Špičkový virolog Bossche: Očkovaní lidé jsou bezpříznakoví přenašeči! Pokud nechceme vyhynout, musíme vyvinout jiné vakcíny

Špičkový virolog Bossche: Očkovaní lidé jsou bezpříznakoví přenašeči! Pokud nechceme vyhynout, musíme vyvinout jiné vakcíny

Geert Vanden Bossche PhD, DMD, je virologem a mikrobiologem v oblasti životního prostředí již 30 let. Dvacettři let se spolu s významnými farmaceutickými společnostmi podílí na vývoji lidských vakcín.

Působil jako vrchní programový pracovník ve společnosti Vaccine Discovery pro globální zdraví v Nadaci Billa a Melindy Gatesových a koordinoval vakcínový program proti ebole jménem Globální aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI), kterou založila Světová zdravotní organizace WHO.

Stručně řečeno, tato osobnost rozhodně nemůže být obviněna z toho, že je součástí kruhu očkujících skeptiků. A to natolik, že to sám virolog přiznává v dopise ze dne 6. března 2021 zveřejněném na jeho profilu LinkedIn a Twitteru: „Jsem něco jiného než odpůrce vakcinace. Jako vědec obvykle nevyzývám žádnou internetovou platformu, aby zaujala stanovisko k otázkám souvisejícím s vakcínami. Jako virolog, odborník na vakcíny, udělám výjimku pouze tehdy, když zdravotnické úřady povolí podávání vakcín způsobem, který ohrožuje veřejné zdraví, a když jsou ignorovány vědecké důkazy. Současná mimořádně kritická situace mě nutí tento dopis šířit “.

Ve videu zveřejněném na YouTube dne 8. března 2021 s názvem Hromadné očkování při pandemii – výhody versus rizika: Rozhovor s Geertem Vanden Bosschem, vysvětluje rizika očkování. Tématu se rovněž věnoval článek zveřejněný na webu Covexit.com.

Virolog tvrdí, že lidstvo čelí „globální katastrofě jako žádná jiná“ kvůli hromadné správě toho, co považuje za „nesprávné vakcíny“.„Tyto typy profylaktických vakcín jsou zcela nevhodné a dokonce velmi nebezpečné, pokud jsou použity při masových vakcinačních kampaních během virové pandemie.“

V centru jeho obav by byly škodlivé důsledky toho, čemu on říká „virový imunitní únik“, který „vyvolává oslabení jak přirozené imunity, tak odolnosti vakcín vůči variantám“.

Vanden Bossche navrhuje, aby stádní/plošná imunita nebyla dosahována současnými vakcínami, protože tyto „přeměňují příjemce vakcín na asymptomatické nosiče, kteří pomáhají šířit virus ještě více“.

Z tohoto důvodu špičkový belgický virolog a odborník na vakcíny již varoval různé organizace, včetně WHO a vyzývá ostatní vědce, odborníky a celý svět k zastavení očkování současnými typy vakcín!

Dr. Bossche vystoupil na summitu o vakcínách v Ohiu ve dnech 1. – 3. března 2021 se svou prezentací: Proč by se současné vakcíny Covid-19 neměly používat k hromadnému očkování během pandemie. Zaslal také dopis WHO a všem zúčastněným stranám. Kromě toho je v současné době k dispozici řada videí na YouTube, kde s ním probíhají rozhovory a diskuze.

Dr. Bossche říká: „Současná extrémně kritická situace mě nutí šířit toto tísňové volání. Jelikož bezprecedentní rozsah lidského zásahu do pandemie Covid-19 nyní hrozí, že bude mít za následek globální katastrofu bez rovnosti, nemůže tato výzva znít dostatečně hlasitě a dostatečně silně.

Rozšířená a přísná preventivní opatření proti infekcím v kombinaci s plošnými vakcinačními kampaněmi používajícími nedostatečné vakcíny nepochybně povedou k situaci, kdy se pandemie stále více „vymkne kontrole“.

Není pochyb, že nedostatek kontaktu/expozice kvůli přísným opatřením (lockdownům) zavedeným na začátku pandemie, neprospívá k dostatečnému tréninku vrozené imunity lidí. Jakoby už tohle samo o sobě zásadně neohrožovalo vrozenou imunitní ochranu v tomto populačním segmentu, na scénu přichází další síla, která dramaticky zvýší míru morbidity a úmrtnosti v mladších věkových skupinách: PLOŠNÉ OČKOVÁNÍ STARÝCH LIDÍ. Čím více bude starší věková skupina očkovaná a tudíž chráněná, virus bude přinucen pokračovat a způsobovat onemocnění v mladších věkových skupinách. Tohle je možné pouze za předpokladu, že unikne specifickým „S protilátkám“ – spike, které jsou u dříve bezpříznakově nakažených subjektů chvilkově zvýšené. Pokud se to viru podaří, může mít přínos z (chvilkově) potlačené vrozené imunity, tudíž může způsobit onemocnění ve větším počtu těchto subjektů a zajistit svoje vlastní šíření. Vybrat si cílené mutace ve spike proteinu je tudíž pro virus cesta, jak zvýšit svoji nakažlivost u kandidátů, kteří jsou náchylní k onemocnění kvůli přechodnému oslabení jejich vrozené imunitní ochrany.

