Středověká islámská ideologie je neslučitelná s evropskými hodnotami!

Středověká islámská ideologie je neslučitelná s evropskými hodnotami!

Evropské země vycházející z křesťanské kultury jsou založené na křesťanských tradicích a jejich hodnotách, což je v přímém rozporu s islámskými tradicemi, které do Evropy přinášejí muslimové v rámci nelegální imigrace.To, že nelegální imigrace muslimů do Evropských zemí je velký problém a bezpečnostní hrozba, veřejně přiznávají i zastánci a sympatizanti Angely Merkelové, která od roku 2013 až do současnosti umožnila vstup několika milionům nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie. Tito imigranti, z nichž většina vyznává nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, se nechtějí začlenit do místních společenství, které zde respektují nastavené tradice a zvyky. Tito imigranti si postupně budují své místní komunity a někdy i na úkor místních občanů začínají nastolovat nové pravidla soužití ve společnosti, a to v souladu s islámskou ideologií.

Ve většině velkých evropských měst, kde už jsou některé čtvrti ovládány muslimy, se označují jako tzv. no-go zóny. Analytik Soeren Kern z newyorského think-tanku Gatestone Institute ve svých zprávách již několik let zmiňuje, že tyto no-go zóny jsou např. v Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švédsku a definuje je jako „muslimy ovládané čtvrti, které jsou do značné míry zakázány pro nemuslimy a jsou místem, kde vláda ztratila kontrolu a nemůže prosazovat právní stát, a kde se žije dle islámského práva šaría.“ V posledně zmiňovaném Švédsku uvedla místní policie ve zprávě o bezpečnosti z roku 2016, že v celé zemi identifikovala celkem 53 oblastí, kde výrazně stoupla kriminalita a sociální nepokoje, což v převážné míře měli na svědomí mladí muslimové z přistěhovaleckých rodin. Švédská policie v rámci prošetřování těchto protiprávních jednání musela hledat jiné formy řešení, než běžně používá.

A jak je na tuto skutečnost nazíráno u nás? Problém spojený s islámskou kulturou si uvědomují i ti, kteří patří mezi tzv. „pražskou kavárnu“ a jako příklad uvedu výroky psychologa Daniela Štrobla, které zveřejnil server Reflex.cz. Daniel Štrobl v současné době pracuje jako soukromý psycholog, psychoanalytický psychoterapeut a lektor profesního vzdělávání. Řadu let pracoval jako vojenský psycholog AČR a sám se počítá mezi tzv. „pražskou kavárnu“. Štrobl uvádí, že islám je jiná liga, že imigranti mohou za výrazný nárůst znásilnění v zemích EU, že Evropa nevěří vlastní kultuře, varuje před přijímáním muslimů a upozorňuje na odlišné islámské tradice. Ty totiž nejsou kompatibilní s evropskou kulturou. Jde podle něj hlavně o vztah k ženám a komunitě. Dále uvádí, že národnost není problém, islám není problém, ale islámská tradice ano. Daniel Štrobl, který poznával místní obyvatele při práci s vojáky v Afghánistánu a Iráku, varuje před přijímáním muslimů. Dále poukazuje na knihu, která popisuje situaci v rakouském školství, kde se muslimové odmítají učit věci, které nejsou v koránu a běžně šikanují nemuslimské dívky. Též dodává, že kdyby imigranti dodržovali zákony, tak by tu problém nebyl, ale zároveň přiznává, že k tomu nikdy nedojde. Ohradil se i proti datům zveřejněným v Německu, která uvádějí, že Němci jsou se soužitím s imigranty většinou spokojeni, a také že jsou upravovány německé policejní statistiky o kriminalitě spáchané imigranty a doporučuje imigraci omezovat.

Hnutí SPD zastává dlouhodobý názor, že celá Evropská unie bude ještě dlouho nést následky své vstřícné politiky, spočívající v přijímání imigrantů z muslimských zemí, kteří sebou přinášejí svou nenávistnou ideologii, zákony a praktiky neslučitelné s evropskou kulturou. A to je velká hrozba, která bude stát za rozpadem EU. To už si pomalu začínají uvědomovat i ti, kteří vstup nelegálních imigrantů do zemí Evropské unie podporovali.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*