Stodvacáté výročí narození Klementa Gottwalda

Stodvacáté výročí narození Klementa Gottwalda

Připomínáme si stodvacáté výročí narození Klementa Gottwalda, který hrál důležitou úlohu v našich dějinách.

Hned na úvod musím konstatovat, že osobnost Klementa Gottwalda je v aktuální politické situaci hodnocena negativně. Považuji za nutné upozornit na to, že jen dle historických kontextů možno soudit osobnosti. Je nesporné, že Gottwajd je nejvíce líčen v negativních barvách těmi, kteří jsou fascinováni současným režimem a dle toho se i vyjadřují. Což samozřejmě považuji za velkou chybu, neboť jak jsem psal v úvodu, každá osobnost musí být posuzována v historických souvislostech.

Je nepopíratelným pozitivním faktem, že zejména díky osobě Klementa Gottwalda byla podepsána československo-sovětská smlouva o poválečné spolupráci. Můžeme také zmínit Košický vládní program.

Mimochodem dnešní „ideologové“, kteří poukazují na to, že K.Gottwald stojí za takzvaným Únorovým pučem, se hluboce mýlí. O žádný puč se nejednalo. Nejprve by bylo vhodné si definovat tento termín.

Je historicky dokázáno, že pravicoví ministři roku 1948 podali demisi a Klement Gottwald poté postupoval dle platné ústavy. Ale ještě považuji za nutné zmínit, že Československé parlamentní volby 1946 dopadly příznivě pro KSČ. Což samozřejmě a celkem logicky vysvětluje pozdější události.

Ti, co dnes poukazují na 50. léta v Československu, například na politické procesy, tak by si měly uvědomit i to, co se dělo v USA za doby mccarthismu. Samozřejmě, nelze popírat to, že v tehdejším Československu se neděly i negativní věci. Každý systém má svá pozitiva, ale i negativa. A právě z toho je důležité se poučit.
Loading...

Podobné články

Komentář “Stodvacáté výročí narození Klementa Gottwalda

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*