Sto let FEDU, sto let otroctví. Jak nás podvodný finanční systém pomalu zabíjí a proč banky potřebují války.

Sto let FEDU, sto let otroctví. Jak nás podvodný finanční systém pomalu zabíjí a proč banky potřebují války.

Pravděpodobně nejhorším a nejzlomyslnějším úderem proti lidstvu v historii, bylo založení americké Federální rezervní banky FED. Vznikla prostřednictvím Zákona o federálních rezervách, který přijal americký kongres 23. prosince 1913. Vznikl tak Federální rezervní systém, systém centrálních bank Spojených států amerických, který měl pravomoc tisknout bankovky známé jako americký dolar USD. Tento dalekosáhlý zákon byl přijat za pomocí triku, protože den před vánocemi byla většina poslanců již doma se svými rodinami a přítomna byla pouze malá část z nich. Ze 435 členů hlasovalo pro jen 43 poslanců, proti bylo 25 a 27 se zdrželo hlasování. Banksteři zvítězili, zákon vstoupil v platnost podpisem Woodrowa Wilsona. Na životně důležitou hlavní žílu se tak přilepil parazit, aby prostřednictvím bank vysával bohatství země.

Tento puč bankéřů z roku 1913 byl mistrovským dílem zastírání, protože byl zavedený peněžní systém založený na dluzích, který začal Američany zotročovat a vykořisťovat. Přesně stejná kriminální instituce, která nás okrádá, vznikla ve všech ostatních západních průmyslových zemích. Vytvářením peněz z ničeho nám totiž kradou majetek hned dvěma způsoby. Za prvé, úročením peněz, které se půjčují. Když ve skutečnosti ale žádné peníze neexistují , vytvářejí je ze vzduchu, je třeba platit úroky za něco, co vůbec neexistuje. Jednoznačný podvod.

FED

V důsledku nutnosti platit úroky, je třeba vrátit více peněz, než bylo vypůjčeno, respektive, více než jich v systému existuje. Nutnost platit úroky podporuje vzniku dalších dluhů, neboli vznik více peněz vytvořených z ničeho. Když tedy každý dolar v systému se zakládá na dluhu, tak na splacení dluhů i s úroky nikdy nemůže být dost peněz. Na splacení dluhu a úroků je třeba ustavičně získávat peníze další. Jednoduchá matematika.

Ke krádeži dochází tím, že peníze tečou do bank bez toho, aby proto museli banky něco udělat. Protože povinnost placení úroků se změní na pohledávku postavenou na reálných hodnotách, díky jistinám, které nabyvatel úvěru musí založit, aby si půjčil peníze, které neexistují. Bankéři tak mohou reálné hodnoty zabavit, nebo lépe řečeno ukrást a proměnit tak peníze vytvořené ze vzduchu na skutečné hodnoty. To nejlepší, co se může bankéřům stát, je proto situace, když dlužníci nedokážou více platit úroky, protože potom si vezmou reálnou hodnotu jistiny, která je o mnoho vyšší, než úvěr.

Lidi tak ženou do dluhové pasti, nalákají je na úvěry, požadují příliš vysoké jistiny a když člověk nemůže splácet, seberou mu majetek. Takto se peníze vytvořené ze vzduchu změní na skutečné hodnoty. Geniální systém obohacování nicneděláním.

Druhá příčina krádeže majetku je ustavičné zvyšování množství peněz a tím snižování hodnoty, tudíž inflace. Kupní síla peněz ustavičně klesá. V případě amerického dolaru za posledních 100 let hodnota klesla o více, než 95 procent. Za jeden dolar si proto dnes koupíte to, co kdysi stálo méně, než 5 centů. Okrádají tak zejména střadatele, tedy lidi, kteří nemají reálné hodnoty a lidi s nízkými příjmy. Profitují jen bohatí, protože jejich majetky přepočítané na peníze ustavičně rostou. Příklad : 100 dolarů jako hotovost z roku 1913 by v současnosti mělo hodnotu už jen 5 dolarů, ale pozemek v hodnotě tehdejších 5000 dolarů by teď měl hodnotu miliónu.

Za 100 let své existence FED nesplnil svou hlavní úlohu, zajistit stabilitu peněz. To tvrdí všechny centrální banky, prý zabezpečují zachování kupní síly. Přitom dělají vše ostatní, jen to ne. Hrají si na Boha s hospodářstvím a prostřednictvím změny množství peněz a úroků mají větší vliv a větší moc, než vlády. Tvrdí, že musí být nezávislé od politiky, přitom plní diktát finanční elity. Centrální banky jsou nezávislé pouze z pohledu demokratické kontroly ze strany vlády. Nikomu nedovolí nahlídnout do jejich účetnictví. Poslanec kongresu Ron Paul před několika lety prohlásil, že CIA mu umožnila větší nahlédnutí, než FED, který do svého účetnictví nahlédnout vůbec nedovolil.

