Srovnávat EU a RVHP je pitomost, Sobotko ty se už taky prober!!!

Srovnávat EU a RVHP je pitomost, Sobotko ty se už taky prober!!!

Můžeme zde na tomto místě dělat výčet všeho toho, co nám EU dala a co vzala. Otázkou je, zdali to má vůbec smysl. To, co bylo, změnit nemůžeme! Můžeme však označit ty, co nás do područí EU vehnali.

Často se setkávám s názorem, že EU je totéž jako RVHP. Nevím, kdo na takový nesmysl a blud přišel, ale ten, kdo toto říká je ubohý lhář a demagog. RVHP svou podstatou vycházela ze zcela odlišných principů a politický vliv na její činnost byl daleko menší, než EU vytváří na ekonomiky členských zemí. EU je politicko-ekonomický hybrid, jenž je podřízen nadnárodnímu kapitálu a bankovním korporacím. V této pozici RVHP nikdy nebyla.

Z hlediska toho, čemu je EU přímo podřízena a čemu slouží (kapitál) je prakticky nemožné, aby sloužila lidu. Z tohoto de facto vyplývají problémy spojené s finančními krizemi, s migrační krizí, ale i s vyvoláváním mezinárodního napětí. Logicky zde nalezneme i odpověď na otázku, proč není střežena vnější hranice EU proti uprchlíkům a islámským vetřelcům. Ono totiž není v zájmu nadnárodního kapitálu migraci omezovat. Nejde opět o nic jiného, než o peníze. Pochopte prosím i to, že státní rozpočty jsou nuceny do migrace investovat prostředky a svým lidem nedávat nic. Důvody jsou prosté. Běžný občan vyspělé Evropské země chaoticky nenakupuje vše, co vidí, ale lidé ze zaostalejších zemí mají nutkání mít vše, co ještě neviděli, musí z něčeho žít a tak drtivou většinu prostředků, které dostanou, ihned utrácí. Člověk z vyspělé země dokonce i šetří – migrant ne! Tento faktor má vliv na ekonomiku a násobí se zisky kapitálu. Proto stát migrantům dává nemalé peníze. Stát je totiž skrze politickou reprezentaci napojen na struktury soukromého a nadnárodního kapitálu. Pro tento aspekt se migranti z našich daní nadstandardně dotují a na léčení českých dětí se sbírají víčka od PET lahví. Obdobná situace je ve všech vyspělých Evropských zemích. Dalším rizikem je, že migranti jsou přílivem velmi levné pracovní síly, což opět nahrává kapitálu a umenšuje původní národy. Je velmi bolestné sledovat, že i přes tyto očividné dopady původní obyvatelé Evropy mlčí a nevzbouří se proti diktátu kapitálu.

EU v současném politickém a ekonomickém nastavení je předurčena k zániku a to i přesto, že původní myšlenka sjednocené Evropy by mohla mít pozitivní dopady. K tomu, aby projekt sjednocené Evropy mohl dosáhnout úspěchu je zapotřebí Evropsky myslet a to ve smyslu původních domovských národů a respektování jejich identity a integrity. Samozřejmě je důležitý i respekt a uznání kultury a historie Evropských národů. Bohužel tímto stylem EU nefunguje – ba naopak. Snaží se ty nejmenší národy postupně umrtvovat a ždímat. Tímto způsobem demokracie nikdy nemůžeme dosáhnout!!

Jsem toho názoru, že naše vláda v čele s premiérem Sobotkou by měla přehodnotit svá stanoviska ve vztahu k EU, ale i NATO, když chtějí hovořit o demokracii. Plníme-li totiž dikci EU a NATO, tak nejsme demokratickou zemí, ale zemí, která má podíl na genocidě a válečných zločinech, což je v zásadním rozporu s jakoukoliv formou demokracie. Nelze mluvit o demokracii, když nám vládne nadnárodní kapitál. Pakliže toto nejste, milá vládo a pane Sobotko schopni přiznat, tak veškerá předvolební hesla jsou jen ubohé kecy bez hodnoty a vědomě národu lžete. Kolik vám za to svinstvo, ke kterému mlčíte, platí??
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*