už přes 100 let

  • Pro pana zombie666 a pro všechny zájemce o tom jak to s těmi slovany germány je na základě genetického zkoumání etnoskupin Evropanů.

    http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=6596&f=101

    Jinak pane zombie666 že je Morava ze severu původně Prusko a z jihu germánské Rakousko, no, to jste ten článek asi špatně čet, nebo naprosto nemáte přehled o historii střední Evropy za posledních 1400 let. Jinak ano původně jsme zde vlastně Keltové, ale nyní vám snad dá dostatečnou odpověď výše odkázaný článek.

  • · Edit

    autor článku to už má asi nějaký popletený když píše,že západní slované a východní germáni jsou jeden národ-odevšad slyším jak jsou češi potomci jakýhosi vylhanýho keltskýho kmene bójů-a najednou germáni???Tak kdo teda ti slavní češi vlastně jsou???Germánská je tak leda Morava(z jihu rakouská,ze severu prusko a slezsko),“jediní praví slované jsou ukrajinci“(jako tataři vypadají právě oni-jen ať se autor podívá na např. jakoukoliv stavbu,ukrajince pozná na první pohled,alespoň já se svým odhadem vždycky trefím) a dnešní rusové míšenci tataro-slovanů-pokud vím,pravý rusové jsou potomci vikingů-varjagů-je jasný,že např. v Moskvě,která sama o sobě má tolik lidí,jako celá tahle zem je plno náplav,ale těm se nedá říkat rusové,ne?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*