SPD: Odsuzujeme výroky ministra Hamáčka pronesené na Valném shromáždění OSN!

SPD: Odsuzujeme výroky ministra Hamáčka pronesené na Valném shromáždění OSN!

Usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD jednoznačně odsuzuje výroky pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) které pronesl na Valném shromáždění OSN. Jeho projev neodpovídal bezpečnostním a zahraničně politickým zájmům České republiky. Vyslovil se pro posilování pravomocí většinového rozhodování OSN na úkor suverenity jednotlivých zemí. To je nebezpečná teze v souvislosti s Globálním paktem o migraci přijatým OSN a teze přímo vycházející z programu ČSSD, který předpokládá budování světového řádu nadřazeného suverenitě států. Ministr Hamáček dále jmenoval Rusko jako stát porušující mezinárodní právo. Jde o jednostranné hodnocení, neboť hlavními viníky porušování mezinárodního práva jsou USA, Velká Británie a Francie, jelikož tyto země v posledních letech vytvořily prostor nestability a válek. Chování pana ministra Hamáčka může přivést Českou republiku do pozice užitečného idiota v konfliktu s Ruskem.2. Tento týden se bude v Poslanecké sněmovně tajnou volbou volit nový člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Hnutí SPD je přesvědčeno, že RRTV potřebuje zásadní obměnu. Je to nejen v souvislosti s úrovní současného televizního a rádiového vysílání takových pořadů jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom a další, ale i v souvislosti s mediální masáží nejmladší populace vysílaných na dětském televizním kanále „Déčko“. Další důvod podpory nových nezávislých kandidátů do RRTV je i v souvislosti s jedním z posledních vyjádření eurokomisařky Věry Jourové (ANO), která prohlásila, že je připravena, cituji „podpořit evropský přístup k médiím založený na kvalitě a rozumné regulaci“. SPD v této souvislosti zastává názor, že by mělo být zajištěno svobodné, objektivní a hlavně vyvážené vysílání zejména zpravodajství a aktuální publicistiky, které by mělo sloužit k tomu, aby si posluchači a diváci udělali jasný obraz o názorech a programu jednotlivých politických subjektů svobodně zvolených jako zástupců lidu, a nikoliv pouze natáčením účelových a probruselsky komentovaných politických kauz. Toto se týká i programové tvorby pro nejmenší populaci, kde by do jednotlivých pořadů neměly být prosazovány multikulturní ideologické prvky, ale naopak zdůrazňována úcta k našim tradicím, vlasti a národu. Česká televize dělá politiku a je prostředkem prosazování nadnárodního řízení v České republice. Dělá politiku podporující diktát Bruselu a je propojena s politickými neziskovými organizacemi. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a transformaci České televize na příspěvkovou organizaci kontrolovanou Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

3. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu zakončil svou třídenní státní návštěvu Německa v Kolíně nad Rýnem, kde slavnostně otevřel jednu z největších evropských mešit. Při té příležitosti pronesl čtyřicetiminutový projev ke krajanům. V rámci své návštěvy se setkal i s kancléřkou Merkelovou. Turecko dnes dlouhodobě potírá základní principy demokracie a staví islám jako nedělitelnou součást vládní politiky. Evropská unie vyčlenila za zadržování ilegálních imigrantů Turecku na jeho území 3 miliardy euro (75 miliard korun), přičemž ale stále stoupá počet migrantů, kteří přicházejí do Řecka po souši z evropské části Turecka. Za prvních osm měsíců přišlo do Evropské unie jenom z Turecka ilegálně 34 tisíc lidí, což je oproti loňsku nárůst o 58 procent. Je tedy jasné, že ani tato smlouva mezi Evropskou unií a Tureckem nefunguje, stejně tak jako Schengen. Otevření mešity prezidentem Erdoganem je jasný důkaz islamizace západní Evropy a důkaz propojení ideologie islámu s totalitní státní mocí.

4. V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou EU přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem. Hnutí SPD jako jediná parlamentní síla jednoznačné odmítá migrační politiku EU.

5. Exekuci zažila desetina našich občanů, celkem 863 tisíc lidí a za poslední rok jich zhruba dalších 31 tisíc přibylo. Kolem 151 tisíc osob má přes deset exekucí naráz. Zhruba 90 procent exekucí už je nevymahatelných. Přitom od vládních stran slyšíme, jak „Česko bohatne”. Jenže podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v roce 2017 pod hranicí chudoby – s příjmem nižším než 11.194 korun – 9,1 procenta Čechů a Češek, tedy 950 tisíc obyvatel. Příčina toho, proč v zemi žije podle oficiálních statistik zhruba milion lidí v chudobě, je podle nás jasná. Nízké platy, dluhy, navazující exekuce a malá šance na oddlužení. Před dvaceti lety dlužil každý Čech průměrně deset tisíc korun. Nyní je to už 135 tisíc. Ještě důležitější je ale jiný údaj: podíl příjmů domácností, který na splátky půjček a úvěrů všeho druhu připadá. Zatímco v roce 1998 to bylo 8 procent, dnes na splátky padne celých 40 procent příjmů českých domácností. Skoro půl milionu Čechů má navíc tři a více exekucí, což ukazuje, že nejsou v exekuci kvůli jediné zapomenuté složence. Zejména ve srovnání se západními státy má země nízké platy, nízká je i minimální mzda, řadu nedokonalostí má neadresný systém vyplácení sociálních dávek. Na neefektivitu systému nedávno upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Připomněl, že přestože stát v letech 2012 až 2016 vyplatil na dávkách na bydlení skoro 60 miliard korun, sociální vyloučení se prohloubilo. Zatímco v roce 2006 bylo v Česku 310 vyloučených lokalit, ve kterých žilo 80 tisíc lidí, do roku 2017 se jejich počet zdvojnásobil a počet jejich obyvatel vzrostl na bezmála 120 tisíc. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě pomoc pro lidi v dluhové pasti. Platit dluhy je správné, ale do pasti lidi dostávají lichvářské úroky a poplatky. Prosazujeme také adresnost sociální dávky ve vztahu k oprávněné osobě. Je nutné vyřadit z oprávněných osob lidi dlouhodobě odmítající práci, kriminálníky a lidi zanedbávající povinnou školní docházku dětí.

6. Hnutí SPD vyzývá všechny své členy, příznivce a voliče k maximální účasti v těchto komunálních volbách, abychom mohli prosazovat náš program i na úrovni samospráv. Důležité jsou samozřejmě i volby senátní, kde jako jediný politický subjekt postavilo hnutí SPD kandidáty do všech 27 doplňovacích obvodů. Je potřeba, aby také v Senátu zaznívaly naše názory na svobodu a suverenitu České republiky a abychom mohli prosadit zákon o referendu. V komunálních volbách podpořte naše kandidátky křížkem do rámečku vedle názvu hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Je to hlas pro kandidátku SPD, a tedy jeden křížek je tolik hlasů, co je kandidátů na kandidátce.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*