Světu vládne Lucifer, neboli Satan a jeho poskokové

Světu vládne Lucifer, neboli Satan a jeho poskokové

V září 2018 se ve Washingtonu D.C. objevila napodobenina „Palmyrské brány,“ které se také říká „Baalův oblouk,“ nebo „Baalova brána.“ Baal byl pohanský bůh, z poloviny býk a z poloviny člověk, kterého vyznávali starodávní Kanaanité a Féničané. Uctívání Baala proniklo i mezi tehdejší Židy a i Starý zákon se o něm na několika místech zmiňuje.

Baal byl bůh plodnosti, války a počasí. Postupem času se Baal stal zápornou postavou a byl přejmenován na Belzebuba, neboli Satana.

Obřady, přinášené této modle byly velmi náročné, protože vyžadovaly upalování nemluvňátek zaživa, údajně aby tím věřící získali Baalovu pozornost. Zatímco děti hořely, shromáždění se vyžívalo v hromadných orgiích, což mělo pohnout jejich modlu, aby seslala déšť na jejich pole. Takové chování vyústilo v mnoho nežádoucích těhotenství a tyto děti byly pak používány jako živé oběti pro jejich pohanskou modlu.

Původní brána stála ve městě Palmyra, v dnešní Syrii a to v ulici, kudy se šlo k Baalově chrámu. Každý, kdo šel do chrámu, musel touto branou projít jak na cestě tam, tak i zpátky.

V r. 2015 byl 2000 let starý Baalův chrám v Palmyře zničen teroristickými jednotkami ISIS. Velká část budovy, včetně portálu, sestávajícího z osmi sloupů, se zhroutila následkem výbuchu. Tento chrám byl organizací UNESCO považován za jednu z nejdůležitějších historických památek v Palmyře.

Ale proč napodobenina Baalovy brány ve Washingtonu D.C.?

Tato brána byla vystavena ve dnech 26.-30. září přímo ve městě. Jejímu odhalení byli přítomni i zástupci amerického Kongresu. Ta skutečnost, že se napodobenina Satanovy brány ocitla ve Washingtonu D.C. přímo na den narození Ježíše Krista (29. září), podporována a uznávána zástupci Kongresu, je vysoce symbolická.

Rok před tím byla Baalova brána vystavena při Globálním kulturním setkání G7, v březnu 2017 ve městě Taormina v Italii. Tohoto setkání se zúčastnily vedoucí osobnosti z Kanady, Francie, Německa, Italie, Japonska, Britanie, Evropské unie a Ameriky. Kromě brány byly vystaveny ještě kulturní památky z babylonského období. Krátké video ZDE.

Když si těchto událostí začneme všímat tak zjistíme, že napodobenina Baalova oblouku, která byla vyrobena za účelem jejího převážení po celém světě, se vyskytuje často při důležitých vládních akcích a většinou přímo v období významných satanických svátků.

  • Na londýnském Trafalgar Square se vyskytla mezi 19.-21. dubnem 2016, což byl satanický svátek Beltane.
  • V New Yorku byla mezi 18.-24. zářím 2016, kdy se konalo hlavní zasedání OSN, což bylo ve stejné době jako satanický svátek „rovnodenní.“
  • V Dubai, ve Spojených arabských emirátech byla mezi 12.-14. září 2017 přesně v době, kdy tam byl sjezd zástupců světových vlád.
  • Ve Florencii (Italie) byla mezi 27. březnem a 27. dubnem 2017, v období Kulturního sjezdu G7 (původně G8, ale Rusko bylo vynecháno). Satanistický rituál „Velký vrchol“ připadne na 25. dubna. Tohoto sjezdu se zúčastnili představitelé vlád z Ameriky, Německa, Japonska, Francie, Britanie, Italie a Kanady.

Někdo by si mohl myslet, že je to čirá náhoda. Ovšem toto není jediná rituální expozice současné doby. Je mnoho podobných, které záhadně rychle vyrůstají ve všech koutech světa.

Už jen když si uvědomíme, jak nedávno vztyčili novou „sochu“ kdesi v Praze na sídlišti a předtím „orloj“ v Brně – to všecko jsou falické symboly, neboli symboly, které zobrazují mužský pohlavní orgán. Ten kult, který je vztyčuje, což je kult těch, kteří si myslí, že jsou povoláni aby vládli světu, to je falický kult, doslova posedlý sexem.

