Švédsko: Nová dětská Bible obsahuje krajně levicovou ideologii genderu a rozmanitosti a tvrdí, že Bůh je asexuál

Švédsko: Nová dětská Bible obsahuje krajně levicovou ideologii genderu a rozmanitosti a tvrdí, že Bůh je asexuál

První švédská Bible pro děti po více než čtvrtstoletí, která byla přeložena z řeckých a hebrejských textů, obsahuje krajně levicovou ideologii genderu a rozmanitosti, která mimo jiné tvrdí, že Bůh je asexuální.

Výzkumný pracovník, redaktor a spisovatel nové bible Sören Dalevi, biskup v ultraliberální luteránské církvi Švédska, zkoumal dětské bible a překládal texty z řečtiny a hebrejštiny, než vytvořil vlastní verzi knihy – něco, co se od vydání Bible pro děti v roce 1995 nedělalo, píší švédská státní média.Daleviho kniha se od dříve vydaných dětských biblí liší mimo jiné tím, že vůbec nebyla přeložena z angličtiny.

Nová dětská bible se vyznačuje krajně levicovými pohledy na pohlaví a rozmanitost – obojí se dosud v bibli pro děti neobjevilo. Podle SVT Nyheter má kniha „různorodost postav, na rozdíl od starších verzí, kde jsou většonou běloši“, a naznačuje, že Bůh je asexuální, a tvrdí, že není dáno, že Bůh stvořil muže před ženou.

Dalevi tvrdí, že jeho verze je více v souladu s původními texty použitými k sestavení prvních biblí.

„Výchozím bodem bylo vytvořit dětskou bibli, která ve Švédsku předtím velmi dlouho neexistovala. Jmenovitě takovou, která obsahuje jak příběhy, chvalozpěvy, nejslavnější modlitby, tak ilustrační styl švédských dětských knih, který je velmi unikátní,“ říká Dalevi.

Za ty roky se změnilo to, jak se Švédská církev snažila děti sblížit a co se je snažila naučit. Například v nedělní škole v 50. letech se děti učily o katechéze, aby je připravily na přijetí křesťanských svátostí. V osmdesátých a devadesátých letech se však zdálo, že církev předává „dětsky přívětivější“ poselství, které se týkalo laskavosti. Dnes Švédská církev věří, že je důležité, aby děti mohly nezávisle přemýšlet o příbězích obsažených v Bibli.

„Když se podíváte na nedávno vydané dětské bible, myslím, že charakteristickým rysem je, že jste se neodvážil střídat. Pro biblické texty, které my dospělí považujeme za „obtížné“, to bylo obtížné. Myslím, že děti potřebují přemýšlet o svých životech i prostřednictvím těžkých příběhů,“ řekl Dalevi.

Marcus-Gunnar Petterrson, člen Švédské knižní akademie pro děti, který je zodpovědný za ilustrace knihy, se věnuje do očí bijícímu revizionismu knihy Genesis a říká: „Dávali jsme si pozor, abychom neřekli, že Eva je to či ono. Adam a Eva jsou také spolu, srovnáváme je. Neděláme z Evy hříšnici, ale je to vlastně něco, co dělají společně. To je něco, co můžeme v této bibli udělat jinak.“

Dětská Bible byla vydána nakladatelstvím Speja a skládá se ze 43 biblických příběhů.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*