Svátek práce-první máj. Dnes už jen podvod a klam

Svátek práce-první máj. Dnes už jen podvod a klam

Svátek práce máme za dveřmi, ale víme, co znamená?? Víme, že byl zneuctěn ve smyslu svého prvotního významu?? Víme, že KSČM se podílí na jeho hrubé dehonestaci?? Bohužel jsme zapomněli a dnešní mladá generace nejen že neví co je svátek práce, ale ona neví, co je práce všeobecně.

Práce je základním kamenem k slušné a poctivé existenci člověka. Je to nejvíce rozšířený způsob legální obživy každého jedince. Je to také základní pilíř ekonomické prosperity firem a státu. V dnešní době se na tyto základní věci zapomíná a v mnoha ohledech je práce vnímána tak, že kdo je nucen živit se prací, je na tom vlastně nejhůře ze všech. V České republice to takto alespoň je. Každý ekonomický činný subjekt využívá práci dělníků-na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby však dělník, řemeslník, zdravotní sestra aj. dostávali za svou práci adekvátní mzdu a za své státu odvedené daně životní jistoty. Obojí značně pokulhává. Navíc zaměstnavatelé si mnohdy neváží práce svých dělníků, natož dělníků samotných. Znám ze své praxe mnoho případů, kdy je s dělníkem jednáno hůře než s dobytkem a že má dělník-člověk hodnotu pouze výrobního nástroje. To je pro 21 století poněkud smutné konstatování..

Svátek práce máme možnost slavit díky dělnickému a komunistickému hnutí, které správně pochopily, že práce není jen prázdné slovo, ale společenská hodnota. Snad nejvíce si lidé vážili práce za první republiky, v době velké světové ekonomické krize, kdy se nezaměstnanost blížila ke 30 % práceschopného obyvatelstva. Výkladní skříně byly plné zboží, ale nikdo je téměř nekupoval. Lidé neměli peníze, protože neměli práci a ti co práci měli, tak pracovali za almužnu, která stačila na přežití v bídě. V této době lidé nejvíce pochopili, co pro ně práce znamená a také pochopili, že slavit svátek práce není jen nějakou pozou. Komunisté v tomto boji hráli nejdůležitější roli a vybojovali osmihodinovou pracovní dobu a další sounáležící záležitosti. Bohužel se na to vesměs zapomnělo a po komunistech se všeobecně plive, přičemž jejich zásluhy v tomto boji jsou největší. Dnes to každý vnímá jako samozřejmost, ale dříve tomu tak nebylo ani náhodou.

Skutečně třicátá léta minulého století byly pro mnohé lidi doslova očistcem. Děti umíraly hlady nebo na nemoci, protože na lékaře lidé neměli peníze. Tehdy se léčilo jen za peníze!! Kdo je neměl, musel zemřít. Když probíhaly hladové bouře v Československu, tak lidumil tatíček Masaryk nechal střílet do hladových dělníků a dětí. Ano-taková to byla doba, když nebyla práce a peníze. Mnoho lidí tedy zemřelo hlady nebo pod kulkami pořádkových jednotek. Chápete již důležitost práce???

Komunisté po roce 1948 vydali zákon, který každému občanu garantoval právo na práci, ale také na straně druhé povinnost pracovat, aby nemohl parazitovat na společnosti. Kdo nepracoval, byl trestán dle zákona o příživě, neboť se přiživoval na společnosti. Myslím, že tyto zákonné normy byly zcela v pořádku a ve své době nadčasové. Dnes bychom mnozí jistě byli rádi, kdyby takový zákon platil. Nemohlo by být takových Kalousků či Bendů, ale také lidí bez domova. Nebylo by rodičů, kteří by neměli prostředky na zaplacení obědů dětem ve školní jídelně atd. K naší smůle byly tyto právní normy zrušeny za vlády jednoho kulisáka, který mlel cosi o tom, že tyto zákony nejsou dost demokratické.

S velkým zármutkem sleduji počínání KSČM, která dělá ze svátku práce jakousi nostalgickou jízdu, přičemž je li KSČM stranou komunistickou, tak by měla stát při oslavách svátku práce v první řadě s dělnickou třídou. Proč tomu tak není. Proč oslavy svátku práce mají v podání KSČM komorní průběh?? KSČM přestala stát po boku dělnické třídy, přestala být základním prvkem sjednocení dělnické třídy a umocňovačem jejího uvědomění. Tím se odchýlila zásadním způsobem od elementárních principů komunistického hnutí, od filozofie Marxismu. Jelikož se KSČM stala běžnou politickou stranou, fungující na obdobných principech jako strany ostatní, tedy i ty, které silně propagují kapitalismus, nemá již morálního práva slavit svátek práce. Navíc někteří její příslušníci jsou podnikatelé a zaměstnávají dělníky, přičemž je vykořisťují jako klasičtí kapitalisté. Tímto nemohou stát ani po boku dělnické třídy.

Svátek práce je svátkem pracujících a jejich díla-nepošlapávejme jej a nenechme jej pošlapávat.

 

(Ilustrační obrázek Foto: Státní okresní archiv Klečůvka)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Svátek práce-první máj. Dnes už jen podvod a klam

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*