Studie: Země by mohla čelit dalšímu vyhynutí.

Studie: Země by mohla čelit dalšímu vyhynutí.

Zvířata na Zemi i nadále mizí závratnou rychlostí, což by mohlo mít za následek další masové vymírání v příštích několika staletích, a to i přesto, že se vědci snaží pochopit rozsah tohoto problému, uvádí studie zveřejněná v časopisu Nature.

 

Tisíce zvířat každým rokem vyhyne, nadále roste tlak na zvířecí druhy, a to i přes obnovenou politiku ochrany přírody po celém světě, která se má pokusit tento proces zpomalit.

Foto: Reuters / Thomas Mukoya
Foto: Reuters / Thomas Mukoya

„Obecně platí takový stav, že se biologická rozmanitost zhoršuje, v mnoha případech výrazně,“ uvedl Derek Titterson, mořský ekolog střediska United Nations Environment Program’s World Conservation Monitoring Center v Cambridge ve Velké Británii, kterého citoval časopis Nature.

Takzvaný Červený seznam ohrožených druhů, sestaven Mezinárodní unii pro ochranu přírody zjistil, že momentálně existuje 46.000 kriticky ohrožených druhů.

seznam ohrozenych druhu

http://www.nature.com

Zpráva také zjistila, že v největším ohrožení jsou obojživelníci, je známo 41 procent druhů, které jsou před zánikem. V druhé řadě jdou to savci, se 26 procenty ohrožených druhů. Třináct procent druhů ptáků také čelí nebezpečí, že budou vymazáni z povrchu Země.


Nicméně, výzkumníci studie zkoumali jen čtyři procenta z 1,7 miliónu druhů, které byly popsány vědci, takže je pro skupiny obtížné určit spolehlivou úroveň hrozby. Například, ryby, hmyz a plazi nebyly dostatečně posouzeny.

Současné odhady skutečného počtu druhů na planetě, se prudce snížily ze dvou miliónů na 50 miliónů. Mezi hlavní hrozby patří lidská činnost, jako je například zemědělství a myslivost, jakož i možnost, že zánik může urychlit změna klimatu.

Ale vymírání druhů není ničím novým. V posledních 3.5 miliardách let vymřelo více než 95 procent všech druhů.

 

 

zdroj : http://rt.com

 

Loading...

Podobné články