Stav demokracie 2014

Stav demokracie 2014

Nikdo nemůže popírat, že my v Evropě a na Západě zejména nežijeme v demokracii. Musíme ale přijmout jistá pravidla, omezení a doktríny. První pravidlo je, že vlády jsou neomylné. Druhé pravidlo je, že když se někdo ve vládní sféře mýlí, je nutno jednat dle pravidla jedna. Manifestovat pro cokoli můžeš, ale musíš požádat o policejní ochranu a být připraven, že stejně nic nedosáhneš, vzhledem k pravidlu jedna a dvě (viz dvoumilionové manifestace v Londýně proti angažmá GB ve válce proti Iráku). Z doktrín musíš přijmout především známou a praktikovanou tu US Wolfowitz-Bushovu. Jako první ji nasadil 43. prezident USA George Dubya, jak víme, v Iráku. Doktrína zkráceně zní: americké branné síly mohou zasáhnout kdekoliv na světě, kde a když vládnoucí administrativa cítí že jsou ohroženy US zájmy. V Iráku byla Amerika ohrožena atomovou zbraní, protože ji padouch‘ Saddam neměl. Americká světová prestiž byla ohrožena blamáží. Saddam musel viset…

Českému čtenáři, který pamatuje, jistě neujde nápadná podobnost Bushovy doktríny k doktríně Brežněvově. Ta hlásala, že socialistická svoboda musí být vymezena tím, že je-Ii ohrožen socialismus tam či onde, musí zasáhnout vojenské síly (Varšavský pakt, SSSR) a zjednat nápravu.

Náprava může být, podle temperamentu obyvatel, bolestivá (Maďarské události – říjen 1956), jindy spíše jen jako otřes, jak nelibě pamatujeme my, poněvadž v listopadu 1967 pan Leonid Brežněv řekl k čs. komunistickým reformám „Eto vaše dělo“. V srpnu 1968 doktrínu podtrhl tím, že socialismus se musí chápat jen podle něj, a poslal zcela překvapivě tanky. Ve skutečnosti potřeboval jen předsunout sovětské raketové základny na naše území blíže k západním cílům, poněvadž rakety SSSR neměli žádaný dolet, ani spolehlivé zaměřování a řízení.

Dlouho trvalo než vojenské síly SSSR od nás odešly, díky statečnému Havlovi a prof.Klausovi (Andropovovu „Operaci Golgota“ opomíjeje). Bohužel, bohužel jen k tomu aby Varšavský pakt v naší zemi byl nahrazen NATO.

Kyvadlo dějin se houpe, zeměkoule se točí, ale Brežněv (snad nechtěně) otřásl slovanskou vzájemností na generace…

29.4.2014 státní tajemník USA pan John Kerry prohlásil k událostem na Ukrajině, že bude-Ii ohroženo EU (mínil tím Ukrajinu!), USA zasáhne. Samozřejmě opomenul, že Ukrajina není v EU, neb značná část Rusů tam odmítá Čtvrtý Reich, stejně jako ten Třetí. Vědomosti p.Kerryho jsou krkolomné. Je jen otázka, zda je zamlčuje schválně, či to má od přírody.

Zvěčnělý redaktor čs.vysílání na BBC Milan Mastník říkával, že se sovětskou kominformou se zrodila desinforma. Co by o vývoji desinformy přesunuté za oceán říkal dnes? Nová desinforma made in USA se prolíná s procesem kovbojizace mezinárodních vztahů, podpořena Wolfowitz­-Bushovou doktrínou a máme situaci jak na talíři.

Demagogie a komedie, lež a přetvářka a s lidmi se jedná jak s bučícím stádem. John Kerry se už ani nesnaží zakrývat očividné nepravdy a vypouštěné obláčky nesmyslů. Pif-paf a je zjednáno jejich právo.

Od sovětizace ke kovbojizaci. Je tohle „z chomoutu do chomoutu“ pro nás výhodná změna?

Kdyby Američané a Briti dělali v hospodě ty provokace, co dělají ve velké politice, dostali by od ostatních hostů dubovou židlí a putykář by je vyhodil.

Postup demokratizačního úsilí USA ve světě by se dal shrnout do pár bodů:

A) nejdříve se nabídne/vnutí hospodářská pomoc;

B) na nákupy „pomoci“ jsou nabídnuty velkorysé půjčky, neb ani kuře…;

C) poněvadž se vždy vyskytnou národní odpůrci k nechtěným „darům“, naskýtá se příležitost upevnit v obdarovávané zemi US demokracií a prostrká se podle potřeby vláda a prezidenti (vládci, jako kdysi iránský šach) přízniví „dárcům“. Splátky přijdou později;

D) když „vládci“ selžou nebo normální občané mají už všeho a zejména „půjček“ dost, obstará se „vzbouření“. V převážné většině států pod západním „okouzlením“ je běžná vysoká nezaměstnanost (deset procent a více), je zde tedy dostatek lidí nespokojených. Někteří se dají koupit, jako vzbouřenci.

Zde uplatní svoji expertisu pro výběr „vůdců“ a jinou pomoc (viz např. „Freedom house“). Dodá od propagačního materiálu (vč. čerstvých fanglí) po hesla, vše. Někdy zbraně. USA je světově největší vývozce zbraní a musí být zaručen stálý odbyt. Na nákup zbraní se nové vládě nabídnou nové půjčky.


Tak se situace upevní. Když ne, následují akty jako na příklad právě co udělal pan prezident Obama na své cestě po Dálném východě (28.dubna 2014) v Indonésii. V rámci pomoci podepsal další spolupráci s indonéskou vládou pro používání a rozšíření US vojenských základem. Demokracie je upevněna.

Neodvážím se v této dnešní světové situaci navrhnout, aby OSN provedlo statistiku o množství vojenského personálu bývalých koloniálních mocností a velmocí na cizím území, doplněnou položkami, kdo to všechno a z čeho platí. Bylo by to ale poučné. Občané by se tak dozvěděli, kam že jdou jejich peníze z daní a v kterých kapsách částky ze státních rozpočtů na zbrojení končí. Platíme na „své“ zbraně (odkud?) pro použití v NATO?

Poněvadž vidím a dovídám se i z dopisů přátel, že z neznámých důvodů stále věří v Sochu svobody u vstupu do New Yorského přístavu, došel jsem k následujícím možnostem nápovědí.

Kdybych oplýval bábišovskými miliardami a jeho kontakty, navrhl bych, projednal a uskutečnil odkoupení Sochy svobody, kdysi francouzského nyní zbytečného daru. Už dávno se o ní říká, že je dutá, totiž k ničemu a bez obsahu.

V kapitalismu se dá všechno koupit – ne? Odkoupenou sochu bych pak za vlastní peníze dal rozmontovat pod mým inženýrským dohledem (zdarma) a dal převézt loďmo na Krym.

Zde bych sochu dal instalovat v Sevastopolu, jako dar ruským kozákům a ostatním ruským občanům. Za to jak ukázali, že věci občanské se musí a dají řešit nástroji demokracie, totiž referendy a plebiscitem. Uvnitř bych zřídil museum zápasů o demokracii. Základy sochy bych navrhl obložit zeleným malachitem, pro budoucí naději.

K soše by bylo možno provozovat turistické zájezdy všech západních vládních demokratů pro přemýšlení – pokud jim to jejich náčiní dovolí… Proč ne?

Londýn, Den vítězství v II.svět. válce, 8. května 2014.

EurIng Dr Bohumil Kobliha http://www.ceskenarodnilisty.cz

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*