Svobodný tisk? Luxus, který si může dovolit jen několik zemí

Svobodný tisk? Luxus, který si může dovolit jen několik zemí

Pokud nemáte dobře vyvinutý ekonomický systém, nemůžete mít svobodný tisk.                                         

Svoboda projevu je možná pouze v zemích, které jsou relativně bohaté, protože se nejedná o abstraktní koncept, který by existoval izolovaně od všeho jiného.

Hlavním problémem médií je, že žádná televizní stanice není skutečně svobodná, aby říkala, co chce, protože se musí vždy zodpovídat svým majitelům a sponzorům. Pokud je váš televizní kanál financován vládou, je velmi nepravděpodobné, že by vám bylo umožněno vysílat životaschopné názory proti establishmentu. Pokud pracujete jako šéfredaktor v novinách, které vlastní Rupert Murdoch, nebudete moci zveřejňovat materiály, které kritizují jeho nebo jeho obchodní partnery (z nichž mají mnozí samozřejmě vlastní politické agendy).

Abychom je mohli překonat, je nutné pracovat na pluralitě, tj. na systému, ve kterém existuje více nezávislých médi, která jsou nadále ovládána svými vlastníky a sponzory, ale pokud budou všechna skutečně ovládána decentralizovaně, budou společně zveřejňovat široké spektrum názorů a pohledů, což umožní veřejnosti poskládat si puzzle a utvořit celý obraz o tom, co se ve skutečnosti děje.

A jestliže bude počet médií příliš vysoký, úřady prostě nebudou mít dostatek lidských zdrojů k tomu, aby je monitorovaly a na všechny dohlížely (a proto by se na to vykašlaly).

Takže dosáhnete prostředí svobodného tisku prostřednictvím decentralizace médií a pluralismu. Ale to bude možné pouze tehdy, pokud budou existovat různé firmy, které budou ochotny sponzorovat všechny tyto portály. (Nebo budou majitelé ochotni provozovat portál z vlastního přesvědčení a za nepatrné zisky z reklamy, jak to děláme my pozn. překl).

Televizní kanály, rozhlasové stanice, noviny, časopisy a webové stránky musí být někým financovány, takže musíte mít dobře rozvinutý reklamní trh s několika společnostmi a malými podniky ochotnými platit peníze těmto médiím.Je zřejmé, že jen bohaté země si mohou dovolit luxus svobodného tisku. V médiích nemůže existovat pluralismus, pokud v systému neexistují žádné peníze, které by byly vynakládány na reklamy.

Takže, řekněme, že pokud nějakým způsobem odstraníte vládu v Severní Koreji ve snaze dát jim „svobodu a demokracii,“ pluralismus v médiích se tam vůbec nevyvine, protože Severní Korea je chudá země a noviny a televizní kanály nebudou schopny vydělat peníze z reklamy, aby se udržely. Jen ta média, která financuje vláda, budou schopny zůstat nad vodou a stejně ovlivňovat veřejné mínění.

Takže žádná dobře rozvinutá ekonomika – žádná svoboda tisku. Svoboda projevu je plně dosažitelná pouze v bohatých zemích.

Ale je to pouze teoreticky.

Ve skutečnosti však stále neexistuje žádná záruka, že by masy získaly vyvážený pohled na tyto otázky, i když žijí v zemích se silnými ekonomikami.

Protože v každém systému, ti, kteří mají více finančních prostředků, mají často lepší způsob, jak šířit své pohledy a získávat „správné“ informace.

Takže, řekněme, že budete mít skutečně nezávislé noviny, které vydělávají peníze reklamou místního pivovaru, stále nebudete mít stejný počet publika, jako mají mediální magnáti, kteří vlastní několik televizních sítí, desítky webových stránek a kteří si mohou denně dovolit tisknout milióny kopií svých novin.

Velcí mediální magnáti a velké korporace mají také prostředky na to, aby najali nejlepší novináře a nejlepší propagandisty v průmyslu. Ti nejtalentovanější lidé budou pracovat pro ně, ne pro vás.

Dokonce, i když uspějete při vývoji úspěšné mediální platformy, jakmile dosáhnete určité hranice popularity, někdo z elity se to bude snažit koupit. Nebo odlákají vaše nejlepší zaměstnance na jejich stranu.

Pokusí se převzít vaší dynamiku a integrovat vaši platformu do svého systému.

Velcí hráči se zdroji vždy budou lepší v přesvědčování mas a v protlačení svých hlasů.

Internet může do jisté míry tento problém zmírnit, ale v kyberprostoru platí stejné pravidlo. Ti, kteří mají více finančních prostředků, jsou efektivnější při získávání svých bodů.

Váš kanál na Youtube (nebo blog v aplikaci WordPress) nebude schopen soutěžit s lidmi ze CNN a BBC, pokud jde o dosah publika, bez ohledu na to, jak zajímaví jste, nebo že hovoříte pouze pravdu. .

Budete vždy bezvýznamným okrajem vedle systému.

 

(Fort-russ/ svobodnenoviny.eu)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*