Podle anglického spisovatele Matthew Delooze(1), tyto symbolické „sochy,“ včetně pyramid a jakýchkoliv jiných obelisků, jsou vztyčovány právě na místech, kde se často shromažďují velké davy lidí. Jako třeba při protestu, kde by asi ten protest měl své vyvrcholení než právě na nějakém takovém náměstí. A proto se tam vyskytuje i tento útvar.

Autor Delooze je toho názoru, že tyto symbolické „sochy“ sbírají zápornou energii davu a vysílají ji někam, kde ji naši tajní manipulátoři používají ke svému prospěchu. Údajně taková protestní demonstrace, plná rozhořčených a horlících jednotlivců, je pro tyto tvory, kteří jsou ve své podstatě záporní a proto potřebují zápornou energii, hotová hostina. Současně prý jim tímto dáváme najevo, že přijímáme jejich vládu a pokořujeme se jim. Na některých místech v Anglii jsou ještě přidány nápisy na zemi a když je lidé čtou, musí mít sklopené hlavy, takže opět, klaní se neznámým vládcům. Každá taková struktura, neboli „socha“ je uvedena do provozu satanistickým rituálem, který se odehrává v noci a pomocí kterého je objekt zasvěcen té či oné pekelnické bytosti. Někdy jsou použity i lidské rituální oběti.Není známo, ani není jasné, jakým způsobem je přenos záporné energie provozován. Toto není obor, ve kterém by mnoho z nás vynikalo. Zato satanisté to mají prozkoumáno a zřejmě to pro ně funguje, jinak by se s něčím takovým neobtěžovali.

Uvědomte si již to, že – jak říká Ole Dammegard, který natáčí videa o akcích pod falešným praporem, kdy jsou krizoví herci použiti na sehrání zdánlivých teroristických útoků, všecka tato v podstatě divadelní představení se pokaždé odehrávají v blízkosti buď obelisku, nebo pyramidy. Nikdy to neselže, jeden nebo druhý objekt je vždycky v blízkosti. A to, jak v Americe v současné době strhává BLM a Antifa sochy, to je opět asi předem domluveno, protože na ta místa určitě přijdou další falické symboly k přenosu našeho vzteku, zloby, nadávání, zuření a horlení, neboli naší záporné energie, která bude záhadným způsobem předávána oněm tajným manipulátorům, kteří údajně ani nejsou pozemské bytosti, jak je známe. Podle Davida Icke jsou to reptiliáni, neboli plazové, ještěři, krokodýli a draci.

Možná tomu všemu úplně nevěříte, pak se podívejte na další ukázky stejného šílenství. Největší vlakový tunel, zvaný Gothardův, který vede skrze švýcarské Alpy a je dlouhý 57 km, byl uveden do provozu pomocí satanistického rituálu, kterého se zúčastnili přední evropští hodnostáři, jako kancléřka Angela Merkel, francouzský president Francois Hollande, italský Premiér Matteo Renzi a jiní.

Celou ceremonii vedl člověk, převlečený za kozla (to je symbolicky ďábel), před kterým se všichni klaněli a vzdávali mu poctu. Na začátku obřadu napochodovala na scénu skupina pracovníků v oranžových uniformách, což mělo asi znázorňovat Nové společenské zřízení (NWO) a zotročené lidstvo. Pak se tam předváděla skupina tanečníků v bílém spodním prádle, kteří začali zaujímat výmluvné sexuální pozice. Nad scénou se vznášelo cosi, co měl být padlý anděl, neboli Lucifer. Skupiny vystupujících tam přenášely lebky rohatých zvířat, pak byli opět všichni ve spodním prádle a chovali se jako naprosto popletení, packali a potáceli se. Jiná scéna představovala původní pracovníky v oranžových oblecích bez vrchní části úboru jako mrtvé, oběšené a podobně. Člověk, převlečený za kozla běhal kolem všeho toho, křičel a choval se jako posedlý. Nakonec ho jedna z žen zabalila do bílého plátna, zatím co volala: „Ty jsi teď král tohoto světa.“ Obrázky na stránce uvedené shora.

Olympijské hry v Londýně v r. 2012 byly rovněž plné satanistické symboliky. Scény, kde děti byly ukládány do nemocničních postelí a posléze byly pronásledovány celými zástupy duchů a zločinců, vedených obrovskou postavou Lorda Voldemorta, což je záporná postava z pochybných čarodějnických knih „Harry Potter,“ napsaných anglickou autorkou J.K. Rowlings.

