Světu je třeba vrátit stabilitu a řád rozvrácený vinou USA!

Světu je třeba vrátit stabilitu a řád rozvrácený vinou USA!

Svět se v současné době zmítá v chaosu válek, regionálních konfliktů a přistěhovaleckého exodu z rozvrácených arabských zemí, ve kterých vinou amerického vměšování a vojenských invazí mnohdy nezůstal „kámen na kameni“!

Zpupnost a arogance amerických politiků a jejich evropských spojenců a následovníků nezná hranic a to ani těch virtuálních, ani těch skutečných! Něco jako suverenita, nebo právo na samostatnou volbu zřízení a vládců v jiných zemích, pokud to nejsou vlády vyloženě proamerické (rozuměj takové, co skáčou, jak guru z Washingtonu píská), nemají vůbec žádnou šanci na přežití a realizaci!

Organizování převratů a „revolucí“ v zemích se zřízením, které se nelíbí politikům z USA, je denním chlebíčkem CIA již po několik desítek let. Americkým vládcům přitom nikdy nešlo o nic jiného, než o ekonomický prospěch své země za každou cenu, pokud možno bez práce a na úkor druhých a především o obrovské zisky průmyslových korporací, jejichž majitelé jim platí volební kampaně a jsou skutečnými vládci USA!

ostnaty drat usa

Díky této agresivní politice je svět v současnosti na pokraji propasti hned dvou možných velkých válek (USA – Rusko, nebo USA – Čína) a probíhá nebývalý vzestup islámského radikalismu, který vzešel z organizací, které vycvičil a financoval Washington! Jedná se o bojovníky tzv. islámského státu, tedy IS, kteří se neobjevili ve světě zničehonic z vzduchoprázdna, nýbrž vzešli z uskupení, která vycvičila CIA na rozkaz politiků z USA!

Podpora tzv. revolučních skupin (složených především právě z islámských radikálů a pašeráků zbraní a drog) proti podle americké propagandy „arabským diktátorům“ vedla k destabilizaci daného regionu, světového řádu a pořádku v celém světě! Jediným skutečným cílem amerických válečných jestřábů, nebo možná lépe řečeno supů, přitom bylo a je zničit každou zemi, která by se mohla stát jejich ekonomickým konkurentem a nemá dost silnou armádu na to, aby se americké invazi mohla ubránit!

Díky této absolutní aroganci moci a absenci humanity a úcty k druhým zemím, je v současnosti Evropa doslova zaplavována muslimskými přistěhovalci, kteří přibývají v řádech až desítek tisíc týdně a doslova s prominutím obsazují a vyžírají evropské země! Tito proti Evropanům mentálně úplně jiní, našemu způsobu života úplně cizí lidé už začínají především v jihoevropských zemích dokonce vytlačovat místní obyvatelstvo a obsazovat domy původních obyvatel těchto zemí!

Tito přistěhovalci, mezi nimiž se skrývá i velké množství islámských radikálů se nechtějí vzdávat svých zvyklostí a své víry, ale naopak hlásají to, že Evropané se musí přizpůsobit jim a někteří jdou tak daleko, že vykřikují, že Evropané jim budou za 15 – 20 let sloužit! Je třeba to všechno zastavit, dokud je čas! Je třeba se postavit americké domýšlivosti a aroganci a sesadit tuto zemi z pomyslného trůnu, na kterém sedí! Je třeba, se postavit také Bruselu, který diktuje České republice a ostatním zemím, že musí uprchlíky přijímat a určuje i v jakém počtu!

Východiskem z tohoto pekla, které Evropu a celý svět čeká, pokud se nic nezmění, je rozpuštění EU, odmítnutí smlouvy o volném obchodu TTIP s Amerikou, spolupráce svobodných a nezávislých evropských zemí s BRICS (nebo přímo vstup do této čistě hospodářské aliance) a uzavření hranic pro uprchlíky ze zemí rozvrácených Amerikou (ať si je živí ti, kteří zničili jejich domovy a stanou se občany USA)!

V celé Evropě, by se stejně jako v Británii mělo konat referendum, na jehož základě si občané sami rozhodnou, zda zůstat v EU, která politicky diktuje svým členským zemím zákony, které jim škodí a které je omezují a určuje jim, že musí přijímat uprchlíky, jejichž cílem je ovládnout a nakonec zotročit původní obyvatelstvo, nebo EU opustit a stát se opět těmi, kdo si sami rozhodují o své budoucnosti a svém osudu!

Stejně tak by se mělo vyhlásit referendum o členství v NATO, které není obrannou aliancí, jak nám naši politici tvrdí, nýbrž agresorem v mnoha zemích světa a viníkem neuvěřitelného utrpení milionů nevinných lidí, kteří se provinili pouze tím, že žili v zemích, která se stali cílem americké agrese (ač je to neuvěřitelné USA vedli během své, proti Evropě velice krátké historie více než 200 dobyvačných válek)!

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*