Stop islamizaci! (Adventní výzva pro kněze)

Stop islamizaci! (Adventní výzva pro kněze)

Vážení duchovní otcové,

v této historické chvíli se na vás obracím i spolu s dvěma spolubratry, biskupy. V souvislosti s islamizací jde dnes o bytí a nebytí křesťanství i českého národa.

Úvodem jen několik slov o sobě: V roce 1966 jsem vstoupil do semináře v Litoměřicích, pak jsem působil na různých místech, jako kaplan ve Zlíně, farář ve Slušovicích, a pak na několika místech v pohraničí. V roce 1991 jsem vstoupil do řehole baziliánů. V Prešově přednášel dogmatiku (doktorát v Praze). Jako řeholník jsem byl tři roky v Česku na Sázavě, pak na Ukrajině…

Co se týče islamizace Evropy, je to bič Boží za odpad katolické církve od pravověrného učení a od života z víry. V dané situaci je jediným řešením upřímné pokání.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Co konkrétně máte konat vy?

Nejlépe v poslední adventní neděli 20. 12. či na půlnoční liturgii vyznejte pravou víru a odřekněte se současných herezí.

Můžete to vyjádřit slovy:

1) Odříkám se všech současných herezí, které ničí základní pravdy katolického učení. Jde především o ducha historicko-kritické teologie.

2) Odříkám se falešné úcty k pohanským náboženstvím, které uctívají místo jediného Boha Stvořitele a Jediného Spasitele Ježíše Krista, démony, a to i v dravých šelmách a zvířatech.

3) Odříkám se falešné tolerance k sexuálním zvrácenostem, které prosazuje tzv. gender, který legalizuje všechny sexuální zvrácenosti včetně homosexualismu, transsexualismu, zoofilie, sadomasochismu atd.

4) Poněvadž současný papež František nepředstavuje, a naopak popírá pravověrné učení a pravověrnou tradici církve, odděluji se od duchovní jednoty s ním i s duchem, kterého představuje. Od dnešního dne proto nebudu ve svaté liturgii připomínat Františkovo jméno.

Toto je konkrétní pokání, které je třeba, abys, drahý bratře, učinil i za cenu, že Tě současná církevní hierarchie postihne nejtěžšími tresty. Neboj se, i za tuto cenu učiň tento krok víry. Nejen my, ale především Bůh ho po Tobě chce. Jistě jasně chápeš, že požadavek Františka, aby do každé farnosti byli přijati muslimové, je sebevražedný.

Zpravodajské kanály jsou plné obrazů těch nejodpornějších barbarství. Strašné fotografie pořízené v oblasti od Sýrie až po Irák: masové vraždy, ukřižování, stínání (dokonce i malých dětí), mučení, systematické a skupinové znásilňování. Ženy a dívky jsou hromadně unášeny a prodávány do otroctví, tisíce lidí je vyhnáno ze svých domovů, přičemž jim není dovoleno vzít si s sebou cokoli svého. Domy, starobylé kostely, kláštery a svatyně vypleněné a vypálené… Poprvé za 1600 let nebyla v starobylém křesťanském městě Mosul odsloužena mše svatá, protože všichni křesťané, všichni chaldejští katolíci, byli buď zabiti, vyhoštěni nebo ženy a děti uneseny.

Hlava ztraceného a truchlícího společenství chaldejské katolické Církve v Mosulu, arcibiskup Amel Nona, se vyjádřil:Naše utrpení v současnosti je předehrou toho, čím budete trpět i vy – Evropané a západní křesťané – a to v blízké budoucnosti“.

Ptáme se, proč František nealarmuje světovou veřejnost k odsouzení těchto zločinů? Proč pokrytecky mlčí a navíc pod poslušností přikazuje přetvořit síť farností v Evropě na muslimskou strukturu? Pokud jste se doposud snažili takzvanou poslušností přikrývat Františkovy heretické projevy a gesta, kterými prosazuje homosexualismus a transsexualismus (líbáním nohou), nyní si uvědomte, že „Boha je třeba více poslouchat než lidi“! (Sk 5,29). Jestliže se František kategoricky staví proti Bohu a Jeho zákonům, a vy nejste schopni se od něho oddělit, pak prokletí a trest časný i věčný dopadne i na vás! Ale kvůli vám dopadne i na českou církev a český národ. Přiznejte si upřímně, ve světle reality smrti a Božího soudu, že pokud zůstanete na straně hereze, zrazujete katolickou církev v jejím kořeni a fráze o nějaké poslušnosti a věrnosti svatému otci jsou kolosálním pokrytectvím! S tímto před Bohem ani před českým národem neobstojíte. I za cenu své smrti je vaší povinností se v této historické době postavit za Boha, za záchranu křesťanství i českého národa. Pak budete hrdinové, jinak kolaboranti a zbabělci! Vrcholem kolaborace katolické církve je, že přijala 200 milionů korun za to, že pokryteckým způsobem prosadí islamizaci skrze Charitu. Hierarchie zneužívá úctu prostých věřících i občanů ke katolické církvi k tomu, aby jim vrazila nůž do zad či přímo do srdce! K tomuto mlčet a s tímto souhlasit je zločin!

Navíc vy jste v Česku v atmosféře, kdy prezident se nebojí povědět pravdu a je ochoten vyjít i z prezidentské rezidence do ulic. Vy se rovněž postavte za pravdu, nemaskujte se zbožnými frázemi, ale po vzoru Krista, Dobrého pastýře, nasaďte třeba i svůj život za svěřené stádo.

Toto vám píšeme, protože nás k tomu nutí čistá láska k vašim kněžským duším i vašim ovečkám. I my, ale i vy, budete z tohoto slova skládat účty před Bohem i před českým národem.

Buďte stateční! Modlí se za vás

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*