Anebo symbolická scéna, kdy tanečník sebere malému chlapci míč, což má symbolizovat jeho duši, kterou se chlapec marně snaží dostat zpátky. Scéna končí, když skupina tanečníků chlapce obklopí ze všech stran a on zvedne ruce nad hlavu, vzdává se.

Shora vypadal celý olympijský stadion jako obrovské oko s rozsvícenou zornicí a nakonec postavili účinkující přímo na scéně velikou pyramidu. Pak byl promítán John Lennon na obrazovce a sbor dětí, všecky v bílém (bílá je barva OSN), zpíval jeho píseň „Imagine,“ ale pouze některé vybrané fráze, neboli v hrubém překladu:

Představ si, že neexistují žádné země,

není to obtížné,

pak není nic, kvůli čemu by bylo nutné zabíjet či umírat

a ani žádné náboženství,

představ si, že lidé žijí v míru.

Můžeš říct, že jsem snílek, ale já v tom nejsem sám

a já doufám, že se ke mně přidáš

a svět bude sjednocen.

Představ si, že není majetek,

kdoví, jestli to dokážeš.

Není potřeba chamtivosti ani hladu,

je to bratrství člověka …

A nakonec, symbolický pták Fénix, který se vynořil z koule, která symbolizovala oheň, se vznesl nad scénu. Fénix je mystický pták, který shořel a ze svého vlastního popele se znovu zrodil. Je to velmi silná okultní symbolika. A zatím co Fénix vlál v pozadí, skupina Take That zpívala píseň „Rule the world,“ neboli „Vládni světu.“ Obrázky na stránce zmíněné shora.

Jako další, během pamětních „bohoslužeb“ ve zbořeninách World Trade Center, na paměť 911 opět, obrovský kruh, který ležel na zemi byl obstoupen různými skupinami lidí, takže celek tvořil oko, viz obrázek. Krátké video ZDE. Bylo to oko „vše vidící,“ oko egyptského boha Horuse, symbol královské moci, ochrany a dobrého zdraví.

Podobné rituály a zasvěcení objektu Satanovi se odehrávaly při otevření tunelu, spojujícího Evropu s Anglií a při mnoha jiných příležitostech. Bohužel, kvůli tvrdé cenzuře, kterou provádí Google, není snadné dokumenty o těchto událostech sehnat.

Dokonce i „starý pán v křesle,“ jak si říká, neboli Dr. Vernon Coleman ve svém novém videu říká zhruba, že: „Platíme naši vládu a naše úředníky na to, aby nás terorizovali. Jsou to Satanovi pomocníci a jsou dnes všude kolem nás.“

Možné vysvětlení

Ti, kteří rozumí biblické historii říkají, že současné světové problémy jsou v podstatě druhem spirituálního boje. Je to boj mezi dobrem a zlem. Satan, původce všeho zla a ničitel zkouší zkoruptovat celý svět. Kdysi dávno prý měl Lucifer, jako jeden z andělů, spor s Bohem. Bůh chtěl světu vládnout láskou a mírem, zatím co Lucifer, nebo také Satan, byl zastáncem diktátu, zákonů, zákazů, trestů a násilí. Když byl Lucifer spolu s jeho následovníky svržen z nebe, Bůh mu dal možnost jeho názory ověřit. Svěřil mu vládu nad světem na určitou omezenou dobu, během které měl tento padlý anděl možnost dokázat, že jeho názor na vládu nad lidstvem je ten správný. Údajně to Bůh učinil proto, že kdyby Satana přímo zavrhl, my, lidé bychom mu to měli za zlé. Proto mu musel dát možnost ukázat, co umí.

A období Satanovy vlády se blíží ke konci.

Nikdo neví, kdy přijde konec. Ví to jen Satan sám, snad jeho podřízení a Bůh. Ale je zjevné, že ten konec je velmi blízko a že celé protilidské a spiklenecké hnutí panikuje. Jejich způsob vlády se neosvědčil, což je zjevné. Proto z nás chtějí udělat chodící mumie pomocí očkování a jiných triků. Protože když neuspěli, pak má být podle předpovědi Lucifer i s jeho věrnými svržen do hluboké propasti, kde bude uzamčen na tisíc let.

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*