Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? (veřejná výzva biskupům ČBK)

Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? (veřejná výzva biskupům ČBK)

Byzantský katolický patriarchát k otázce islamizace napsal:

Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka (8. 9. 2015)

Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání? (12. 9. 2015)

Kardinál Duka – falešný samaritán (13. 9. 2015)

Každý normální člověk ví, že v situaci, která nastala, nejde o milosrdenství k uprchlíkům, ale o rafinovanou islamizaci českého národa. Přirozený a oprávněný strach už dozrál do konkrétních, opakovaných demonstrací. Co ale v tento rozhodný moment dělají církevní služebníci? Dělají totéž, co někteří zrádní politici: kopou Čechům hrob. Dnes se katolická hierarchie stává nástrojem sebezničení křesťanství a opiem českého národa! Tvoří jednotu ducha s globalizační špičkou a věrně jí slouží. Proto musí konat pokání!

jezis kristus

V červenci ČBK a pak 6. září František projektovali do každé farnosti aspoň jednu muslimskou rodinu. Pro zdravě myslícího člověka je to šílenství a vlastizrada. Arcibiskup Graubner se zdánlivě vyslovil proti tomuto sebezničujícímu programu. Ve skutečnosti jde o pokrytecký alibismus, který se projevil i v otázce gay pride (viz Otevřený dopis arcibiskupu Graubnerovi z 6. 8. 2015).

Pravda se pozná po konkrétním skutku. Proto tímto veřejně, před celým národem, vyzýváme arcibiskupa Graubnera, ať tyto dny pověří všechny kněze arcidiecéze, aby se v den sv. Václava 28. 9. 2015 zúčastnili v Olomouci svatováclavské manifestace. Průvod ať vyjde od katedrály sv. Václava směrem k náměstí až k sousoší Sv. Trojice. Ať zaváže každého kněze, aby každá farnost symbolicky poslala alespoň jednu rodinu a vzala s sebou malý transparent, kterým vyjádří protest proti islamizaci své farnosti.

Kéž gesto provedení svatováclavské manifestace následují po příkladu arcibiskupa Graubnera i ostatní biskupové. Stačí zvednout telefon: „Jdeme na to!“ a kněží pak v neděli oznámí věřícím, že v pondělí 28. 9. 2015 je v diecézním městě celokatolická manifestace za záchranu národa. Toto bude konkrétním gestem pokání a vyznání víry pro každého biskupa, který jako dobrý pastýř půjde v čele této manifestace. Po zpěvech náboženských písní a modlitbách, až na závěr zazní svatováclavský chorál, rozhodně každému upřímnému Čechu potečou slzy pokání, ale zároveň i radosti. Věříme, že Bůh pro toto gesto víry zachrání český národ na přímluvu svatého Václava i českých hrdinů víry – svatých českých mučedníků.

Kéž katolíci z Prahy podpoří i podobnou protestní akci horlivých Čechů v 14:00 tentýž den na Hradčanském náměstí.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Svatováclavská manifestace – i s českými biskupy? (veřejná výzva biskupům ČBK)

  • Kdo uvěří této zprávě ? Je to možné, že se to děje v našich dnech?
    Petice na petice24.com: „Imigranti ? Podpisem za Pravdu, která právě vítězí …“

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*