FED si v poslední době sám sobě uložil jeden úkol, prostřednictvím infůze 85 miliard dolarů měsíčně udržet nad vodou burzu akcií. Od roku 2009 se proto kurzy akcií na burze zdvojnásobili, reálné hospodářství Spojených států ale přitom reálně vzrostlo jen o 2 procenta. Absolutní nepoměr a známka obrovské bubliny. FED je toho názoru, že když burza roste, majitelé akcií se cítí bohatší, budou vydělávat více peněz a nezaměstnanost klesne. Namísto toho, aby hospodářství zásobovali úvěry na investice, vytvářejí umělou bublinu ze vzduchu. Ta ale brzy praskne, jako vždy předtím. Potom bude opět oheň na střeše a bude potřeba opět zachraňovat banky.


Díky uvedeným podvodných privilegium bankéřů, které jsou státem chráněné a garantované, se banky staly neuvěřitelně velké a mocné, pronikly do každého spektra naši společnosti. Jejich chapadla se všude pevně přisála a vše vysávají. Jinými slovy, staly se „významné pro systém,“ bez nich nic nefunguje. Proto se tvrdí, že banky jsou „příliš velké na to, aby padly“. Celá společnost je vydírána a nucená je zachraňovat veřejnými prostředky, když banky bankrotují, nazývá se to bail-out, neboli pomoc v nouzi. Nejen to, politici mají dovolené na záchranu bank vyvlastnit vklady klientů, takzvaný bail-in.

Pro ilustraci toho, jak nebezpečné a velké se banky staly, uvádím příklad ze Švýcarska. UBS, největší švýcarská banka, má bilanční sumu 2,4 krát větší, než HDP Švýcarska. Je to šílenství, protože UBS je jen jednou z mnoha bank. V případě kantonálních bank, které jsou částečně státní, je to podobné. Banka kantonu Appenzell Innerrhoden má bilanční sumu 2,3 miliard švýcarských franků, přibližně třikrát větší, než je hospodářský výsledek kantonu. V případě úplné ztráty by obyvatelé kantonu Appenzell Innerrhoden museli pracovat tři roky, aby ji pokryli. V kantonu Obwalden, je bilance banky 1,7 krát vyšší, než hospodářský výsledek kantonu. Pokud se tyto banky dostanou do těžkostí, tak s sebou strhnou celý stát. Jako to mohli politici dovolit?

Málokterý klient, který vkládá své peníze na účet v bance, si uvědomuje, že kdo má vklad v bance, tak ten bance poskytl úvěr. Je omyl myslet si, že peníze banka uschovává. Ne, peníze teď patří bance a ona je někomu dluží. To absurdní na tom je to, že člověk poskytuje bance úvěr, aniž by za to dostal nějakou jistinu. Vkladatel poskytne bance bianko úvěr. To znamená, že pokud se banka dostane do těžkostí a oznámí konkurz, vkladatel je pouze věřitelem, tak jako ostatní. Ochrana vkladů pro případ nesolventnosti banky je pohádka. Právně na ni člověk nemá nárok, je dobrovolná. Viděli jsme na Kypru, jak bezpečné vklady jsou. Nejsou.

Tento nádor zvaný bankovní systém se rozvinul do patologické rakoviny, která napadla celý organizmus a stále se rozšiřuje. Tento zhoubný nádor poroste do té doby, než nás jako hostitele zabije. Peněžní a úrokový systém nutí k trvalému růstu, tlačí do stále vyšších dluhů, do stále většího zotročení lidstva. Na dosáhnutí růstu, o kterém politici stále mluví, je potřeba otevřít nové trhy, tudíž vést války. Není náhoda, že po založení FED v roce 1913, začala za rok První světová válka. Válka je totiž pro bankéře ten nejlepší byznys. Státy, aby mohly vést války, se musí masivně zadlužit.

Pokud by státy musely vést války z vlastních daňových prostředků, tak by První světová válka skončila po šesti měsících, pro nedostatek financí, pokud by ji vůbec začaly. První světová válka trvala pět let pouze proto, že bankéři financovali vojenskou mašinérii obou stran. V rámci ní padlo na celém světě asi devět miliónů vojáků a šest miliónů civilistů. To znamená, že bankéři jsou odpovědni za smrt 15 miliónů lidí a Německo muselo až do roku 2010 platit reparace. Tudíž, více než 90 let splácelo jejich úroky.

Jak víme z knihy Christophera Clarka, profesora pro Nové evropské dějiny na St. Catharines College v Cambridge s názvem Náměsíčníci, německá císařská říše NEBYLA zodpovědná za První světovou válku. On to sice neříká, ale já tvrdím, že to byly globální finanční zájmy, chtěli válku a financovali ji. Proto nikdy nebude mír, protože bankovní systém potřebuje pravidelné války. Proto následovala Druhá světová válka a potom mnohé další války, další války přibudou. Situace v roce 2014 je stejná, jako v roce 1914 před válkou.

