Stop migraci a razantně zpřísnit azylovou a vízovou politiku.

Stop migraci a razantně zpřísnit azylovou a vízovou politiku.

Toto je druhá z oblastí, kterou se chci v Evropském parlamentu zabývat a hájit tak zájmy České republiky v této instituci.

O migraci jsem nejen já napsal snad již úplně vše. Masová migrace přináší obrovské problémy bezpečnostní, zdravotní, ekonomické i sociální. Jejich neřešení s ohledem na miliony migrantů z jiných kontinentů a zcela odlišné kultury evidentně směřují k obrovským problémům v řadě zemí Evropy, které mohou velmi snadno eskalovat do občanské války, která by se nepochybně prohnala celým našim kontinentem s katastrofálními důsledky pro stamiliony lidí, naši republiku nevyjímaje.Politická snaha o legalizaci masové nelegální migrace je skandální a extrémně nebezpečná a čelíme jí ve stále se zvyšující intenzitě.

Stejné je to s naprostým uvolněním azylové a vízové povinnosti v celé Evropě, i v naší republice.

Zabránit další migraci není z technického pohledu a možností ozbrojených složek nikterak složité. Lze jej realizovat bleskově. Naprosto ale schází politické zadání v tomto směru.

To samé politické zadání chybí v okamžitém zpřísnění azylové a vízové politiky.

Jaká bývalý policista pohraniční policie velice dobře vím, co to znamená střežení tzv. „zelené hranice“.

Jako pracovník Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR jsme navrhovali legislativní opatření a interní směrnice pro výkon služby jak k výkonu střežení našeho výsostného území, tak i právě v oblasti azylové a vízové politiky. V polovině 90. let totiž byla masová migrace z jiných kontinentů ještě vnímána negativně. Tehdy šlo zejména o exodus lidí z regionu Srí Lanky, kde probíhala obrovská genocida civilního obyvatelstva. Česká republika byla tehdy zemí tranzitní.

Jako pracovník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování jsem řešil i kauzy mezinárodních převaděčských zločineckých gangů. Současně moc dobře vím, jak náročné je pro operativce policejních a zpravodajských složek infiltrovat do muslimských zločineckých organizací.

Problém migrace je obrovský jak pro Evropu, tak pro ČR. Vím přesně, co je potřeba prosazovat politicky a současně si dokáži odborně ohlídat, jestli jsou přijímaná opatření skutečně odpovídající.

Budou následovat další oblasti, kterým se budu chtít v Evropském parlamentu věnovat.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*