Studie německé univerzity: COVID s největší pravděpodobností unikl z wuhanské laboratoře

Studie německé univerzity: COVID s největší pravděpodobností unikl z wuhanské laboratoře

Významný německý vědec z univerzity v Hamburku zveřejnil závěry roční studie, která dospěla k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou pandemie koronaviru je únik z Wuhanského virologického institutu.

Na studii dohlížel profesor Dr. Roland Wiesendanger, světově uznávaný odborník na nanotechnologie, a trojnásobný držitel grantu Evropské výzkumné rady Advanced.

I když jeho nejnovější studie nebyla v této době podrobena recenzi, Wiesendanger je autorem nebo spoluautorem více než 600 vědeckých publikací a několika knih.

Hamburská univerzita vydala tiskovou zprávu, v níž podrobně popisuje závěry studie Wiesendangera.Dospívá k závěru, že „jak počet, tak kvalita nepřímých důkazů ukazují na laboratorní nehodu ve virologickém ústavu ve městě Wuhan jako příčinu současné pandemie“.

Rok trvající studie vycházela z „vědecké literatury, článků v tištěných a online médiích a osobní komunikace s mezinárodními kolegy“.

Wiesendanger uvádí, že „neposkytuje vysoce vědecké důkazy, ale poskytuje dostatek a závažné nepřímé důkazy“

Klíčovými body studie jsou:

Nebylo identifikováno žádné  hostitelské zvíře, které by mohlo usnadnit přenos patogenů SARS-CoV-2 z netopýrů na člověka.

Virus SARS-CoV-2 se překvapivě dobře spojuje s lidskými buněčnými receptory a proniká do lidských buněk… což naznačuje nepřirozený původ patogenu SARS-CoV-2.

Výzkumná skupina ve Wuhanského virologického institutu již mnoho let geneticky manipuluje s koronaviry s cílem učinit je pro lidi nakažlivější, nebezpečnější a smrtelnější.

Existuje řada přímých odkazů na laboratorní původ patogenu SARS-CoV-2.

Profesor Wiesendanger konstatuje, že „kritické vědecky podložené zkoumání otázky původu současné pandemie má velký význam již dnes, protože pouze na základě těchto poznatků lze učinit přiměřená opatření, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu podobných pandemií v budoucnosti“.

„To už nemůže zůstat záležitostí malé skupiny vědců, ale musí se to naléhavě stát předmětem veřejné debaty,“ dodává Wiesendanger.

Studie doplňuje již tak objemnou existenci důkazů ukazujících na to, že příčinou pandemie byla nehoda v laboratoři, přičemž pokus o utajení ze strany komunistického čínského státu byl usnadněn nečinností Světové zdravotnické organizace, která měla zkoumat původ do velké hloubky.

Už dříve vyšlo najevo, že wuhanská laboratoř uchovávala vzorek koronaviru, který byl z 96,2 % stejný jako Covid-19 téměř deset let. To podnítilo spekulace o původu viru.

Několik významných výzkumníků a vědců také poznamenalo, že vzhledem k této skutečnosti musí být laboratoř prozkoumána.

Předchozí zprávy navíc naznačovaly, že institut převzal zásilku některých nejnebezpečnějších patogenů na světě jen několik týdnů před vypuknutím koronaviru. Je také známo, že laboratoř manipulovala s přírodními patogeny a mutovala je, aby se staly infekčními.

Zpravodajské služby po celém světě také vyzvaly k prozkoumání Wuhanské laboratoře.

Čínští virologové nedávno uprchli z Hongkongu a v podstatě přeběhli na Západ, přičemž měli důkazy proti Komunistické straně Číny týkající se její role v pandemii COVID-19.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Komentář “Studie německé univerzity: COVID s největší pravděpodobností unikl z wuhanské laboratoře

  • Tvrzení Němců nahrává hypotéze, že virus unikl při pokusu ukrást ho v labratoři. Na bývalém zastupitelství USA ve Wuhanu Američané zakopali podezřelé kontejnery. Právě Američané se pohybují po celém světě a epidemie se začala šířit v místech, kde mají vojenské základny.
    Nenechme se oblbovat teoriemi, ať vypadají jakkoliv věrohodně. Zejména němečtí vědci jsou ochotni z ideologických důvodů ohnout jakákoliv fakta. Smiřme se s tím, že se původ viru zřejmě nikdy věrohodně neprokáže a obviňovat kohokoliv jen z ideologických důvodů je nesmysl.
    Nyní bychom se měli soustředit na důkladnou kontrolu politiků, kteří pandemii zneužívají ve svůj prospěch. Nehorázné kšefty s rouškami, respirátory, testy, vakcínami, uzavírání obchodů a služeb, které nedokáží zatlačit dostatečně na politiky … Zneužívání pandemie k posilování moci, navyšování rozpočtu, aby bylo co rozkrádat, zakázky bez výběrových řízení … Je toho hodně a nadělá to větší škody, než samotný virus.
    Virus nezná ideologii, nerozlišuje, zda nosíte roušky nebo ne, najde si každého. Je jen otázka, kolik škod udělají politici ve snaze na viru zbohatnout.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*