Musí se zadlužit stále více států, ale i města, obce, firmy a soukromé osoby. Motto zní : kup dnes, zaplať později, nebo slib dárečky a zaplať je dluhy. Dluhová spirála musí ustavičně růst. Je to proto čistá lež, když politici tvrdí, že je potřeba snížit dluhy. To se nedá. Jak jsem již prve vysvětlil, systém úroků tlačí na zvyšování množství peněz novými dluhy, stejně jako nádor v těle vytváří stále více metastáz a napadá zdravé buňky.

Buď se budeme nečinně dívat, než finanční systém uvrhne do chudoby a zničí celou společnost a lidstvo, nebo proti tomu něco podnikneme. Požadavek zrušit FED a všechny ostatní banky je správný, je však utopie. Moc bankéřů nad politikou je příliš velká na to, aby hlasovali na její zrušení. Politici jsou v tomto ohledu bezmocní a nerozhodují. Jediné, co můžeme udělat, je bojkotovat jejich finanční systém, nevyužívat jej. Každý se může rozhodnout, jestli a v jakém rozsahu bud využívat služby bank. Pokud by jich bojkotovala většina, tak systém zemře.

Internet je naše záchrana. Viděli jsme, jak světová síť dokázala odstavit celá odvětví. Padly monopoly v mnohých oblastech. V současnosti si zájezdy a hotely rezervujeme přímo. Výrobky a služby si objednáváme online. Zboží si hledáme a kupujeme bez prostředníků. Informujeme se díky internetu, bez lží médií. Alternativy existují i pro finanční systém a banky nebudou více potřebné. Například crowdfunding, resp. tzv. davové financování, systém obstarávání prostředků na projekty přes množství osob, nebo poskytovatelů kapitálu, sestávajících z uživatelů internetu. Nebo peer to peer systém tzv. přímého úvěrování, úvěr poskytovaný soukromými osobami přímo soukromým osobám, při úplném obejití banky.

V konečném důsledku nebudou potřeba ani jejich peníze, protože existují kryptografické peníze, které je možno bez kontrolního mezičlánku, bez nákladů a zpoždění používat na celém světě. Každý den roste možnost použití těchto internetových peněz. Žádné úroky, žádné poplatky za vedení účtů, žádné poplatky za převod, žádné kurzové ztráty při přechodu z jedné měny na jinou, žáden tajný výbor, který zvyšuje, nebo snižuje objem peněz. A k tomu ještě jedna výhoda, tyto peníze jsou anonymní. Stejně jak můžeme říct, že síť je jeden velký počítač, tak nové peníze jsou také v síti a patří nám všem.

Pokud budeme chtít, centrální banky a celý peněžní a finanční systém budou stejně jako dinosauři odsouzeni k zániku. Budou tyto nové možnosti sabotovat a proklínat, taky tak činí, ale zadržet je již nedokážou. I když budou neúspěchy, tak prohrají, i když to ještě neví. Je to jen na nás, jestli chceme být nadále jejich otroky, nebo se chceme osvobodit. Po 100 letech FEDU přišel čas, setřást pijavice a ukázat jim prostředníček.

Na závěr jedna zajímavá otázka : Jak si myslíte, že se vyvíjelo americké hospodářství před rokem 1913, bez FEDU, jako centrální banky? V dobách před FEDEM byl v Americe nejvyšší růst hospodářství. Bylo to také nejdelší období, skoro 100 let stabilní kupní síly dolaru, bez inflace. Neexistovala ani daň z příjmu, ta byla zavedena až ve stejném roce jako byl založen FED. Nebyla to žádná náhoda, tato daň byla vytvořena na pokrytí úroků, které stát musel platit FEDU. Daň s příjmu existuje jen pro centrální banky.

Jak jsem uvedl na začátku, bankéři uskutečnili puč, na vyrabování Ameriky a celého světa. FED, stejně jako všechny centrální banky existují jen proto, aby majetek obyvatelů převedla finanční elitě. To je jediný účel. Všechny ostatní důvody, o kterých nás přesvědčují, jsou pohádky. Například pohádka o tom, že FED brání hospodářské recesi. Od roku 1913 nastalo 18 recesí a depresí : v letech 1918, 1920, 1923, 1926, 1929, 1937, 1945, 1949, 1953, 1958, 1960, 1969, 1973, 1980, 1981, 1990, 2001 a ta z roku 2008 probíhá doteď. Pořádně velká loupežná výprava, ale ještě zanedlouho přijde.

zdroj : http://alles-schallundrauch.blogspot.sk, http://www.globalresearch.ca

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Sto let FEDU, sto let otroctví. Jak nás podvodný finanční systém pomalu zabíjí a proč banky potřebují války.

  • · Edit

    Haló

    Jsem Mark Pullen CEO Pullen úvěr společnosti.Registrovaný soukromý úvěr věřitel. I poskytnutí finančních služeb (úvěry), a my jsme rozdávat půjčky na nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% na finančních zdravotně postižené. jednotlivce, firmy, jednotlivce, firmy a lidé ve společnosti. A také sponzorovat vás unlish svůj talent a acieve svůj cíl, jsme rozdávat půjčky v rozmezí od 2000 dolar USD a výše. Kontaktujte nás na E-mail: loanfinder2015@gmail.com

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*