Soukromníci vyzvali vládu k nápravě systémové chyby

Soukromníci vyzvali vládu k nápravě systémové chyby

Osobní předání výzvy do rukou premiéra Bohuslava Sobotky. To je další krok, kterým se snaží Strana soukromníků pomoci ve věci podnikatelky Mgr. Jany Václavíkové. Jde o nezákonnost, jíž se dopouští vláda ČR, když jen konstatuje, že se sice Rakousko dopustilo porušení mezistátní dohody o ochraně investic, ale dále už nic nekoná. Navíc toto usnesení vydal Odbor ochrany mezinárodních investic MF ČR česky a nezaslal jej v německém jazyce zodpovědnému rakouskému úřadu s výzvou okamžitě upustit od porušování dohody, nahradit škody vzniklé podnikateli a omluvit se za jeho kriminalizaci (stalo se v roce 2009).

Nelze jinak než jako výmluvu a lež shledat tvrzení náměstka ministra financí a ředitele legislativního odboru min. financí a ředitelky odboru ochrany mezinárodních investic a premiéra ČR, že nápravu porušení mezistátní dohody si má sjednávat podnikatel sám. Nejde o obchodní spor, pro který se užívá arbitráž. Jde o porušení mezistátní dohody a k dohledu nad jejím dodržováním a k sankcionování byl zřízen Odbor ochrany mezinárodních investic MF ČR. Tento evidentně nekoná a nekoná ani ministr financí, který zodpovídá za řádný chod ministerstva financí. Nekoná ani premiér, který zodpovídá za řádný chod vlády a všech ministerstev. Vysocí státní úředníci nekonají i přes ten fakt, že 2. 6. 2014 vydalo Ministerstvo spravedlnosti usnesení, že Český stát pochybil, když neochránil investici podnikatelky Jany Václavíkové, a vyzval MF ČR ke konání. Nekonají vysocí vládní úředníci i přes ten fakt, že byli opakovaně interpelováni několika poslanci či senátory.

spravedlnost

Jedině český podnikatel a česká investice není státem chráněna v cizině. Proto mohou být (již 24 let) okrádáni a kriminalizováni čeští podnikatelé v cizině. Na daních však střední a drobní podnikatelé a živnostníci naplní státní kasu z větší části. Z daní je placen stát – policie, soudy, zdravotnictví, školství, důchody a úřady. Je tedy zřejmé, že stát nebude mít z čeho fungovat, když bude nechávat okrádat své podnikatele v cizině, ničit české firmy. Tito zničení a okradení podnikatelé totiž neodvedou do státní kasy žádné daně. Stát nevytváří byrokratickými pracovními místy žádný opravdový zisk a tedy daně, z nichž by mohl hradit důchody a státní přebujelý aparát. Stát musí chránit podnikatele a živnostníky, kteří vytváří zisk a odvádí daně. Jedině toto je zdravá cesta vedoucí k přežití státu. Svoji neschopnost rozumně řídit zemi vláda řeší stálým zadlužováním a tvoří jen nová nepotřebná pracovní místa – úřednická – místo aby udělala podmínky pro živnostníky a podnikatele a malé a střední firmy ve službách, průmyslu i zemědělství.

Strana soukromníků vyzývá vládu ČR a především pana premiéra k okamžité nápravě systémového selhání vlády České republiky, k ochraně českých investic a podnikatelů v cizině a k sankcionování států, které porušily mezistátní dohodu o ochraně investic. Nechť se kauza podnikatelky Jany Václavíkové – nejtěžší případ okradení a kriminalizace rakouskými úřady – stane precedentem a české podnikatele si již nedovolí žádná cizí země okrádat a kriminalizovat.

 

2.výzva premiérovi ke konání, k odškodnění 15.1.2016

 

Petr Thaisz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*