Švédský profesor odsouzen za to, že prohlásil, že muž a žena jsou biologicky odlišní

Švédský profesor odsouzen za to, že prohlásil, že muž a žena jsou biologicky odlišní

Po obvinění ze strany studentů, profesor jedné ze švédských předních akademických institucí odmítl vzdát se svého přesvědčení v biologické rozdíly mezi muži a ženami a držel se svého kréda, že pohlaví nemůže být považováno jen za sociální konstrukt.
Germund Hesslow, profesor neurofyziologie na Lundské univerzitě, byl požádán o omluvu kvůli jeho údajným „transfobním“ a „antifeministickým“ názorům, které jsou v rozporu s takzvanou „hodnotovou základnou“, informovala švédská webová stránka Academic Rights Watch.

Hesslow po mnoho let absolvoval kurz o „Dědictví a životním prostředí“ v lékařském programu Lundské univerzity. Ve svém kurzu se profesor odkazuje na empirický výzkum, který podporuje jeho tvrzení, že rozdíly mezi muži a ženami jsou biologicky dané a nelze je považovat za „samotné společenské konstrukty“, což je zcela v protikladu s trendem dominujícím v genderových studiích.

Po stížnosti feministické studentky, která považovala Hesslowův kurz za „jeho osobní antifeministickou agendu,“ Christer Larsson, předseda programového výboru pro zdravotní výchovu vyzval Hesslowa na kobereček k vedení. Hesslow byl požádán, aby se „distancoval“ od svých dvou tvrzení: „Homosexuální ženy mají mužskou sexuální orientaci“ a další o transsexualitě: „Zdali je to sexuální orientace, je otázkou definice“ – což profesor odmítl udělat.

„Myslím, že jsem udělal dostatek, abych vysvětlil a obhájil volbu mých slov. V určitém okamžiku je třeba požádat o smysl poměru mezi účastníky. Kdyby se stalo přijatelné, aby studenti zaznamenávali přednášky s cílem najít kompromisní formulace a pak přimět pracovníky fakulty ke schůzím nad dlouhými dopisy, měli bychom zcela zanechat lékařské výchovy. Fakt, že tato situace zašla tak daleko, je protože většina studentů nemá tento postoj,“ napsal Hesslow ve své odpovědi.

Dále Hesslow odmítl obvinění z toho, že má „politickou agendu“ s tím, že jeho jedinou „agendou“ je nechat vědu proniknout a řídit všechny univerzitní řízení.

„Ideologie, politika a předsudky tvoří konvenční pohled, nikoli vědu,“ zdůraznil.

Takzvaná „hodnotová základna“ je švédský koncept, který se vyvíjel v posledních desetiletích, aby popsal společný etický základ společnosti. Ve Švédsku musí všechny školy dodržovat společný etický základ, který zahrnuje myšlenky jako svatost lidského života, individuální svobodu a bezúhonnost, rovnostářství a rovnost pohlaví.

Lundská univerzita je nejstarší školou ve Skandinávii. Má akademický personál s přibližně 5000 přednášejícími a přibližně 42 000 studenty a je neustále zařazována mezi 100 nejlepších světových univerzit.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*