Ale mezitím čelíme obrovskému problému u očkovaných lidí, kteří nyní více čelí nakažlivým variantám (viru) vykazující typ spike proteinu, který se více liší od spike edice, která je součástí vakcíny (tato edice má původ u prvního, mnohem méně nakažlivého kmene ze začátku pandemie). Čím více se varianty stanou nakažlivými (tj. v důsledku zablokování přístupu viru do očkovaného segmentu populace), tím méně očkovací protilátky budou chránit. Už teď nedostatek ochrany vede k uvolňování a přenosu viru u příjemců vakcín, kteří jsou vystaveni těmto nakažlivějším kmenům (které mimochodem stále více dominují). Tohle je způsob, jakým současně děláme z očkovaných bezpříznakové přenašeče, kteří se zbavují a uvolňují ze sebe nakažlivé varianty.

V určitou chvíli, pravděpodobně v brzké budoucnosti, bude pro virus výhodnější (z hlediska „návratu investice”), přidat pár dalších mutací (možná jednu nebo dvě) na spike protein virových variant (už obdařenými několika mutacemi posilující nakažlivost) ve snaze nadále posílit svoji vazbu na receptor (ACE-2) projevený na povrchu shovívavých epitelových buněk. To nové variantě umožní převálcovat očkovací protilátky tím, že se naváže na receptor ACE. V tuto fázi by bylo třeba pouze velmi málo dodatečných cílených mutací v rámci virové oblasti vázané na receptor, aby byl virus kompletně odolný/rezistentní vůči spike-specifickým anti-covid-19 protilátkám bez ohledu na to, jestli se ty protilátky vytvořily v důsledku vakcíny nebo přirozené nákazy. Virus v tu fázi získá přístup do obří zásobárny subjektů, kteří se nyní stali vysoce náchylní k onemocnění, jelikož jejich spike-specifické protilátky se nyní staly zbytečné z hlediska ochrany, ale stále dokážou poskytnout dlouhotrvající potlačení jejich vrozené imunity (tj. přirozená nákaza a zejména očkování vyvolávají relativně dlouhotrvající specifické titry protilátek).

Náchylná zásobárna ohrožuje jak očkované lidi tak ty, kteří jsou ponecháni s dostatečným množstvím spike-specifických protilátek v důsledku předchozí nákazy covidem-19. Takže, MISE SPLNĚNA pro Covid-19, ale KATASTROFÁLNÍ SITUACE pro všechny očkované lidi a lidi se séropozitivním covidem-19, jelikož obě skupiny prohrály – jak jejich získaná tak vrozená imunita – proti Covidu-19 (zatímco vysoce nakažlivé kmeny kolují!). To je „jeden malý krok pro virus, jedná velká katastrofa pro lidstvo”, což znamená, že jsme virus v mladší populaci rozvířili na takovou úroveň, že covidu-19 nyní stačí velmi málo, aby se transformoval do vysoce nakažlivého viru, který kompletně ignoruje jak vrozenou část naší imunitní soustavy, tak i tu adaptivní/získanou část (nehledě na to, jestli získané protilátky jsou výsledkem očkování nebo přirozené nákazy).

Námaha pro virus se nyní stává o to víc zanedbatelnou, vzhledem k tomu, že mnoho příjemců vakcín jsou nyní vystaveni vysoce nakažlivým variantám viru, zatímco obdrželi pouze jednu dávku vakcíny. Tudíž získali protilátky, které ještě nezískaly optimální funkčnost. Není třeba vysvětlovat, že tohle o to více posílí imunitní únik. V podstatě velmi brzy budeme konfrontováni se super-nakažlivým virem, který bude naprosto odolný/rezistentní vůči našemu nejcennějšímu ochrannému mechanismu: lidské imunitní soustavě.

Na základě vše výše uvedeného se stává o to obtížnější si představit, jak důsledky rozsáhlého a chybného lidského zásahu v této pandemii nevyhladí velké části naší lidské populace. Člověka může napadnout jen velmi málo jiných strategií, jak dosáhnout stejné úrovně účinnosti v tom, udělat z relativně neškodného viru biologickou zbraň hromadného ničení.

Pokud jsme my, lidské bytosti, odhodláni zachovat náš druh, nezbývá nám nic jiného, ​​než tyto vysoce infekční virové varianty vymýtit. To bude skutečně vyžadovat velké očkovací kampaně. Vakcíny na bázi buněk NK však primárně umožní, aby byla naše přirozená imunita lépe připravena (paměť!) a aby vyvolala kolektivní imunitu (což je přesný opak toho, co současné vakcíny proti Covidu-19 dělají, protože ty dělají z příjemců vakcín bezpříznakové nosiče, kteří šíří virus). Neexistuje tedy ani jedna sekunda pro přepnutí rychlostního stupně a nahrazení současných vražedných vakcín život zachraňujícími vakcínami.

Vyzývám WHO a všechny příslušné zúčastněné strany, bez ohledu na jejich víru, aby okamžitě učinily taková opatření (zastavení plošného očkování a výzkum nových vakcín) za NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VEŘEJNOU ZDRAVOTNÍ NOUZI V MEZINÁRODNÍM ZÁJMU.“

Celý dopis byl zveřejněn 6. března 2021 na LinkedInu Geerta Vanden Bosche.

Hlavní zdroje:

https://covexit.com/expert-sounds-the-alarm-about-risks-of-mass-vaccination/

https://www.byoblu.com/2021/03/16/nessuna-immunita-di-gregge-con-questi-vaccini-geert-vanden-bossche/

https://otevrisvoumysl.cz/g-v-bossche-otevrena-vyzva-k-who-odbornikum-a-celemu-svetu-k-zastaveni-ockovani-proti-covidu-19/
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*